God

14 november 2014 door Jeffrey Schipper

"Liever geen christenen uit andere kerken"

"In Limburg zijn we zendelingen in eigen land. We spreken hier niet over 'de Heere Jezus', maar over 'onze lieve Heer'." Erik Bakker houdt zich in Venlo bezig met gemeentestichting. Bewust zocht de christen een gebied om met weinig kerken om met een (nieuwe) kleine groep van zo’n 12 mensen ‘nog-niet-christenen’ te bereiken.

Nadat Bakker in 1999 theologie ging studeren, dacht hij na over de vraag: in welk Nederlands gebied zijn er nog weinig kerken? "Dan kom je automatisch in Noord-Brabant en Limburg terecht," vertelt de gemeentestichter. "Ik ben ervan overtuigd dat evangelieverspreiding gekoppeld is met het opstarten van lokale gemeenten." Hij verwijst naar Romeinen 15:20, ‘En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen.’ "Veel kerken zijn te veel naar binnen gericht en als men dan een missionair project start hoor ik vaak over het zoveelste missionaire project in Apeldoorn of Zwolle. Maar hier in het zuiden zijn juist te veel ‘vergeten’ plaatsen."

Venlo
Uiteindelijk streek hij neer in Venlo. Daar startte Bakker met een team een gemeentestichtingsproject. Er gebeurt van alles, nu samen met het Leger des Heils. Van huiswerkbegeleiding tot een Alpha-cursus. "Mensen hebben hier rooms-katholieke wortels. We richten ons bewust niet op het starten van een kerk, maar het aanmoedigen om een relatie met Jezus Christus op te bouwen. Velen staan open voor het Evangelie, omdat veel Brabanders en Limburgers een diep religieus besef hebben." Inmiddels belegt hun gemeenschap in Venlo ook één keer per maand een kerkdienst. "Het gaat er interactief aan toe en we gebruiken de Bijbel in Gewone Taal of Het Boek."

"Wij ontvangen liever geen christenen uit andere kerken," maakt Bakker duidelijk. Hij legt uit waarom. "Veel missionaire projecten zijn een 'succes' omdat christenen op zoek zijn naar een andere manier van kerk-zijn. We zijn dit project bewust gestart om mensen te bereiken die geen binding (meer) hebben met geloof en de kerk. Het is voorgekomen dat christenen dan boos op mij werden. Maar dan zeg ik: 'Ik wil je graag helpen met het stichten van een nieuwe gemeente.' We moeten af van ons consumentengedrag en ook zelf aan gang gaan. Christenen zijn er niet om kerkdiensten te bezoeken maar om anderen een stapje verder te helpen en daarmee ook zichzelf."

Meer focus op gemeentestichting
Uitzonderingen op deze ‘regel’ zijn er wel, voegt de gemeentestichter toe. "Als christenen te maken hebben met pastorale problemen in hun eigen gemeente of verhuizen naar onze regio, zijn ze welkom." Bakker vindt dat kerken zich over het algemeen nog te veel richten op het in stand houden van kerkgemeenschappen. "Als ik zie hoeveel geld en energie er wordt gestopt in het werk van gemeentestichters, bemerk ik op dit gebied te weinig urgentie. De focus ligt mijns inziens te veel op het in stand houden van het bestaande. Bestuurders van kerkgenootschappen zouden meer ruimte mogen geven aan gewaagde gedurfde geloofsstappen. Dat is spannend want dan geef je ruimte aan iets nieuws wat minder 'controleerbaar' is."

Op de eerste zondag van de maand komen er in Venlo ongeveer 30 a 40 mensen samen. Bakker vertelt dat hij regelmatig vrucht ziet. "Ik herinner mij iemand die een Alpha-cursus volgde en zei: 'Ik wil hetzelfde gezicht als jullie'. In mijn geval ben ik blij dat hij dit niet letterlijk bedoelde," zegt Bakker lachend. "Hij doelde op onze ontspannen en vredige uitstraling. Later mocht hij, aan de hand van de cursus Jezus leren kennen." Hij voegt toe dat zijn gemeenschap "zwanger is van een dochter". "Als onze gemeenschap te groot wordt, gaat er een groep naar een andere plaats in het zuiden. Hiermee blijft er dynamiek in de groepen kunnen we veel meer mensen bereiken met het evangelie."

Ondertussen houdt Bakker zich daarom bezig met het opstarten van een nieuwe kerkelijke gemeente, ergens tussen Eindhoven en Venlo.

Ontvang een leuk cadeau en steun CIP.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher