Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 december 2013 door Jeffrey Schipper

De CGK bekent kleur

Ruim vijf jaar hebben ze aan het rapport over homoseksualiteit gewerkt. Vorige week lag het op de tafel van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het rapport werd unaniem aangenomen. Dat is uniek. Nog bijzonderder is dat de synode in haar besluitvorming de lijn van de Bijbel heeft vastgehouden. Daar is beslist moed voor nodig. Als je in deze tijd op het gebied van seksualiteit de Bijbel richtinggevend laat zijn, dan heb je te maken met windkracht tien tegen.

Balans
Echt nieuwe punten worden er in het synoderapport niet naar voren gebracht. Dat is na de jarenlange discussie over homoseksualiteit ook niet meer mogelijk. Het gaat nu meer om keuzes maken en om het vinden van een pastoraal evenwicht. De commissie lijkt daar redelijk in geslaagd. In de samenvatting wordt het zo weergegeven: ‘Gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid zijn in het verleden meer dan eens onheus bejegend. Dat is niet in overeenstemming met het evangelie. Alleen al de gedachte dat zij minder zouden zijn dan een ander, stelt ons schuldig voor God.’

De synode erkent dat in onze kerken in het verleden in het algemeen te weinig specifieke aandacht is geweest voor een pastoraal spreken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Verder stelt zij dat gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid binnen de gemeente van Christus dezelfde positie hebben als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, delen in de onderlinge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel.

Ook heeft de synode uitgesproken dat seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, niet in overeenstemming zijn met het Woord van God. Ze moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij moet de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de 'weg van kerkelijke vermaning gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. Aan het rapport is een pastorale handreiking toegevoegd: ‘Kwetsbare gemeenteleden moeten op bescherming, zorg en gastvrijheid kunnen rekenen.’

Nu de praktijk nog
De christelijke gereformeerde synode heeft een richting gewezen waarin de Bijbel het gezag heeft gekregen dat haar toekomt. Het zou een zegen zijn als ook de andere kerken uit de gereformeerde gezindte zich bij deze lijn zouden aansluiten. We zouden dan samen onze energie kunnen gebruiken voor het in de praktijk brengen van onze Bijbelse opdracht ten opzichte van de homoseksuele gemeenteleden.

Voor de gemeenteleden met homoseksuele gevoelens die op grond van de Bijbel niet de weg van de homoseksuele relatie willen gaan is het rapport een welkome steun in de rug. Niet zelden voelen zij zich door iedereen in de steek gelaten.

Ondertussen doen we er goed aan ons te realiseren dat papier geduldig is. De woorden moeten nog wel in praktijk worden gebracht. Nog altijd is er, als het over homoseksualiteit gaat, veel onbalans. Er is of te veel acceptatie of te veel onbegrip. Dat onbegrip is zeker nog ruim aanwezig in de gereformeerde gezindte. Aan de ‘bescherming, zorg en gastvrijheid’ moet nog heel hard gewerkt worden.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen