Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 november 2014 door Redactie

"Er is een nieuwe reformatie nodig"

Opwekking is mooi, maar reformatie is mooier. Althans, daar is Martin Koornstra van overtuigd. De directeur van Royal Mission droomt al jarenlang over reformatie in de kerk. Daar blijft het echter niet bij. "Het mooie is dat ik zie dat er al iets gaande is." Hij vertelt erover in gesprek met CIP.nl. "Als er opwekking plaatsvindt, dan komen er mensen tot bekering. Dat is mooi.  Maar gaandeweg dooft zo'n opwekking uit. De wervelstorm van Gods Geest gaat dan liggen. Bij een reformatie gebeurt er iets anders. Bij een reformatie verandert het DNA van de Kerk. De invloed ervan blijft. Dat hebben we nodig."

In de vorige grote reformatie in de 16e eeuw veranderde de kerk drastisch omdat men afstapte van het idee dat je aflaten nodig zou hebben om vergeven te worden. Luther benadrukte verder dat je niet zalig wordt door het doen van goede werken, maar door genade alleen. De nieuwe reformatie waar Martin Koornstra naar uitkijkt draait om twee andere dingen: het Koninkrijk van God en Discipelschap.  "Ik hoop echt dat als mijn leven voorbij is, ik kan terugkijken en zien dat ik heb bijgedragen aan blijvende verandering in de kerk. Dat is mijn droom."

Het Koninkrijk van God
Er is een reformatie nodig - "die is eigenlijk al gaande" - rondom het onderwerp van het Koninkrijk van God. Martin: "Veel christenen ontdekken dat het Evangelie niet alleen inhoudt dat je zonde hebt, Jezus daarvoor gestorven is en je nu naar de hemel mag en je niet veroordeeld wordt. Zij komen er achter dat het daar niet ophoudt. God wil namelijk niet dat je gered wordt om naar de hemel te gaan, maar om de hemel op aarde te brengen."

"Het maakt nogal een verschil of je gericht bent op je eigen behoud of medewerker wordt van God in de doorbraak van Zijn koninkrijk op aarde. Dat is een groot verschil. Ik geloof dat waar jij als christen komt, de Koning komt! Te lang is het daar niet over gegaan in de kerk." 

Disicipelschap
Ook als het gaat om discipelschap is er een reformatie nodig. "Hoeveel van wat wij doen in de kerk is er op gericht dat we daadwerkelijk navolgers van Jezus worden?" vraagt Martin zich af. "Ik heb het daar ook vaak over tijdens onze trainingsdagen. Christenen organiseren veel, maar helpt het ons om meer op Jezus te gaan lijken? Want juist daar draait het volgens mij om."

"Veel mensen hebben moeite om geestelijk volwassen te worden. Ze zitten jaren in de kerk maar gaan gedurende die jaren groeien ze amper. Ondertussen proclameren we wel allerlei grote uitspraken over God. Maar hoeveel daarvan wordt zichtbaar in ons leven? Weet je, we zingen dingen als 'Ik vertrouw op u, Ik ken geen angst', maar als we de zaal uit lopen dan maken we dat vertrouwen in God niet waar. De kerkdiensten helpen ons vaak niet om sterker te worden in de navolging van Jezus. Dat komt misschien ook wel doordat de focus vaak ligt op preken en niet op samen geestelijk volwassen worden."

"Preken creëren luisteraars. Maar je wordt er geen discipel van. Ik zeg niet dat preken slecht is - ik preek zelf regelmatig - maar er is meer nodig en daarover moeten we elkaar goede vragen durven stellen."

Zoals een gezin
In plaats van de focus op preken te leggen zou de kerk zich volgens Martin Koornstra wellicht beter kunnen focussen op geestelijke relaties. Zoals een gezin zorg draagt voor elkaar. Dan leert de ene christen van de andere christen. "Als ik mijn kinderen iets wil leren, dan houd ik geen preek aan tafel tijdens het eten. Dat werkt niet. Wat werkt is dat ik een voorbeeld geef, hen voorleef, doordat ik er ben voor hen. Dat deed Jezus ook. Dat zouden we in de kerk meer aandacht geven." We zullen dan meer en misschien ook wel 'gemakkelijker' op Jezus gaan lijken. Op weg naar een nieuwe reformatie. "Zodat de wereld Hem ziet."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen