Nieuws

31 januari 2014 door Rik Bokelman

"Christelijke boekhandels gevaarlijk terrein"

"Ik ben gehandicapt. Op een dag kwam mijn buurman naar me toe en zei: 'Justin, God heeft tegen me gesproken en gezegd dat Hij je zal genezen, mits je genoeg geloof zal hebben." Aan het woord is Justin Peters. In de week van 2 februari is hij in Nederland om op diverse plekken te spreken over dwaalleren. CIP.nl sprak met hem. Justin Peters reisde jarenlang stad, kerk en land af op zoek naar genezing van zijn gedeeltelijke verlamming en bezocht kerken waar een zeer sterke nadruk lag op het idee dat 'God je wil genezen'. "Ik ben naar veel gebedsgenezers gegaan in de hoop genezen te worden na gebed. Wanneer ik niet genezen werd, dacht ik dat dat kwam doordat ik niet genoeg geloof had. Pas later ging ik me in dit gedachtegoed verdiepen en kwam ik er achter wat voor dwaalleer het was." 

Justin Peters is vanwege zijn eigen ervaringen met wat hij noemt dwalingen zich gaan inspannen rondom dit onderwerp. Het welvaartsevangelie, de te sterke nadruk op dat God mensen wil genezen (met het risico enorm teleurgesteld te raken), charismatische excessen; het zijn allemaal onderwerpen waar hij zich over uitspreekt om mensen te waarschuwen. Vandaag de dag spreekt hij over heel de wereld over deze onderwerpen. "Sommigen zeggen dat ik dit doe omdat ik bitter ben en niet genezen ben. Dat is niet waar. God heeft zeker mijn eigen jeugdervaringen gebruikt met 'faith healers', om mij zo voor te bereiden op het werk wat ik nu doe. Overigens zal ik in dit leven nog verlamd zijn, maar ik kijk uit naar een eeuwigheid waarin ik genezen ben."

Onderscheiding 
De onderscheiding van geesten is een van de grootste noden van de kerk van vandaag. Veel belijdende christenen hebben het veel over het tonen van liefde, maar weinig christenen begrijpen wat dit werkelijk inhoud. Filippenzen 1:9 zegt: 'En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is'. Bijbelse liefde is geworteld in de waarheid van de Schrift, om goed te onderscheiden van het slechte. Het onderscheiden van wat Bijbels is, is niet een optie voor een christen. Het is iets waar iedere christen zich mee bezig zou moeten houden."

"Valse leraren zijn vaak moeilijk te herkennen - en zijn om die reden ook gevaarlijk -doordat niet alles van wat ze zeggen onjuist is; veel ervan is juist. Satan heeft altijd al een mix gebracht van waarheid en leugen. Om dit duidelijk te maken gebruik ik vaak het voorbeeld van een glas water. Een glas water mag er puur en veilig uitzien om van te drinken, maar er hoeft maar een beetje gif in te zitten om je te doden. Zo hoeft er ook maar een beetje dwaalleer ergens in te zitten om een hele boodschap te vernachelen."

Hoe maak je dan een verschil tussen het hebben van een andere mening over hoe je een Bijbeltekst zou moeten interpreteren en het uitdragen van een dwaalleer? Ik bedoel: je kunt een 'verkeerde visie' hebben ten aanzien van Israel, de eindtijd, en toch heel veel vrucht dragen in je bediening.
"Er zijn een aantal secundaire of tertiaire theologische kwesties waarover echte gelovigen over van mening kunnen verschillen, en toch in Christus kunnen zijn. Eschatologie is bijvoorbeeld een belangrijke kwestie, maar het is niet een kwestie van het heil. Echte gelovigen in Christus kunnen ook tot verschillende standpunten komen ten aanzien van de eindtijd. Echter, als het gaat om de fundamentele doctrines van het historische christendom - de aard van God, Christus, de verzoening, redding door genade alleen, door geloof alleen, bekering - is er geen ruimte voor compromis. Daarbij komt dat er dwaalleraren zijn van de Word-Faith pastors die overduidelijk ketterijen preken - al jarenlang - zijn opgeroepen zich te bekeren en dit niet doen." 

Wat maakt iemand dan een dwaalleraar? En wanneer ben je een fantastische spreker met (helaas) een beperkte kennis over een onderwerp als...? Er zal in iedere prediker een mix zijn van waarheid en leugen. 
"Je kunt op verschillende manieren zien of iemand de kenmerken heeft van een valse leraar: Als iemand zijn eigen gezag boven de Schrift stelt, wanneer iemand er een immoreel leven er op na houdt, of wanneer iemand het Woord van God gebruikt om er financieel rijk van te worden. Je kunt ook denken aan mensen die als persoon steeds meer worden verheerlijkt, terwijl de heerlijkheid die God krijgt als het ware minder wordt. Dwaalleraren zijn ook te herkennen wanneer ze een profetie uitspreken die niet uitkomt." 

Niet oordelen
Hoe kun je hier het beste mee omgaan. Aan de ene kant wilt u waarschuwen voor valse doctrines, maar tegelijkertijd zult u het ook met me eens zijn dat wij niet moeten oordelen over mensen.
"Een van de voornaamste redenen om niet te waarschuwen tegen valse leraren is dat we niet moeten oordelen. Want Jezus heeft dat geleerd. Nu is het zo dat Jezus dit inderdaad heeft geleerd, maar Hij doelde op hypocriet oordelen, dat je iemand oordeelt ten aanzien van iets wat je zelf ook doet. Ten aanzien van valse doctrines en theologie leert de Bijbel wel degelijk dat we dit dienen te ontmaskeren."

U noemt mensen als Joel Osteen en iemand als Don Piper (bekend van zijn boek 'De Jongen in de hemel) 'leugenaars' en 'valse leraren'. Heeft u ook met henzelf gesproken? 
"Ik probeer zo veel mogelijk met mensen te spreken, maar vaak is dat onmogelijk. Ik ben erin geslaagd om kort met Joel Osteen en Don Piper spreken. Ik confronteerde hen met een aantal van hun valse leringen en of leugens, maar elk van hen wimpelde me af en was niet bereid om vragen te beantwoorden."

Met wat voor houding dienen we 'dwaalleraren' te benaderen? Want de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik u heb gezien in video's waarin u nogal agressief waarschuwde voor dit soort mensen en ik me afvroeg of u deze mensen ook liefhebt.
"We moeten mensen waarschuwen voor valse doctrines en de mensen die dit verkondigen. Dat is iets wat we uit liefde doen. Want het meest verschrikkelijke wat je kunt doen is iemand die geestelijk gezien de verkeerde kant opgaat er niet voor waarschuwen. Stel je voor dat er een blinde man langs een klif loopt. Wie van ons denkt dan: 'Naja, ik wil hem niet beledigen en kwetsen, dus laat ik maar niet zeggen dat hij bijna naar beneden valt!' Zou het veroordelend zijn om die blinde man daar over aan te spreken? Natuurlijk niet! We zouden naar die persoon moeten rennen en roepen: 'Meneer, u bent in groot gevaar!'" Hij voegt toe: "We behoren de waarheid in liefde te spreken."

Christelijke boekhandels
U heeft ook gezegd dat de christelijke boekhandel de meest gevaarlijke plek is om naar toe te gaan. Hoe bedoelt u dat? 
"We gaan er vaak vanuit dat de christelijke boekhandel boeken verkoopt die op lijn liggen met de basis van de christelijke doctrine. Dat is echter vaak niet het geval. De boekenplanken zijn vaak, naast goede boeken, gevuld met boeken die claimen christelijk te zijn, terwijl dit niet het geval is. Veel boeken zijn verpakt in christelijke en klinkende terminologie, om het beter te verteerbaar te maken voor mensen terwijl het vaak giftig is. Veel mensen staan daar niet bij stil. Om die reden is theologisch onderscheidingsvermogen belangrijk." 

 

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher