God

29 mei 2015 door Jeffrey Schipper

"Israël is veel meer dan een hobby"

"Israël wordt, ook binnen de kerk, soms gezien als een leuke hobby voor gedreven mensen die een keer in Israël geweest zijn. Leuk voor wie er op reis naar toe gaat," merkt ds. Kees Kant op. De predikant staat met het ene been in Katwijk aan Zee en met zijn andere been in Israël. De predikant van de Gereformeerde kerk in Katwijk aan Zee heeft namelijk een warm hart voor het Beloofde land. "Het is een ontdekking om te zien hoe Israël vandaag en in de toekomst een centrale rol speelt in Gods heilsplan met de wereld."

"Van jongs af aan ging ik mee naar de kerk. Later raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het Evangelie via de koffiebar van Youth for Christ (YfC). Van het één kwam het ander. Ik raakte betrokken bij een gospelkoor, legde belijdenis van het geloof af en ging theologie studeren. Zo gaat dat," gaat de nuchtere predikant verder. "Later nam ook mijn interesse voor het Joodse volk en het Beloofd land toe. Mijn moeder was altijd veel met Israël bezig. Als kind neem je daar toch iets van mee. Ik moet toegeven dat Israël in de kerk en op de theologieopleiding niet veel prioriteit had."
"Wie zegt ‘ik heb niks met Israël’, zou zich eigenlijk moeten afvragen: ‘heb wel iets met het Oude Testament, met de Romeinenbrief en de Hebreeënbrief, en met Jezus zelf’?"

Blinde vlekken
"Ik ben mij ervan bewust dat er een gebrek is aan betrokkenheid op Israël. Er zijn ook binnen de kerken in Nederland blinde vlekken als het gaat om Gods heilsplan. Zowel in protestantse als ook in  evangelische kringen. We zijn vooral bezig met onze eigen geloofservaring en zien daarbij het grotere werk van God in deze wereld nogal eens over het hoofd. Bij het bezig zijn met Israël gaat het niet om Israël op zich, maar om de rol van Israël in Gods heilsplan met de hele wereld." Kant vindt het bijvoorbeeld indrukwekkend om te lezen in het boek Ezechiël (hoofdstuk 37), waarin God belooft dat Hij alle stammen van Israël weer samen zal brengen in het land van hun vaderen, en dat Gods knecht David weer hun koning zal zijn, en samen zullen zij één herder hebben.

"En Gods heiligdom zal voor altijd in hun midden zijn," gaat hij verder. "Jezus citeert deze tekst later en betrekt die op Hemzelf. Jezus verbindt zich dus met het herstel van Israël in de eindtijd, wanneer Zijn koninkrijk van vrede zal aanbreken. Ik denk dan ook aan wat Paulus later zegt: ‘Jezus is gekomen om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen’ (Romeinen 15:8). Deze beloften aan de vaderen gedaan gaan niet alleen maar over geestelijk heil voor het Joodse volk, maar ook over hun bestaan in deze wereld, hun wonen in het land en het uiteindelijke herstel van het koninkrijk van Israël. De engel Gabriël zei tegen Maria: ‘God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid’. Jezus is naast onze Heer en Verlosser ook de Koning van Israël."
"We zijn vooral bezig met onze eigen geloofservaring en zien daarbij het grotere werk van God in deze wereld nogal eens over het hoofd"

Israël en de kerk
Sommige mensen missen de aandacht voor Israël en bijbelstudie daarover in hun eigen kerk of gemeente. Hen geeft Kan het volgende mee: "Bespreek het thema ‘Israël’ gewoon eens met je predikant, kerken- of oudstenraad. Mogelijk kun je een thema-avond of een paar studie-avonden organiseren. Doe het altijd in goed overleg met je kerkenraad. Mijn boodschap is niet dat de hele kerkelijke gemeente zich opeens intensief met Israël bezig zou moeten houden. Wel is verdieping over de rol van Israël in ons geloof van groot belang voor een kerkelijke gemeente. Wie zegt ‘ik heb niks met Israël’, zou zich eigenlijk moeten afvragen: ‘heb ik wel iets met het Oude Testament, met de Romeinenbrief en de Hebreeënbrief, en met Jezus zelf’?"

"Laten we ons vooral realiseren dat Jezus niet alleen zal terugkeren als onze Verlosser, maar ook als Koning van Israël en Vredevorst vanuit Jeruzalem voor de gehele wereld," aldus de predikant.

Kant geeft in door het hele land lezingen over Israël in belangstellende kerken. Hij is per e-mail benaderbaar hiervoor. Daarnaast spreekt Kant ook op verzoek van Christenen voor Israël (CvI). Bezoek hier de website van CvI.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher