Kees Goedhart
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Dick van den Bos

Kees Goedhart: "Tongentaal is een heerlijke gave"

“Er bestaat veel verwarring over tongentaal. Mensen zeggen: ‘Ik sprak in tongen, maar ik verstond er niets van.’ Dat is ook de bedoeling! Het is een taal van de Geest, mensen verstaan het niet. Anderen zeggen: ‘Ja, maar ik maak het zelf.’ Ja, wie moet het anders maken? Had je verwacht dat de Geest een hete aardappel in je mond plaatste, zodat je je tong niet stil kon houden?”, vertelde Kees Goedhart in 2015 op de Pinksterconferentie van Opwekking. Hij benadrukt het belang van de Gaven van de Heilige Geest.

“Tongentaal is geweldig belangrijk. Paulus verlangde dat iedereen in tongen zou spreken. Als je in tongen bidt, bid je voor zaken waar je verstand nooit op was gekomen. Zaken die God belangrijk voor je vindt, maar waar je verstand te beperkt voor is om te weten. Ook verfrist het je geestelijk. Tongentaal is een heerlijke gave! Mensen gaan er te krampachtig mee om. Ik zou zeggen: streef naar deze gave, het vernieuwt je geestelijk leven.”

Misverstanden
Tongentaal is een Geestesgave en volgens Goedhart zijn daar veel misverstanden over. Mensen verwarren gaven van de Geest - en de doop met de Geest – met de wedergeboorte. Goedhart legt uit. “De doop in de Heilige Geest heeft niets te maken met je redding. Alleen door Jezus’ kruisdood zijn we aangenomen als kinderen van God. Maar de doop in de Geest heeft wel alles te maken met staande blijven in deze wereld. Je hebt de vervulling nodig om staande te blijven. Die vervulling heb je niet automatisch bij je bekering.”
"De doop in de Heilige Geest heeft niets te maken met je redding. Alleen door Jezus’ kruisdood zijn we aangenomen als kinderen van God."
"De Heilige Geest is bij de wedergeboorte slechts een kamerbewoner. Maar het is de bedoeling dat de Heilige Geest in elke kamer zal komen, in je denken, je wil, je gevoelens. Dat gebeurt bij de vervulling van de Heilige Geest. Je wordt zo een tempel van de Heilige Geest.”

Goedhart noemt wat Bijbelse voorbeelden van het feit dat vervulling en bekering los van elkaar staan. “In Handelingen 8 zie je een geweldige campagne van Fillipus, waar velen gered werden en gedoopt werden in water. Maar ze waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest, staat in vers 14. Toen de apostelen hoorden over de bekeringen, kwam Petrus naar hen toe en legde hen de handen op zodat ze de Heilige Geest ontvingen. Ook in Handelingen 19 zijn voorbeelden te vinden van mensen die de doop van Johannes ontvingen, maar nog niet de doop in de Heilige Geest hadden. Paulus legde hen de handen op en ze spraken in tongen en profeteerden.”

Heiliging
“Wat heb je aan de doop met de Heilige Geest? Je ontvangt kracht en het bewerkt heiliging. Dat is heel belangrijk. Want heb je gemerkt hoe lastig het is om heilig te leven? Als je vooruit gekomen bent, val je meteen weer terug. Mijn grootvader, bijvoorbeeld, hield wel van een borreltje. Dat kocht hij van zijn wekelijkse loontje op zaterdag. Maar hij wilde er eigenlijk van af. Op een zekere zaterdag kwam hij met moeite het café voorbij. Toen hij honderd meter verderop was, zei hij: ‘Dat is eindelijk gelukt, daar drink ik er eentje op!’ Hoe vaak heb jij geprobeerd om gewoontes te overwinnen? Het is tevergeefs. Maar als je vervuld wordt met de Heilige Geest, merk je dat Hij heiligheid bewerkt. Het gaat erom dat je Hem de ruimte geeft.”
"De doop in de Heilige Geest heeft niets te maken met je redding. Alleen door Jezus’ kruisdood zijn we aangenomen als kinderen van God."
“Wat is het verschil tussen de doop en de vervulling? Elke doop is in principe eenmalig. De doop in water, maar ook de doop in de Heilige Geest. Eén van de bewijzen - niet de voorwaarde - van deze doop is het spreken in tongen. De doop met de Heilige Geest geeft je de volheid! Maar je hebt elke dag vervulling nodig, want je lekt hier en daar omdat stromen van levend water uit je mond komen en je het door geeft aan andere mensen. Daarom moet je steeds aangevuld worden. Die aanvulling komt in je stille tijd en de toewijding naar God toe, door steeds te zeggen: maak me opnieuw vol zodat ik weer uit kan geven.”

Gaven
Vervolgens komt Goedhart bij het thema gaven uit. Ook hier zijn misverstanden over. “Het probleem in Nederland is dat we zo veel gaventesten doen, dat we denken dat we allemaal slechts één gave hebben. Mensen zeggen: wat is jouw gave? Profetisch? Die mensen zitten rechts in de kerk. Organisatorisch? In onze kerk zitten die linksachter. Je bent zo gefocust op de gave, maar niet op de Gever. Ik ben van oordeel dat je helemaal geen gave hebt. Je hebt talenten. De gaven zijn niet van jou, het zijn ‘de gaven van de Heilige Geest’.”
"Je hebt elke dag vervulling nodig, want je lekt hier en daar omdat stromen van levend water uit je mond komen en je het door geeft aan andere mensen. Daarom moet je steeds aangevuld worden."
“Als elke gelovige één gave zou hebben, zou zending onbetaalbaar zijn. Want als je alleen de gave van wijsheid hebt en je zit in Oeganda, wat moet je dan met al die demonen? Dan heb je iemand nodig met onderscheiding van Geesten. En nog iemand voor de gave van genezing, en weer een voor de gave van geloof. Je zit dan met negen man op een post. Dat is vrij duur. Hoe kwamen we tot die conclusie dat iedereen één gave heeft? Vanwege het Bijbelgedeelte dat we in het lichaam van Christus allemaal anders zijn. Het oor heeft andere ‘gaven’ dan het oog. Je plaats in het lichaam is mede bepalend voor welke gave het meest in je werkt, maar dat zegt niets over andere gaven die in mindere mate ook in je werken.”

Genezing
“Stel je hebt de gave van kennis en een persoon zoekt genezing. Moet je dan andere mensen in laten vliegen? Dat klopt toch niet? Ik geloof dat dezelfde Heilige Geest in jou is en ook genezend in andere mensen binnen kan komen. Strek je dus uit naar alle gaven. Het is zeker waar dat bepaalde mensen meer wonderen zien dan anderen, omdat die gave sterk in hen werkt. Of omdat ze er meer geloof voor hebben dan anderen. Maar als je de Geest de ruimte geeft, zal Hij op meerdere terreinen tegelijk willen werken!”

Tongentaal
- Is dit nu tongentaal of verzin ik deze klanken gewoon zelf?
- Tongentaal voor dummies: probeer het maar
- "Tongentaal is geen kwestie van wachten op God"
- "Tongentaal brengt je dichter bij God"
- De gave van het spreken in tongen: wat moeten christenen hiermee?
Meer over tongentaal »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Quote: “De doop in de Heilige Geest heeft niets te maken met je redding. Alleen door Jezus’ kruisdood zijn we aangenomen als kinderen van God. Maar de doop in de Geest heeft wel alles te maken met staande blijven in deze wereld. Je hebt de vervulling nodig om staande te blijven. Die vervulling heb je niet automatisch bij je bekering.”

Helder! Bedankt voor het uit de doeken doen!