Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 januari 2015 door Jeffrey Schipper

"Het Oude Testament is te veel vergeestelijkt"

"Doordat het grootste gedeelte van het Joodse volk Jezus afwijst, is het gevoel ontstaan dat wij als kerk uit de volken plaatsvervanger zijn. Dat is treurig." Theoloog M. J. Paul houdt zich bezig met de uitleg van de profetieën uit het Oude Testament in relatie tot ‘De toekomst van Israël en de kerk’. "Mijn streven is om de gangbare visies ten aanzien van de verhouding tussen Israël en de kerk en de achtergronden daarvan te schetsen."

De kerk is vaak in verwarring met betrekking tot het bestaan van Israël in relatie tot de christelijke gemeente, merkt de commissie Kerk en Israël van de Adventkerk en St Joriskerk in Amersfoort. Om die reden heeft de commissie dr. Paul en drs. C. Stavleu uitgenodigd om terug te gaan naar de bron: de Bijbel. Beide oudtestamentici hebben beiden meermalen gepubliceerd over dit onderwerp.

Klopt het dat de kerk in verwarring is als het gaat over de relaties tussen God, Israël en de kerk?
"Het is duidelijk dat er veel meningsverschillen zijn. Mij valt op dat in de loop van de kerkgeschiedenis het Oude Testament te veel is vergeestelijkt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het visioen over de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37. In veel preken wordt de link gelegd naar Pasen of Pinksteren: het werk van de Heilige Geest in mensenlevens vandaag de dagen. Maar we vergeten dan dat het visioen in eerste instantie is bedoeld voor Israël."

In de uitleg van profetieën is het zo belangrijk om aan drie pijlers vast te houden: vraag jezelf af of een bijbelgedeelte wel of niet betrekking heeft op het Joodse volk (1); welke lijn kun je trekken naar de kerk? (2); en geldt het bijbelgedeelte vandaag de dag nog steeds voor Israël? (3), vertelt de theoloog.

Waarom is het zo belangrijk dat een christen zich in thema’s als ‘de toekomstige bekering van Israël’ verdiept?
"Kijk bijvoorbeeld naar Jeremia 31, waar wordt gesproken over het nieuwe verbond. Ik merk dat veel christenen denken: ‘Het oude verbond is voor Israël, het nieuwe verbond geldt voor ons.’ Maar het nieuwe verbond is aan het Joodse volk toegezegd. Ook het eerdere verbond met Abraham blijft intact. Het nieuwe verbond betreft een geestelijke vernieuwing die zowel voor Israël als voor de kerk geldt. Het is wel zo dat de volken mogen delen in die zegen, zij mogen ‘mede-erfgenamen’ worden. De bekering van Israël zal tot zegen van de volken zijn."

"Oudtestamentische profeten nemen een groot gedeelte van de Bijbel in beslag. Ook een goede reden om ons als christenen daarin verdiepen. Vaak betrekken we beloften op onszelf. Wanneer we ons erin verdiepen komen vragen als: 'Mag ik die belofte wel op mijzelf betrekken? Heeft God er mogelijk ook iets anders mee te zeggen?'"

Wat moet een hedendaagse christen met de informatie dat de Oudtestamentische beloften nog steeds overeind staan?
"De komende avond gaat over Zacharia. Wat betekenen de slothoofdstukken over de bekering van Israël en over de viering van het Loofhuttenfeest? Ik verwacht dat die profetieën in de toekomst vervuld zullen worden. Daar mogen we naar uitzien! Mijn boodschap is niet: ‘Ga het Loofhuttenfeest vieren.’ Ik zeg liever: ‘Laat de Joden hun eigen feesten vieren en bid voor een bekering van het Joodse volk’. Zonder Israël is de kerk niet compleet en Israël kan niet zonder Christus’ verlossingswerk. Uiteindelijk gaat het erom dat we in de toekomst gezamenlijk de komst van Christus kunnen vieren. Dat is een geweldig toekomstperspectief."

Wat is de taak van christenen met betrekking tot de toekomstige bekering van Israël?
"Het is onze opdracht om het Joodse volk tot jaloersheid te wekken. Vergeet daarbij niet hoeveel leed het christelijk geloof heeft veroorzaakt, ten nadele van het Joodse volk. Denk aan de vele vervolgingen en verboden die Joodse christenen in het verleden zijn aangedaan en opgelegd. Als we die schuld belijden, is dat al heel wat. Laten we ook blijven luisteren naar Messiasbelijdende Joden. In het verleden zijn ze vaak overgeslagen, door zowel christenen als joden. Maar zij zijn allereerst aangewezen om het Evangelie aan het Joodse volk bekend te maken."

Op 14 januari spreekt dr. M. J. Paul over het boek Zacharia. De lezing vindt plaats in het Adventcentrum, Ringweg Kruiskamp 74, Amersfoort, aanvang 20.00 uur. Op 19 maart spreekt drs. C. Stavleu over het boek Ezechiël.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen