Dagelijks leven

17 maart 2015 door Rik Bokelman

Mag je echt niet scheiden?

Mag je scheiden en na een scheiding hertrouwen? Is echtscheiding hetzelfde als echtbreuk? Echtbreuk en echtscheiding komen helaas ook bij christenen veel voor. Bij het nadenken deze twee vragen is het belangrijk om het verschil te beseffen tussen echtbreuk en echtscheiding. 

Een huwelijk is een verbond tussen man en vrouw met God als getuige, waarbij zij elkaar liefde en trouw beloven voor heel hun leven. Die belofte kan verbroken worden. Dat is echt-breuk. Eén van de vormen van echtbreuk is overspel (ontrouw). Maar geweld, mishandeling en respectloos gedrag (liefdeloosheid) zijn óók vormen van echtbreuk, waarbij de huwelijksbelofte wordt verbroken.
Er zijn meer vormen van echtbreuk dan alleen ontrouw en overspel.

Er zijn dus meer vormen van echtbreuk dan ontrouw en overspel. Overspel is echtbreuk, maar liefdeloosheid is ook echtbreuk. Je kunt zeggen: overspel is echtbreuk, maar echtbreuk is nog niet zonder meer overspel.

Voorkom echtbreuk
Als er barsten in een huwelijk komen en een breuk dreigt, is het nodig al het mogelijke te doen om echtbreuk te voorkomen. Ook na een breuk is het nog nodig uit alle macht te streven naar herstel van de relatie. Soms kan inderdaad de breuk geheeld worden. Maar soms helaas ook niet. Wat moet je als de breuk definitief en onherstelbaar is?

God heeft echt-breuk verboden. Maar wat moet je als je absoluut niet meer samen verder kunt of wilt? Als de breuk een voldongen feit is? Als, hetzij door schuld, hetzij door overmacht, gebeurd is wat God heeft verboden?

Inderdaad:  God verbood de echtbréuk maar God gaf wel regels voor echtscheiding. Echtbreuk is zonde, echtscheiding is een gevolg van zonde. God verbiedt de zonde, de echtbreuk. Maar Hij gaf regels voor echtscheiding. Dan kan echtscheiding geen zonde zijn, anders zou God dat niet regelen. 

Het verschil tussen echtbreuk en echtscheiding wordt ook zo duidelijk. Als een man naar een vrouw kijkt “om haar te begeren” pleegt hij echtbreuk, maar nog geen echtscheiding.
Verwar daarom echtbreuk en echtscheiding niet met elkaar maar maak onderscheid!
God verbiedt de zonde, de echtbreuk, maar Hij gaf regels voor echtscheiding

Jezus over echtbreuk
De Here Jezus zegt: “pleeg geen echtbreuk!” Daarmee waarschuwt Hij tegen de oorzaak, de zonde, de breuk van de huwelijksbelofte om elkaar in voor en tegenspoed lief te hebben, voor elkaar te zorgen en elkaar te dienen. Maar wil dat zeggen dat Hij, als er eenmaal sprake is van echtbreuk, niet wil dat er een echtscheiding komt? Hij zegt nergens: “Je mag niet scheiden.” Hij verbiedt het wegzenden, verstoten, verlaten, kortom het breken.
 
Jezus waarschuwde tegen echt-breuk. Zoals hierboven omschreven is dat zonde. Maar betekent dat ook dat als er sprake is van een dergelijke echt-breuk echt-scheiding niet kan woorden doorgezet? Of dat je niet opnieuw kunt trouwen? Nee! Dat mag wel.

Paulus over echtbreuk
Paulus heeft het in 1 Kor. 7:10,11 over de voorschriften van de Here Jezus met betrekking tot echtbreuk. Als een echtpaar getrouwd is maar een van beide heeft de ander verlaten of verstoten, dan mag je niet hertrouwen. Je moet je met de ander verzoenen of als ongehuwde blijven leven. Een echtscheiding heeft kennelijk nog niet plaatsgevonden.

In 1 Kor. 7:27,28a heeft Paulus het vervolgens over echtscheiding. Paulus zegt dat de Here Jezus geen voorschriften heeft gegeven voor echtscheiding. Maar Paulus schrijft  met apostolisch gezag als hij de weg wijst.

Omdat de vertaling van dit gedeelte vaak niet duidelijk is, geef ik een zo letterlijk mogelijke vertaling (met tussen haakjes toelichting):

“Ben je gebonden aan een vrouw (hetzij getrouwd, hetzij gescheiden van tafel en bed), zoek geen scheiding.
Ben je gescheiden van een vrouw (heb je een echtscheiding achter de rug), zoek dan geen vrouw (om te hertrouwen).
Maar áls je trouwt, zondig je niet.”
Let op het verschil tussen gebod en advies.
Het gebod aan een stel dat gescheiden is van tafel en bed, is: “Trouw niet met een ander, je bent gebonden.” (1 Kor. 7:10,11).
Het advies aan iemand die is gescheiden, is: “Zoek geen vrouw.”  (1 Kor. 7:22). Er staat niet: “je mag niet scheiden”. Dat het een advies is, blijkt uit wat volgt: “Maar áls je trouwt, zondig je niet.”
God geeft niet alleen geboden maar vaak ook aanvullende voorschriften

Aanvullende voorschriften
God geeft niet alleen geboden maar vaak ook aanvullende voorschriften. Wat moet er gebeuren als een gebod wordt overtreden, zoals het gebod om geen echtbreuk te plegen? De Here geeft in zijn wijsheid en barmhartigheid dan voorschriften, in dit geval via de mond van Paulus, om het leven na het overtreden van het gebod draaglijk te maken. Hij wil zo de gevolgen van de zonde beperken. Want uit elkaar gaan en nooit meer kunnen hertrouwen maakt het gevolg van die zonde alleen maar groter. Daarom is echtscheiding en daarna hertrouwen toegestaan. Je bent niet gebonden. Ook al luidt het advies: zoek geen vrouw.

Nog steeds geldt onverkort: echt-bréuk is zonde en is verboden. Maar ook geldt onverkort de mogelijkheid tot scheiden en hertrouwen. Die regeling is in de Bijbel nooit ingetrokken. Die wordt zelfs duidelijk gehandhaafd. Echtscheiden en hertrouwen zijn daarom volgens de Bijbel nog steeds toegestaan. Opdat iemand een tweede kans krijgt, uit genade, en een leven weer leefbaar wordt.

Drs. Koos van Delden is voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool. Hij schreef een boekje over echt-breuk en echt-scheiding. Bekijk of bestel het hier.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher