Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

25 maart 2014 door Anne Vader

"Wees een veilige haven voor homoseksuele gemeenteleden"

In de pastorale praktijk kwam ds. Kieviet meerdere keren in contact met homoseksuele mensen. Ook zat hij vanuit de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in een studiecommissie over dit onderwerp. "Het is vooral belangrijk dat de christelijke gemeente een veilige haven is voor homoseksuele gemeenteleden die een zware strijd te strijden hebben," zegt dominee J.M.J. Kieviet in de GezinsGids.

"Homoseksualiteit is een voorbeeld van de verstoring die de zondeval bracht in het leven van mensen," schrijft de predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht-centrum. "Wel moeten we onderscheid maken tussen een homoseksuele gerichtheid en een actieve seksuele praktijk. Het eerst is een teken van de gebrokenheid door de zonde, maar is zelf geen zonde. Evenmin als het met pijn baren van een kind geen zonde is, maar wel een gevolg daarvan. Maar homoseksuele omgang en een relatie waarin dat gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met de wil van de Heere en is dus zonde, overtreding van Zijn gebod."

"De wetten die de Heere aan Israël geeft, bevatten bepalingen die homoseksueel gedrag benoemen en afkeuren. Het is de Heere een gruwel, zo wordt er nadrukkelijk gezegd. Wat het Nieuwe Testament betreft: in 1 Korinthiërs 6 en in 1 Timotheüs 1 is sprake van mannen die bij mannen liggen. Onverenigbaar met het leven uit Christus, schrijft Paulus. Aan het begin van de Romeinenbrief wijst hij op deze zonde met de bedoeling om een uiterst voorbeeld te geven van de verdorvenheid van het leven buiten de Heere. De apostel typeert zo’n praktijk als tegennatuurlijk. Wie de Heilige Schrift en zijn gezag serieus neemt, zal niet de vrijmoedigheid hebben om een homoseksuele relatie in overeenstemming met de Heilige Schrift te erkennen."

Geeft de Bijbel richtlijnen over hoe je moet leven als je anders gericht bent?
"Bijbelse richtlijnen zijn niet anders voor een ‘hetero’ dan voor een ‘homo’. De wil van God is onder meer dat er geen seksuele gemeenschap is dan die van een man en een vrouw en dan uitsluitend binnen het huwelijk. Het verbond van seksuele gemeenschap geldt dus evenzeer voor heteroseksuele ongehuwden als voor degenen die een homoseksuele gerichtheid hebben. De strijd rond een blijvende seksuele onthouding kan zwaar zijn. Temeer daar de trend in onze samenleving een heel andere is. Maar ondanks dat zal een oprechte christen ook ten aanzien van zijn of haar seksuele leven aan de Heere vragen: ‘Wat wilt U dat ik doen zal?"

Besteden kerken er voldoende aandacht aan?
"De christelijk gereformeerde synode sprak onlangs uit dat er in het verleden te weinig specifieke aandacht was voor een pastoraal spreken en handelen inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Ik vrees dat het voor een deel nog geldt. Onze samenleving is echter in een ander uiterste doorgeschoten. Er lijkt geen grondrecht zo dominant als dat van de vrijheid van seksuele voorkeur. Ondertussen worden in delen van onze maatschappij homoseksuele mensen nog steeds gestigmatiseerd. Het is te hopen dat christenen hieraan niet meedoen." Daarom vindt Kieviet het vooral belangrijk dat de christelijke gemeente een veilige haven is voor homoseksuele gemeenteleden, die een zware strijd te strijden hebben."

Tips van ds. Kieviet voor predikanten en ambtsdragers
• Heb een luisterend oor een een bewogen hart.
• Geef nooit gladde en voorspelbare antwoorden.
• Maak het gemeentelid duidelijk dat je geen therapeut of hulpverlener bent.
• Zorg dat het gemeentelid ervan overtuigd is dat zijn seksuele gerichtheid hem niet wordt aangerekend als schuld.
• Wees uiteindelijk wel duidelijk in wat de Heere vraagt.

Klik hier om de GezinsGids te kunnen ontvangen.

Word vriend van CIP.nl en ontvang een dvd of boek

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen