Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

29 augustus 2014 door Jeffrey Schipper

"Ik hoef de zondeval niet te verbeteren"

"Weet u dat christenen vaak slecht kunnen luisteren? Dit komt door een bepaald vooroordeel. Als we leren luisteren en vragen stellen, vindt er ontmoeting plaats." Ed van Hell, directeur van Stichting Ontmoeting, sprak deze week op de Haamstedeconferentie in Elspeet over ‘Omgaan met hoeren, tollenaren, zondaren en herders’. "We zijn soms geneigd om rechtvaardigheid en barmhartigheid uit elkaar te trekken."

Van Hell sprak over de omgang tussen twee werelden. "Aan de ene kant een wereld met hoeren en criminelen. En aan de andere kant de kerk. Binnen onze eigen gezindte zie ik een vermoeidheid ontstaan als het gaat over de omgang tussen die twee werelden. Hoe komt het dat ik niet met een bus vol mensen uit Rotterdam bij u binnen kan vallen op zondag? Wij bidden om de zegen voor het evangelisatiewerk, maar o wee als binnen een half jaar de kerk verdubbeld met buitenkerkelijken. Want die twee werelden botsen met elkaar. Aan die botsingen mag u als herder leiding geven," aldus Van Hell tegenover tientallen dominees die deze week bijeenkomen om elkaar te ontmoeten.

Onderlinge gebrokenheid
"De verbinding tussen God en mens is hersteld door Jezus. De verbinding met de medemens blijft een gebrokenheid. Toen ik begon binnen Stichting Ontmoeting bespeurde ik bij mijzelf een druk: ‘Ik moet het leven van mensen veranderen’. Maar later dacht ik: ‘Ik ben bezig de zondeval te verbeteren.’ Ik hoef daar niets aan te verbeteren. Dat gaf mij ontspanning. Een christen functioneert als een spiegel. De naaste moet ik mijn handen Jezus’ handen zien. En in mijn ogen Jezus’ ogen. Dan is er ook de andere kant van de spiegel: ik moet leren om door de bril van de Heere Jezus naar mijn medemens te kijken. Soms ben ik geneigd om mij tegen anderen te verzetten. Maar zo handelde Jezus niet en dus mag ik dat ook niet doen."

Hij erkent dat de botsing tussen de christelijke en niet-christelijke wereld soms lastig is. "Laten we vooral in de omgang met de ander zoeken naar de gemeen-schappelijkheid," vervolgt Van Hell. Hoe dan? "Door te luisteren. Weet u hoe slecht christenen kunnen luisteren? Ja, dat geldt ook voor anderen. Maar wij hebben vaak een bepaald vooroordeel. Leer luisteren en vragen stellen. Want dan kom je dichter bij de ander. Want wat hebben we gemeenschappelijk? We zijn mens. We zijn allemaal kwetsbaar. Als we dat naar elkaar erkennen, ontstaat er een ontmoeting en snappen we elkaar. Als dan Romeinen 3 ter sprake komt bij criminelen, zie ik dat dit voor velen een eye-opener is."

Het Evangelie leidend
"Juist in het kruis van Golgotha zie ik Gods liefde voor hoeren en tollenaren. Daar kunnen we elkaar vinden, omdat de diepte van Zijn liefde zichtbaar wordt. Wees rechtvaardig én barmhartig. Ik zeg dit bewust met nadruk, want we hebben de neiging die twee woorden uit elkaar te trekken. Met name als we ons laten leiden door de wet. Ik hoor vaak: ‘Jullie hulpverleners zijn zo liefdevol en barmhartig. Terwijl jullie ook rechtvaardig moeten zijn.’ Het lijkt erop dat we rechtvaardigheid en barmhartigheid dan uit elkaar rukken. Dat is een on-Bijbels verhaal. Met het Evangelie brengen we deze woorden bijeen. Dat wil niet zeggen dat de wet moet verdwijnen, maar het Evangelie mag leidend zijn."

"Een aantal weken geleden ontving ik het mooiste compliment. Nadat ik op zondag had gepreekt, ontmoette ik een man. "‘Ben je dakloos’?," vroeg hij. Toen ik ontkende, zei hij: ‘Maar u hebt toch wel in het criminele circuit gezeten?’." Weer ontkende Van Hell. De man zei: ‘Ik heb mij nog nooit zo gekend gevoeld in mijn kwetsbaarheid, totdat jij sprak’. "Dit was een enorm compliment. Even was ik geen directeur. Ik mocht ‘gewoon’ Ed zijn. Als pretenties wegvallen, waaronder het dominee-zijn, vindt er ontmoeting plaats."

CIP.nl wil informeren, inspireren en bemoedigen - Klik hier om dit werk te steunen

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen