Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

28 september 2015 door Jeffrey Schipper

De eenzijdigheid van het evolutiedebat

De laatste weken is er op CIP.nl verschillende keren aandacht besteed aan het symposium rondom de lancering van het nieuwe kinderboek Tycho topnerd. Auteur Corien Oranje is door het lezen van boeken overtuigd geraakt van de evolutietheorie. Zó overtuigd zelfs, dat ze zelfs geen creationistische argumenten in haar boek op wil nemen, ook op verzoek van medeauteur Cees Dekker.

Verdiepen is goed, klakkeloos overnemen niet
Natuurlijk is het goed om je als christen in de neodarwinistische evolutietheorie te verdiepen. Maar het is ook goed om daarbij een nuchtere kijk op evolutie te houden. Het is en blijft mensenwerk. De evolutietheorie van nu ziet er heel anders uit dan de theorie waar Darwin 150 jaar geleden mee aan kwam zetten.

De evolutietheorie is niet waterdicht. Er zijn gegronde, wetenschappelijke tegenwerpingen. Maar meer dan dat: er zijn ook gegronde wetenschappelijke argumenten die het Bijbelse scheppingsverslag ondersteunen. Dekker en Oranje willen hier helaas niets van weten, en presenteren zo een zeer eenzijdig beeld. Wat ik in mijn eigen lezingen altijd doe is de beide modellen presenteren, en vervolgens de feiten. Deze feiten blijken vaak beter in het scheppingsmodel te passen dan in het evolutiemodel. Een paar voorbeelden: de aardlagen met de miljarden fossielen erin duiden op een snelle afzetting tijdens een wereldwijde catastrofe, niet een gradueel begraven gedurende miljoenen jaren. De genetische complexiteit van organismen neemt over het algemeen af, niet toe. Dit past bij een perfect geschapen wereld en een zondeval, maar niet bij opwaartse evolutie. Deze afname aan informatie gaat bovendien nog eens
De evolutietheorie is niet waterdicht. Er zijn gegronde, wetenschappelijke tegenwerpingen
 ontzettend snel. En als de Bijbel klopt, dan mag je verwachten dat alle mensen Adam en Noach in hun voorgeslacht hebben, en in hun overleveringen ook naar de Hof van Eden, zondeval en zondvloed refereren (pas bij de toren van Babel zijn de volkeren ieder zijns weegs gegaan). Ook dat blijkt zo te zijn.

Theologische spagaat
Wat ik me dan afvraag is waarom zo veel christenen zichzelf in de nesten werken door evolutie aan de Bijbel toe te voegen. Natuurlijk, het scheppingsverslag is geen wetenschappelijke verhandeling. Maar als je eerlijk bent is evolutie dat ook niet. Daarbij hoor je christenen nooit over de onwetenschappelijkheid van andere wonderen, met name die in het Nieuwe Testament. Volgens de wetenschap kun je met vijf broden en 2 vissen niet 12 volle manden brood ophalen nadat je er meer dan 5000 mensen mee hebt gevoed. Volgens de wetenschap kan een maagd geen kind krijgen, kunnen mensen niet op water lopen, en, de belangrijkste, kunnen mensen niet uit de dood opstaan. Hiermee loop je gelijk tegen de beperking van wetenschap aan: het kan alleen maar over natuurlijke zaken iets zeggen. Maar de schepping is een bovennatuurlijke gebeurtenis.
Christenen die de evolutietheorie accepteren komen in een theologische spagaat. Ze moeten namelijk Genesis 1-11 op een hele andere manier lezen dan de rest van de Bijbel

Christenen die de evolutietheorie accepteren komen in een theologische spagaat. Ze moeten namelijk Genesis 1-11 op een hele andere manier lezen dan de rest van de Bijbel. Maar juist in de rest van de Bijbel wordt veel naar Genesis 1-11 verwezen. God refereert naar Genesis 1 wanneer Hij op de berg Sinaï de Tien Geboden aan Mozes geeft – met Zijn eigen vinger op de stenen tafelen geschreven. Christenen die in evolutie geloven zeggen het dus eigenlijk beter te weten dan deze Bijbelauteurs, ja, zelfs beter te weten dan God!

Maar er is nog meer aan de hand. Genesis is fundamenteel voor de hele Bijbel, zelfs het hele christendom. Dat is iets wat veel christenen niet beseffen, maar atheïsten weten dat vaak wel! Zo ook dit citaat: "Het meest vernietigende dat biologie het christendom heeft aangedaan was de ontdekking van biologische evolutie. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een redder. En dat maakt Jezus (…) werkeloos. Ik denk dat evolutie absoluut de doodsteek is voor het christendom." Ik ben het van harte met deze atheïsten eens. Het is zeer pijnlijk te zien dat onze eigen broeders en zusters actief meewerken om het christendom de nek om te draaien.

Gelukkig zijn er ook nog christenen die wél de betrouwbaarheid van de Bijbel hoog achten. Je kunt een aantal van hen ontmoeten op een symposium over de waarde van de schepping in Opheusden.

Gert-Jan van Heugten redactielid bij het christelijke populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine. Onder de naam WaaromSchepping geeft hij lezingen en workshops over schepping, evolutie en meer.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?