Ds. M. M. van Campen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

"Doopwater mag christenen niet scheiden"

"Wanneer wederdopers onder censuur staan, vind ik dat verschrikkelijk. Doopwater mag geen scheiding brengen tussen christenen. Het bloed van Christus is belangrijker," zegt ds. M. M. van Campen, hervormd predikant in Goes. Hij schreef de uitgave ‘De Koninkrijksdoop’. Volgens Van Campen zouden christenen moeten beseffen dat jezelf toevertrouwen aan de Heere Jezus hoofdzaak is en de doop niet meer dan een belangrijke bijzaak is.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Van Campen heeft er regelmatig mee te maken. Kerkleden met vragen over de doop. Vaak gaat het over leeftijd: kinder- of volwassendoop of over hoeveelheid: besprenkelen of onderdompelen. De predikant mist in de discussie vaak de kern: waar is de doop voor bedoeld? Hij schreef er niet over om de discussie over kinder- of volwassendoop weer op te laaien. Wel wil de predikant kijken naar de diepe betekenis van de doop als het dragen van het merk- en veldteken van Christus, zoals Van Campen dat verwoordt in de inleiding. Het antwoord vat hij samen met de term ‘koninkrijksdoop’. "De opdracht om te dopen in Mattheüs 28 staat in de context van de totstandkoming van Zijn koninkrijk nu. Door de doop wordt zichtbaar, voor mensen, engelen en demonen, dat je onderdaan wordt van Koning Jezus, die alle macht heeft."

"Wanneer wederdopers onder censuur staan, vind ik dat verschrikkelijk. Het bloed van Christus is belangrijker."

Waken voor vervangingstheologie
De relatie tussen de doop en  het verbond van God met Zijn volk is binnen de reformatorische gezindte het belangrijkste argument vóór de kinderdoop. Van Campen zet daar zijn vraagtekens bij. "Laten we niet vergeten dat God het oude verbond heeft gesloten en het nieuwe verbond sluit met Israël. Wanneer we een directe koppeling maken tussen de christelijke doop en het verbond maken we ons in feite schuldig aan vervangingstheologie (de kerk als plaatsvervanger voor Israël, red.). Een zin in het doopformulier als 'de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen' versterkt die dwaalleer. Daar ben ik wars van. Er zijn genoeg bijbelse redenen om te pleiten voor de kinderdoop los van het verbond." Van Campen noemt in zijn boekje in totaal zes argumenten die losstaan van het verbond.

Ouders die hun kind niet laten dopen omdat ze de volwassendoop bijbels vinden. Van Campen heeft hier in zijn gemeente ook mee te maken. "Dan houd ik dit voor ogen: het bloed van Christus moet binden en het doopwater mag niet scheiden. In die zin vind ik de doop dus van ondergeschikt belang. Daarom vind ik het verschrikkelijk wanneer ik kerken censuur wordt toegepast op christenen die zich hebben laten overdopen. Ik ben een kinderdoper. Maar wanneer je als gemeentelid niet achter de kinderdoop kunt staan, maar wel van harte de 12 Geloofsartikelen belijdt, ben je bij ons welkom in de dienst en aan Zijn tafel."

"Wanneer je als gemeentelid niet achter de kinderdoop kunt staan, maar wel van harte de 12 Geloofsartikelen belijdt, ben je bij ons welkom in de dienst en aan Zijn tafel"

Minder welles-nietes-discussies
Als predikant heeft Van Campen in de loop der jaren meer zicht gekregen op een veel grotere  thema dan de waterdoop: het koninkrijk van God. De doop is volgens hem een zichtbare overgang van het oude naar het nieuwe terrein, waarin Jezus Héér is en Zijn geboden en beloften gelden. Die bijbelse lijn zou wel eens tot minder welles-nietes-discussies kunnen leiden. "Ik weet hoe het werkt," zegt de predikant. "Je leest een paar bijbelteksten en op een gegeven moment denk je: ‘ik weet hoe het zit!’ Vervolgens wordt er met die teksten geschoten. Maar bijbelteksten mogen geen kanonskogels zijn. Bovendien, al meer dan twintig eeuwen is er over dit thema verschil van mening. En ook wij gaan er niet uitkomen met z’n allen."

"Houd daarom het doel van de doop in het vizier: in een nieuw leven achter de Heere Jezus aan," geeft Van Campen mee. "Als dat doel bereikt wordt, Hem dienen met blijdschap, heeft het sacrament van de doop zijn kracht gedaan. Als ik die houding bij een kinder- of wederdoper mag ontdekken, sla ik een arm om hem heen en zeg ik: laten we samen onze heerlijke Koning aanhangen, vertrouwen en liefhebben, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurig liefde! Hij is het waard!"

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Doop
- Onrust op Urk: leerkracht mag niet meer voor de klas nadat hij als evangelist bekeerling doopt in IJsselmeer
- Kinderdoop of volwassendoop: wat is de Bijbelse doop?
- Waarom Martijn moeite heeft met christenen die zich laten overdopen
- Tien uitspraken van ds. Van Campen over de doop
- Martijn respecteert volwassendoop: "Toch heb ik mijn kinderen laten dopen"
Meer over Doop »

Klik hier om 'De Koninkrijksdoop' bestellen

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Ook al zegt de heer van Campen de doop niet te zien als vervanging van de besnijdenis, in zijn verdere betoog zegt hij dat het oude verbond ten einde is en overgegaan in het nieuwe verbond. Dit is toch weer het bevestigen van de vervangingsleer. Ook het woord "wederdopers" is misleidend. De doop is het gevolg van geloof, namelijk het gehoorzamen aan Christus en als teken van dit verbond. Dus niks kinderdoop of volwassendoop, maar geloofsdoop. Het dopen van kinderen is niet alleen niet bijbels, maar zelfs onmogelijk.
Pas als je gedoopt bent in Jezus,mag je gedoopt worden in water!

Dit op basis van Jezus' uitdrukkelijke opdracht: discipelen maken, eerst geloven dus, en pas daarna dopen door onderdompeling.

De doop niet als een bijzaak, maar als symbool/getuigenis van de persoonlijke wedergeboorte. Gedoopt in Hem betekent dan: met Hem één geworden, in zowel dood, begrafenis als ook opstanding. Dat maakt de onderdompeling als beeld prachtig duidelijk!
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (10)