God

02 juli 2015 door Jeffrey Schipper

"De Heere Jezus bad vlak voor Zijn lijden voor ons"

"Mensen die lijden zijn vaak begrijpelijkerwijs alleen bezig met zichzelf. Echter de Heere Jezus koos ervoor om, net voor zijn lijden in Getshemane en op Golgotha, een gebed voor ons uit te spreken." Spreker Bert Noteboom spreekt komende week op het christelijke recreatiepark De Sikkenberg over het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17). Noteboom omschrijft dit gebed als "onwijs bemoedigend" voor christenen vandaag de dag.

‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U’. Waarom maakte Jezus een duidelijk scheiding tussen Zijn volk en de wereld?
"De Heere Jezus is gekomen met een missie. Tussen de wolven zendt Hij, als de goede Herder, zijn schapen uit. Die kudde is Zijn eigendom en verdient Zijn gebed en bescherming. Terwijl allerlei machten en krachten Zijn volgelingen proberen te verleiden of aan te vallen, bidt Jezus voor Zijn volk. Zoals de hogepriester in de tempeldienst offerde, bad en zegende, zo doet de Heere Jezus dat voor hen die in Zijn Naam geloven. Daarom is dit gebed een bemoediging voor al Zijn leerlingen. Ook voor mij persoonlijk."
"Tussen de wolven zendt Hij, als de goede Herder, zijn schapen uit. Die kudde is Zijn eigendom en verdient Zijn gebed en bescherming"

Waarom is het ook voor jouzelf een bemoediging?
"De Heere Jezus begint zijn gebed al met het omschrijven van mijn levensdoel: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’. Het leven met Christus is een voortdurend proces van Hem meer en beter leren kennen. In dit gebed benadrukt Jezus nog eens dat het hier daadwerkelijk om gaat. Dat is mooi om te weten, zeker wanneer ik mij teveel bezig houdt met issues die er niet zoveel toe doen. Verderop zegt Hij: ‘Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam’. In Gods heiligheid ligt mijn veiligheid! Zijn vaderlijke zorg voor Zijn kinderen komt hier zo mooi tot uiting. Dit bemoedigt mij enorm."

‘Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.’ Hoe lees je dit zonder krampachtig in de wereld te staan?
"Je zou dan inderdaad kunnen denken aan een kluizenaarsleven. De vraag is: wiens eigendom zijn wij? Als gelovige christenen behoren we de Heere Jezus toe. In dit gebed wordt het verschil in rechtmatigheid aangegeven. Als eigenaar van Jezus leef ik in Zijn koninkrijk. Ik woon en werk hier nog wel, als een ambassadeur van het hemels Koninkrijk, maar ik behoor een ander Koninkrijk toe."[sbanner-2]

Nadat Jezus dit gebed uitsprak, begon Zijn lijdensweg. Waarom is dat belangrijk om te vermelden?
"Mensen die lijden zijn vaak alleen bezig met zichzelf. Dat zou ik ook doen. Kijk dan eens naar het lijden van de Heere Jezus. In alles is Hij gericht op Zijn volgelingen. Zelfs op het moment dat het lijden in zicht is, is Hij in staat om zo’n bewogen gebed voor anderen uit te spreken. Dát laat zien dat Jezus werkelijk alles voor Zijn volgelingen over heeft en Zijn missie voor ogen houdt. Het is de climax van Johannes 17, het diepe verlangen van Jezus: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt’."
"Zelfs op het moment dat het lijden in zicht is, is Hij in staat om zo’n bewogen gebed voor anderen uit te spreken. Dát laat zien dat Jezus werkelijk alles voor Zijn volgelingen over heeft"

Wat is nog meer belangrijk om te weten over het hogepriesterlijk gebed van Jezus?
"Dat Hij als biddende Hogepriester zelf als een Offerlam is geslacht. De hogepriester ging één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Daar werden dieren geslacht als offer voor hem en zijn familie, maar ook voor het volk. Denk bijvoorbeeld aan een jonge stier. Het was een teken van verzoening. Ook de Heere Jezus ging als Hogepriester op Zijn manier het heilige der heiligen binnen. Hij zélf was het Offerlam dat vanwege onze overtredingen naar de slachtbank werd geleid. Door Jezus is er werkelijk verzoening met de Almachtige."

"Ten tweede, dat Zijn gebed zeker is verhoord! Toen Jezus klaar was met zijn opofferende werk en na drie dagen opstond uit de dood, liet Hij zijn doeken achter in het graf. Wanneer een hogepriester zijn offerdienst beëindigde liet hij daar zijn kleren achter. Ook dit zien we dus terug in het offer van Jezus."

"Daarna ging Hij naar Huis terwijl Hij ‘Zijn volk’ zegenende. En daar in het Vaderhuis pleit de Heere Jezus nog steeds voor ons (Hebreeën 7:25). Intens betrokken, biddend om bescherming en bewaring, ernaar verlangend dat we het doel van ons leven in het kennen en genieten van God vinden, en dan nog de heerlijkheid die we spoedig zullen zien. Dat is voor mij overweldigend wanneer ik dit tot mij door laat dringen. Wat een bemoediging!"

Bert Noteboom verzorgt volgende week dagsluitingen en Bijbelstudies op De Sikkenberg. Ook neemt hij komende zondag de gezinsdienst voor zijn rekening. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify