Nieuws

22 augustus 2014 door Dick van den Bos

"Contact met God is de glans op de preek"

“Paulus en Petrus preekten allebei het evangelie, maar de manier waarop ze dat verpakten hing sterk af van de mensen tot wie ze spraken. De preek van Petrus in Handelingen 2 bijvoorbeeld – net na de uitstorting van de Heilige Geest – was gericht op een groep Joodse hoorders die het Oude Testament goed kende en de verhalen over Jezus had gehoord. De preek loopt uit op de oproep om zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus. Het is mooi om te zien hoe nauwkeurig hij zijn toespraak afstemde op zijn publiek.” 

Kende zijn publiek
Aan het woord is Kees van Dusseldorp, kersvers docent Homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij vertelt hoe het fenomeen preken in de Bijbel voorkwam – en hoe je niet alleen mooie woorden vertelt, maar ook met Gods kracht kunt spreken. “In de Bijbel staan veel preken van de apostelen. Ze gebruikten allerlei stijlen om zo duidelijk mogelijk het evangelie van Jezus Christus te preken. Kijk maar naar de preek van Paulus op de Areopagus. Hij staat tegenover Grieken en citeert Griekse dichters en verwerkte Griekse filosofie. Ook hij stemde zijn verhaal af op het publiek dat hij voor zich had.”

“Het is belangrijk om te kijken naar Bijbelse predikers. Dominees zijn anders dan de apostelen in de Bijbel, maar ze kunnen wel veel van hen leren. Om het evangelie goed over te brengen, moet je niet alleen Jezus Christus met heel je hart liefhebben, maar ook je preek – in lijn met Petrus en Paulus – goed afstemmen op je publiek. Weet wat er speelt in de samenleving, ken je mensen en bezin je op de vraag hoe God met zijn Woord de gemeente vandaag aanspreekt. Zo ben je dienstbaar aan de verkondiging van de boodschap. Om dat goed te doen kun je je preek niet in een middagje maken. Je moet goede studie maken van de Bijbel en nadenken over de afstemming met de hoorders vandaag. Een actuele en levendige preek vraagt om gebed, aandacht en deskundigheid.”

Glans
“Het doel van een kerkdienst is dat mensen God ontmoeten. In een preek klinkt de aanspraak van God. Maar of hoorders in contact met God komen, kun je als predikant niet organiseren. Je moet wel je uiterste best doen om het evangelie zo goed mogelijk te brengen. Maar of het ‘lukt’, daar gaat God over. Zo ligt er over de verkondiging een bijzondere glans. Paulus zegt dat hij geen mooie verhalen of theorieën predikt, maar de kracht van God.” Van Dusseldorp citeert Paulus in 2 Korinthe 5:19. “Ons heeft God de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. God doet door ons zijn oproep. Het gaat dus niet alleen om de woorden van de prediker. In de verkondiging komt God zelf je leven binnen. Hij spreekt je aan. Zo ontstaat er contact met God zelf. Dat is de glans van de prediking, waar je als hoorder en prediker om bidt.”

“Vergelijk het met een stel dat verliefd is. Als de jongen zegt: ‘Ik hou van je’, dan zijn dat niet maar loze woorden. Er gebeurt op dat moment iets in de relatie en in de emoties. Het meisje wordt uitgenodigd om de liefde te beantwoorden. Als de Heer zegt (door de mond van een prediker): ‘Kom bij Mij, Ik geef je vrede’, dan gebeurt er op dat moment ook iets. God zoekt contact. Hij roept je met zijn liefde. Dat laat je niet koud. Predikers hebben de opdracht om dat evangelie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Hun inzet ligt onder de belofte dat de Heilige Geest hun woorden gebruikt om Gods Woord voor vandaag te communiceren.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify