Nieuws

18 maart 2014 door Rik Bokelman

"De hel is geen crematorium"

"Jezus spreekt over de hel als een mogelijk toekomstige eeuwige verblijfplaats. Geloof jij in de hel? Denk jij liever aan Gods liefde dan over de hel en het eeuwige oordeel?  De hel past niet meer in onze tegenwoordige denkwereld en hedendaagse theologie. We denken mensen beter te kunnen bereiken met de honing van de liefde dan met de gruwel van de hel." Dat zei Ds. M. Ezinga zaterdagavond in Bleskensgraaf, toen hij daar sprak voor Jongerenavonden Alblasserwaard.“Er zijn talloze theorieën wat er met ons zal gaan gebeuren na het leven. Er zijn veel foutieve ideeën over het eeuwige oordeel, de hel. Er zijn bijvoorbeeld mensen die geloven in een vernietigingsleer. Zij geloven dat iedereen ophoudt met bestaan na de dood. Dat is echter een grote leugen. Het is zeker niet over na de dood. Alle ongelovigen zullen worden vernietigd. Ze zullen verdelgd worden, tenietgedaan. De bijbel zegt namelijk: “Het is de mens beschikt dat zij eenmaal sterft en dat daarna het oordeel volgt”. Ook zijn er die geloven in de alverzoeningsleer. Hoe kan een God die liefde is, zó streng zijn? Ze denken dat God alleen maar liefde is en daarom niemand in de hel zal werpen, dat iedereen dus naar de hemel gaat”. 

“Buiten de Heere Jezus Christus om is er geen ontkomen aan de hel. De bijbel leert ons een letterlijke hel waaruit geen verlossing mogelijk is. Er is geen ontwikkelde leer over het hiernamaals, maar we lezen het wel op diverse plaatsen in de bijbel. O.a. in Daniel maar ook in het Nieuwe Testament wordt veelvuldig over het eeuwig oordeel gesproken. Het woord ‘hel’ komt 23 keer voor, 12 keer het woord ‘Gehenna’ en 10 keer het woord ‘Hadès’.”

Ezinga gaat verder: “Jezus spreekt meer over de hel dan over de hemel. Hij die door liefde gedreven naar Golgotha ging om Zijn leven te geven aan het kruis leerde als geen ander het bestaan van de hel. Jezus is geen leugenaar en Hij jaagt ons niet de stuipen op het lijf voor niets. We moeten geloven in een letterlijk bestaan van de hel. Weet je waarom Hij zo stellig gesproken heeft over de hel? Omdat Hij de hel zelf heeft gemaakt. In Mattheüs 25:41 staat dat er een moment zal komen dat Hij tegen de ongelovige zal zeggen: “Ga weg van Mij, ga naar de plaats die bestemd is voor de duivel en zijn engelen”. De hel, het eeuwige vuur is gemaakt door God, net zoals de hemel door Hem is gemaakt, lees maar in Johannes 14:3.”

Geen crematorium
“Er is een eeuwige straf! Ben jij bereid om je eeuwige Schepper te ontmoeten? Ben jij bereid om God te ontmoeten? Je bent niet bereid als je niet buigt voor Hem. Nergens spreekt de Bijbel over een tweede kans. Het is nu de tijd van het welbehagen! Gods alarmbellen rinkelen in de prediking. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je door Hem leiden!”

“Hel is afgeleid van dal van Hinnon - Gehenna. Een plaats waar eerder de Moloch werd vereerd door het offeren van pasgeboren baby’s. Om deze reden heeft God deze gruwelijke plaats vervloekt. Het is een afschuwelijke plaats, een stinkende puinhoop. Lijken van verachte misdadigers en dode dieren werden er in het vuur neergegooid. Het vuur werd dag en nacht brandende gehouden en de stank was in de verste verten te ruiken. Het is een beeld van het eeuwig gericht van de ongelovige.” 

“In de hel zal zijn een onuitblusbaar vuur. Het is geen soort van crematorium, maar een eeuwige plaats zonder uitgang. Er zal duisternis, zelfs buitenste duisternis zijn en altijd tandengeknars. Het wezen van de hel bestaat uit eeuwige scheiding van God. Er is geen dood, geen zelfmoord – maar je bent er en je komt er nooit meer vandaan terwijl er een andere plek is waar licht is, gejuich, gezang… waar je nooit zal komen. De hel is werkelijk een afgrijselijke plaats. Iedereen wordt daar in beslag genomen door zijn eigen waardigheid en overgeleverd aan de egoïstische hartstochten van zichzelf. Markus 9 vertelt ons 6 keer over hellevuur, 5 keer dat het vuur niet wordt uitgedoofd en 3 keer dat de worm niet sterft. Jezus wil ons hiermee aan het verstand brengen dat er in de hel geen moment is van verlichting, dat het vuur altijd brandt en dat er geen verlossing mogelijk is uit de hel. De veroordeelde zal altijd naar een uitweg aan het zoeken zijn, die er niet is. Het eeuwige oordeel is eindeloos.”

Word vriend van CIP.nl en ontvang een dvd of boek

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify