Nieuws

16 december 2013 door Jeffrey Schipper

Wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid!

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." Blogger Wendy Born citeert Kolossenzen 3: 1-4.

Ook deze keer weer een paar verzen uit de Bijbel die je leven als het ware op z'n kop kunnen zetten. Wanneer je ze leest en nog eens leest en nog eens leest, dringt het steeds beter tot je door. 'Indien', zegt vers 1. Als het goed is, gaan wij anders leven doordat wij Christus in ons laten leven. We streven dan niet meer naar een onbereikbaar ideaal, maar kan Hij ons maken zoals Hij ons hebben wil. De vraag is natuurlijk of wij willen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft...

Andere kijk
'Bedenkt de dingen die boven zijn' zegt vers 2. Het werkelijke thuis van een christen is waar Christus is. Dat geeft ons een andere kijk op ons leven hier op aarde. Onze gedachten op de hemel richten, betekent dat we het leven gaan zien vanuit Gods standpunt. Dat beschermt ons tegen materialisme. Hoe meer we het leven rondom ons zien zoals Hij het ziet, hoe meer we in harmonie met Hem leven. Vaak hecht ik mij aan de dingen die tijdelijk zijn. De oproep in vers 2 zet mij er weer eens bij stil dat ik mijn blik naar boven moet richten en in afhankelijkheid van Hem mag leven.

'Want gij zijt gestorven' (vers 3). Hoef ik dan niet meer te sterven? 'Nee', zegt Paulus 'want gij ZIJT gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.' Het eeuwige leven met Hem is als het ware al begonnen hier op aarde. Dit doet mij overigens denken aan de tekst in Filippenzen 1:21 waar Paulus zegt: 'Het leven is mij Christus en het sterven gewin'. We hebben als christen in feite niets meer te verliezen. Dankzij Hem en mét Hem is alles winst!

Met Hem verschijnen
Vers 4 tot slot, bevat een troostrijke gedachte en belofte. Wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid. Hoe dit precies zal gaan, daar zijn de meningen over verdeeld. Persoonlijk geloof ik in de Opname van de Gemeente (o.a. 1 Thess. 4: 13-18) en daarom denk ik dat de gelovigen na de verdrukking terugkomen met de Here Jezus en duizend jaren met Hem als koningen zullen heersen nadat Hij is teruggekomen op de aarde. (Zie ook 2 Tim. 2:12, Openb. 3:21 en Openb. 20:6). Wat een geweldig moment om als christenen naar uit te zien. We verschijnen niet alleen mét Hem maar ook nog eens 'in heerlijkheid'.

Wat een heerlijk vooruitzicht hebben we...

Bezoek de weblog van Wendy Born

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher