God

03 september 2015 door Rik Bokelman

"We kunnen studenten niet alleen over het creationisme vertellen"

Donderdag 24 september organiseert uitgeverij Jongbloed in samenwerking met de Evangelische Hogeschool te Amersfoort het symposium 'Schepping en evolutie – wat vertellen we onze kinderen?'. De bijeenkomst is naar aanleiding  van het nieuw te verschijnen boek 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' dat kinderboekenschrijver Corien Oranje en wetenschapper Cees Dekker samen schreven. Ze geloven in de aannemelijkheid van de evolutietheorie. Volgens hen heeft God evolutie gebruikt. 

De EH werd eind jaren '70 opgericht, mede als tegenbeweging op het evolutionisme. Zet de EH met dit symposium de deur open voor een ander geluid? CIP.nl sprak met EH-directeur Els J. van Dijk. 

"Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat het tijdens dit symposium níet gaat om een debat tussen evolutionisten en creationisten. Daar zou de beschikbare tijd op die avond ook veel te kort voor zijn. Waar het om gaat is de presentatie van een boek. Daar is een kort programma omheen gebouwd met als centrale vraag: wat en hoe vertellen we onze kinderen over de Schepper van hemel en aarde? Hoe kunnen wij kinderen helpen onder de indruk te raken van Hem terwijl zij in onderwijs en wetenschap geconfronteerd worden met het gegeven dat de wereld door evolutie ontstaan is?"

Maar in de begintijd van de EH was een symposium over dit thema ondenkbaar, toch?
"Tijden veranderen. In de begintijd was de insteek van de EH voornamelijk antithetisch en dat is nu niet meer zo. Als ik het vergelijken mag met de beroemde en vaak uit het verband gerukte woorden van Paulus – ‘Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen…’  - deze werden vaak gebruikt om te onderstrepen dat we tégen de wereld zijn. Maar dat staat er niet. Paulus zegt eigenlijk: jullie zijn anders aangezien jullie van Christus geleerd hebben. Dat is niet tegen de wereld, maar vóór Christus. Dat is de benadering die ons nu past. Ook in het thema van dit symposium."
"Het gaat helemaal niet over dateringstechnieken en dergelijke, maar over ons uitgangspunt dat God de Schepper is van hemel en aarde"

"Het gaat helemaal niet over dateringstechnieken en dergelijke, maar over ons uitgangspunt dat God de Schepper is van hemel en aarde. Hij is de God van ons leven en hoe kunnen we daarover blijven spreken nu christenen verschillend denken over de ontstaansgeschiedenis van de wereld. Hoe kun je (natuur)wetenschap bedrijven terwijl je onverkort vasthoudt aan de Bijbel als het Woord van de levende God?"
 
Veel mensen zullen zeggen dat de scheppingsgeschiedenis niet kan samen gaan met evolutie. Corien Oranje en Cees Dekker dragen het evolutiestandpunt uit. God heeft volgens hen evolutie gebruikt.
"Ja dat klopt, er zijn mensen die zeggen dat schepping en evolutie niet samen kunnen. Maar er zijn ook oprechte en diep gelovige mensen die denken dat het wél kan. En het is nu echt de tijd dat die mensen naar elkaar leren luisteren. Misschien hebben wij wel juist daarom gekozen om mee te werken aan dit symposium. We hebben ook nu weer de mogelijkheid om te laten zien wat we altijd al doen: wij hebben de ervaring met de diverse standpunten die christenen over uiteenlopende onderwerpen kunnen hebben. Met het verlangen dat deze discussie waardig, integer en oprecht gevoerd zal worden. Dat is het belangrijkste."
"Als we studenten alleen maar het creationistische model voorhouden, zijn zij absoluut niet weerbaar voor wat zij te horen krijgen op hogescholen en universiteiten"

"Als EH zoeken we in de eerste plaats de verbondenheid vanuit het geloof in de God van de Bijbel. Vandaar uit kijken en bespreken we de onderlinge verschillen. We hebben ook een dure plicht richting onze studenten: Als we hen alleen maar het creationistische model voorhouden, zijn zij absoluut niet weerbaar voor wat zij te horen krijgen op hogescholen en universiteiten ten aanzien van de ontstaansgeschiedenis van de wereld. Door de jaren heen hebben studenten ons ook nadrukkelijk laten weten dat zij ook de argumenten voor het evolutiemodel willen horen en welke reactie je daarop kunt geven, zodat zij weerbaar de discussie kunnen aangaan. Daarbij moeten we niet onder stoelen of banken steken dat nadenken over schepping en evolutie vanuit de natuurwetenschap een andere benadering is dan die vanuit de theologie."

Els: "Ik noem graag prof. dr. Frank van der Duyn-Schouten. Hij zei eens dat hij vanuit zijn geloof twijfels had bij de evolutietheorie, maar de wetenschappers zijn zo eensgezind dat we er ook niet meer omheen kunnen. Hij vond dat we niet meer moeten spreken in termen van ‘gevaar’. Als christenen moeten we ons nadrukkelijk in de evolutietheorie verdiepen. En daarbij de beperkingen van de wetenschap in het oog te blijven houden."

Klik hier voor meer informatie over het symposium

Onlangs sprak CIP.nl met Corien Oranje: "Verdiep je als christen in de evolutietheorie"

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher