Nieuws

07 maart 2014 door Jeffrey Schipper

"Los van Jezus leven we onder de wet van Mozes"

"Als het geestelijke leven – los van Jezus - op zichzelf komt te staan, leven we onder de wet van Mozes. Dan denken we te veel vanuit de mens en leven we dus niet vanuit de genade van Christus," aldus dr. W. van Vlastuin gisteravond tijdens het symposium 'De waarde van oud goud'. "We zouden vanuit de gemeenschap met Christus moeten denken," zei de hersteld hervormde predikant, terwijl hij enkele citaten van Kohlbrugge, een Nederlandse gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, aanhaalt.

Van Vlastuin sprak over het 'goud' uit de Nadere Reformatie, een stroming die vanaf de 17e en 18e eeuw sterk de nadruk legde op de doorwerking van de Bijbelse boodschap op alle facetten van het dagelijks leven. "Wat Christus heeft gedaan – wat volledig vervuld is – blijft het kader in het spreken over de Heilige Geest. Als die kaders van ons helder zijn, kunnen we buitengewoon veel leren van de Nadere Reformatie. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Dat doet niet een dominee of je eigen geweten. Dit is een ontdekking door de kracht van de Heilige Geest. Zo wordt Christus verheerlijkt. 'De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen,' zegt Paulus in Romeinen 8. Wij mogen als het ware mee bidden op de golfbeweging van de Heilige Geest."

Lachende ouderling
"De gemeenschap bepaalt onze rechtvaardiging en heiliging," maakt Van Vlastuin duidelijk. De theoloog was in het verleden predikant in het noorden van Friesland. "Een ouderling kwam tot een geestelijke doorbraak. Na een kerkdienst, op weg naar de consistorie, draaide hij zich ineens om met een brede glimlach. Hij zei: 'Heiliging is geen vrucht van de rechtvaardiging, maar heiliging en rechtvaardiging zijn beiden vrucht van Christus.' Zo heeft hij geestelijk mogen ontdekken dat dit alleen in Christus te vinden is. Het is niet zo dat de rechtvaardiging het fundament is waarop wij de heiliging bouwen. Dat is het gevaar dat Kohlbrugge signaleerde en aan de orde stelde."

Van Vlastuin wees ook op de vrucht van de Heilige Geest. "Denk aan onze tijd: welvaart in tijden van crisis. Onze matigheid is een belangrijke vrucht van de Geest, dat niet afhangt van aardse condities en omstandigheden. Ons geluk ligt buiten onszelf. Als we ons realiseren dat we leven in een tijd van allerlei crises die over ons komen, lezen we in Romeinen 8 'dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam'."

Het nieuwe is niet beter
"De christen hunkert naar de herschepping. Als we deze noties verliezen, ontbreekt de diepgang in ons geestelijke leven. De Nadere reformatie biedt ons zicht in de leer van de Heilige Geest. Moeten we dat goud herwaarderen? Ja! Als je je in de oudere geschriften verdiept, kun je daar de schatten uit opdelven. Dat gaat wel tegen onze tijdsgeest in. Want een nieuwe auto is beter dan een oudere auto. Een nieuwere laptop heeft meer mogelijkheden dan een laptop die vijf jaar oud is. In de techniek is het nieuwe beter, maar als het gaat om het geestelijke leven, is dat niet het geval. Dan realiseren we ons met name dat er maar één geloof is."

"Vanwege het geloof in de Heilige Geest, was er in de Nadere reformatie het geloof in wat God in de toekomst zou bewerkstelligen door de rijkdommen van de Geest. Zo mogen we vandaag de dag met al de heiligen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van het kennen van Christus, die alle verstand te boven gaat," aldus Van Vlastuin.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify