Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

12 augustus 2015 door Shehera Vega Sánchez

"De islam beschouwt christenen en Joden als vijanden van Allah"

"Het patroon van wreedheid en geweld bij ISIS waar de wereld momenteel getuige van is, is helemaal terug te voeren op het begin van de islam helemaal terug op Mohammed," leggen Charles H. Dyer en Mark Tobey uit in hun nieuwe boek 'De ISIS crisis'. Een boek met alle informatie die je zeker moet weten over dit conflict. 

Soenniet of sjiiet, prowesters of antiwesters, een rode draad door de hele moslimwereld heen is een weerzin tegen Joden en Israël. Maar waarom die haat? Het antwoord is wellicht verrassend.

Een vaak gehoorde opvatting is dat de haat tussen moslims en Joden door de bouw van Joodse nederzettingen komt, maar de moslimhaat jegens het Joodse volk in het Midden- Oosten bestond hiervoor al. Het islamitische verzet tegen een Joodse aanwezigheid in het land ging nooit alleen maar over nederzettingen, hetzij op de Westbank, hetzij in het vroeger dunbevolkte gebied langs de kust. Die haat begon al voordat er ‘nederzettingen’ verschenen en was in essentie een conflict over de vraag of er wel enige vorm van een Joodse entiteit kon komen en land kon beheersen dat uit naam van Allah was veroverd. Ook hier weer onthult Morris dat ‘de Joodse staat in het hart van de islamitisch- Arabische wereld was ontstaan en die wereld kon zich daar niet bij neerleggen’.7 Het ging niet om nederzettingen, maar om de vraag welke God soeverein was.

Terug naar Mohammed
Toen Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte, had hij contacten met de grote Joodse bevolking in dat gebied. Aanvankelijk beschouwde hij de Joden en christenen als ‚mensen van het Boek’ en verwachtte hij dat ze zijn nieuwe ‚openbaring’ van God zouden begrijpen en accepteren. Beide groepen verwierpen zijn boodschap echter. De Joden weigerden Mohammed als profeet te accepteren, en ook de onjuiste toepassingen in de Koran van Joodse mensen en gebeurtenissen op de islam wezen zij van de hand. Deze volkomen afwijzing van de aanspraken van Mohammed veranderde alles.

Toen het eenmaal duidelijk was dat de Joden hem niet wilden accepteren, begon Mohammed de Joodse invloed op zijn geloofsovertuiging te minimaliseren of te elimineren. Zo veranderde hij de richting waarin gebeden moest worden van Jeruzalem naar Mekka, maakte hij de vrijdag tot zijn speciale dag van gebed en liet hij de Joodse spijswetten varen (behalve het verbod op het eten van varkensvlees). Aanvankelijk had hij gezegd dat de Arabieren afstammelingen waren van Abraham via diens zoon Ismaël, maar in de Koran wordt Abrahams verbondenheid met de Joden geloochend. Mohammed beweerde dat Abraham alleen de patriarch van de islam was en niet van het jodendom, omdat Abraham ‘zichzelf aan Allah had overgegeven’. Mohammed keerde zich tegen de Joodse clans die in Medina woonden. Sommigen dwong hij te vertrekken. De anderen werden aangevallen. 

Ten slotte doodde Mohammed de Joodse mannen die weigerden zich te bekeren, maakte hun vrouwen en kinderen tot slaven en slavinnen, en nam hun eigendommen in beslag. Het patroon van wreedheid en geweld bij ISIS waar de wereld momenteel getuige van is, is helemaal terug te voeren op het begin van de islam helemaal terug op Mohammed.

Slechts één volk
In essentie houdt de islam er een soort vervangingstheologie op na. Men gelooft dat Joden en christenen vroeger inderdaad Gods uitverkoren volk waren, maar dat Hij hen heeft verworpen omdat zij Gods profeten weigerden te accepteren.

De christenen hebben Mohammed niet geaccepteerd maar de Joden hebben noch Jezus, noch Mohammed geaccepteerd. Vanwege die afwijzing liggen christenen en Joden onder Gods oordeel en behoort men zich tegen beiden hevig te verzetten. Volgens een hadith vervloekte Mohammed op zijn sterfbed de Joden en de christenen omdat zij aanbiddingsruimten bouwden bij de graven van de profeten: ‘Toen het laatste ogenblik van het leven van Allahs apostel kwam, begon hij zijn khamisa over zijn gezicht te trekken, en toen hij het heet kreeg en buiten adem raakte, haalde hij deze van zijn gezicht en zei: “Moge Allah de Joden en christenen vervloeken, want ze hebben de aanbiddingsruimten bij de graven van hun profeten
gebouwd” ’ (Sahih Bukhari 1:8:427).

Een andere hadith beweert dat moslims de hel bespaard zal blijven doordat God Joden en christenen zal aanwijzen om hun plaats in het hellevuur in te nemen: ‘Abu Musa heeft verteld dat Allahs boodschapper (vrede zij op hem) heeft gezegd: “Als de dag van de opstanding komt, zal Allah aan elke moslim een Jood of christen toewijzen en zeggen: ‘Dat is je redding van het hellevuur’ ” ’ (Sahih Muslim 37:6665).

De islam beschouwt christenen en Joden als vijanden van Allah, maar het zijn de Joden die nu land in bezit hebben waarvan moslims geloven dat het rechtens toebehoort aan Allah en zijn volgelingen. En dat maakt de Joden tot de grote vijand waartegen alle moslims zich kunnen verenigen. U moet weten dat de radicalen van ISIS deze zelfde haat koesteren tegen de Joden en tegen ieder ander die niet buigt voor hun manier van denken. Toch is hun extreme vorm van haat wel ongekend onder al deze radicale groeperingen. Na de afschuwelijke moord op de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig verwoordde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry het als volgt: ‚"Dit conflict gaat niet tussen de ene beschaving en de andere. Dit is een conflict tussen de beschaving zelf en barbarij.” Het is een barbarij in een afschuwelijk extreme vorm, maar wel een die is voortgekomen uit een haat die radicale moslims al generaties lang koesteren.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen