Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 november 2013 door Jeffrey Schipper

"Kwalijk als kerkleer iets toevoegt aan de Bijbel"

"Het is een kwalijke zaak als we iets afdoen of toevoegen aan Gods Woord," zegt Jan Peppink. Hij merkt op dat de kerkleer niet altijd met Bijbelteksten wordt onderbouwd. In totaal deed hij, met een doorlooptijd van negen jaar, onderzoek naar de Dordtse Leerregels. Dit is één van de drie formulieren die de belijdenis van kerken met een gereformeerde grondslag weergeeft. Onlangs verscheen zijn boek De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel.

"Mijn doel was niet om de kerkleer af te branden, maar om het onder de loep te nemen," maakt Jan duidelijk. "In het boek geef ik aan de hand van bijna duizend Bijbelcitaten mijn bevindingen weer. Ik laat zien wat de Bijbel zegt over Israël, de verbonden, de wet, de uitverkiezing, de verlossing en de doop. Zo heb ik de kerkleer getoetst aan de Bijbel." Hij vindt het naar eigen zeggen "schokkend" dat in de Dordtse Leerregels en de leer van de kinderdoop veel redenaties niet kloppen, tekstverwijzingen uit hun verband worden gehaald en soms op het tegendeel wijzen van wat wordt beweerd. Bovendien zouden artikelen elkaar tegenspreken. Jan vindt dat ten aanzien van de vermeende uitverkiezing "God in de kerkleer wordt teruggebracht tot een rigide beslisboom. Het is een probleem wanneer preken op die leer zijn gebaseerd en niet enkel en alleen op Gods Woord. Dat heeft grote gevolgen voor het beeld dat mensen van God hebben, hun persoonlijk geloof en de wijze waarop kerkgangers de Bijbel lezen."

Jan kreeg het christelijk geloof van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Een kritische houding past bij hem. "Belijdenis van het geloof zag ik dan ook niet als een soort automatisch eindexamen dat op een bepaalde leeftijd volgt. Ik had het geloof al wel aangenomen, maar deed pas later dan leeftijdsgenoten belijdenis. Ik wilde, ook voor mijzelf, de schijn van vanzelfsprekendheid vermijden." Om zich heen zag Jan later kerkgangers worstelen met de uitverkiezingsleer. "Dat heeft steeds diepe indruk op mij gemaakt. Ik zag hoe mensen reageerden op de leer dat God al had verkozen wie er bij Hem horen."

Worstelen met de uitverkiezing

Jan kwam eens in contact met een hoogbejaarde man, die zijn gehele leven doorbracht in de kerk. 'Ik weet niet of ik een kind van God ben', zei hij tegen hem. Jan: "Toen dacht ik: hoe is dit nou toch mogelijk? Soms lijkt het alsof mondhoeken omlaag zijn gepreekt. Wel doordrongen van de ernst van het leven en de zonde, maar niet zeker van behoud. Men mag zichzelf het heil niet toe-eigenen, wordt gedacht. Ik ben zo’n twintig jaar werkzaam geweest in de verpleging. Destijds kwam ik in in aanraking met een stervende patiënt. Deze man liet weten het verschrikkelijk te vinden dat hij voor een oordelende God zou moeten verschijnen. Ik zag de doodsangst in zijn ogen en letterlijk brak het zweet hem uit. Dat is het logische gevolg van het consequent lezen van de Bijbelse boodschap door de eenzijdige bril van de uitverkiezingsleer. Dan staat het verlossende Evangelie ver van mensen af."

In eerste instantie deed Jan onderzoek voor zichzelf naar de kerkleer. "Pas later is het idee ontstaan om mijn bevindingen ook in boekvorm uit te brengen. Mij is verteld dat de Dordtse Leerregels op theologie-opleidingen nauwelijks aandacht krijgen en dikwijls als iets vanzelfsprekends wordt aangenomen. Een 'open mind' begint met het aanvaarden van de gedachte dat Bijbel de kerkleer ook zou kunnen weerspreken. Anders zoek je alleen bevestiging van de al ingenomen standpunten of praat je anderen slechts na." Met de kritiek dat Jan zelf geen theologische opleiding heeft gedaan, kan hij niet veel. "Het is niet Gods bedoeling dat Zijn Woord zo ingewikkeld zou zijn, dat alleen theologen het kunnen uitleggen."
 
Nauwelijks Bijbels onderbouwd
"Het is opvallend hoe in gesprekken de verdediging van de kerkleer vaak niet met Bijbelteksten wordt onderbouwd, maar met verwijzingen naar de leer zelf of naar allerhande oude lieden en de traditie," valt Jan op. Hij zou mensen willen aanraden om de drie formulieren eerst aan de Bijbel te toetsen, voordat ze worden ondertekend. "Ik hoop en bid dat mijn boek ertoe zal leiden dat de bedekking die voor velen op het Evangelie ligt, wordt weggenomen. Dan zal voor mensen duidelijk worden dat wij geen 'walmende vlaspitten' zijn, maar in Christus 'meer dan overwinnaars'," aldus de auteur.

Bezoek de website van Jan Peppink en klik hier om het boek te bestellen.

Voor vragen en (bemoedigende) opmerkingen is Jan Peppink per e-mail bereikbaar.

Ontvang drie boeken. Word vriend van CIP!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen