Nieuws

13 november 2013 door Rik Bokelman

"Praat anders over God"

Rob Bell is als spreker en schrijver iemand die taboes niet uit de weg gaat. In zijn vorige boek ‘Love Wins’ probeerde hij voorzichtig vraagtekens te zetten bij onze middeleeuwse opvattingen over de hel. Recent ging hij in gesprek met niemand minder dan Oprah Winfrey. Een samenvatting.

Als christenen hebben we soms de neiging om ons vast te klampen aan God. In onze prilste ervaringen zoeken we duidelijke antwoorden. We zijn als hele jonge kinderen die vragen of ze buiten mogen spelen. Dan is een antwoord als ‘misschien’ of ‘straks’ veel te abstract en geeft onrust. Dat zie je ook terug bij ons als we net geloven. We zoeken dan duidelijk antwoorden zoals ‘ja’ en ‘nee’,  ‘goed’ en ‘fout’. Dit helpt ons om in deze nieuwe geloofsdimensie staande te blijven. Toch zie je dat veel gelovigen niet uit deze fase groeien en zich afschermen voor vragen die hun duidelijkheid aantasten. Wat op zich te begrijpen is, want waar duidelijkheid een nood is, zijn vragen en twijfels vijanden. Maar kunnen geloof en twijfel niet juist twee perfecte danspartners zijn? Rob Bell denkt van wel. 

In Rob’s nieuwste boek ‘What we talk about, when we talk about God’ trekt hij onze vastgeklonken opvattingen in twijfel. Zijn onze woorden die we gebruiken om te praten over God nog wel zuiver? Hebben we ze te vaak ijdel gebruikt? Of hebben we ze teveel beladen met onze oordelen?  Moeten we ze niet ontladen en uitwissen om tot nieuwe taal te komen die zegt wat we bedoelen?

‘God is met ons’
Een van de zere plekken die Rob aanraakt, is het idee dat we van God iemand gemaakt hebben die enerzijds ver weg is, afwezig, en tegelijkertijd soms opduikt en helpt. En daarbij ontstaat het idee wij hier op aarde leven en Hij ver weg is. Terwijl de Hebreeuwse woord ‘ruach / geest’ iets vertelt van een altijd aanwezig God. Dat staat haaks op de tweedeling, die je nu vaak tegenkomt: het aardse is niet van God en het geestelijke wel. De kunst ligt volgens Rob in het opmerken van God in het leven van hier en nu, in het lijden en in de vreugde, in de ontmoeting met een vreemde, in momenten waar het fout gaat, in de worsteling, verdriet en gebrokenheid. Hij is altijd aanwezig.

‘God is voor ons’
Geloven we dat God wilt dat we bloeien? Dat er vrede op aarde is? Dat er betere kunst komt en meer goed eten? En wil God dat we de beste zorg geven aan de aarde? Wil God voor ons zijn en ons door onze moeilijkheden helpen? Wil Hij heling brengen in de zoektocht van ons verleden en onze verslavingen? En geldt dat nu al, op aarde?

Jezus leerde ons bidden: ‘God, doe U wil op aarde, zoals ook in de hemel.’ Jezus zei niet: 'Luister even, ik vertel je wat je moet doen, zodat je straks naar de hemel kan.' Hij vertelt ons juist wat we moeten doen, zodat de plek waar we leven eruit gaat zien zoals God het zich voorstelt. Het koninkrijk is hier en nu en niet een evacuatie-theologie waarbij je moet zorgen om hier snel weg te komen. Het gaat om het vinden van het leven op deze plek, hier en nu, waar de hemel en de aarde elkaar raken. Als je iemand vergeeft, als je vrijgevig bent, als je je oordeel voor je houdt, en als je van mensen houdt, als je opstaat tegen onrechtvaardigheid. Dan raakt de hemel de aarde. Christenen zouden daar meer oog voor mogen hebben.

God is ahead of us
God is al vooruit gegaan en trekt ons allemaal mee in een betere toekomst. Vrede, gerechtigheid, schoonheid, liefde, gelijkheid. Hij geeft een belofte voor iets wat nu nog niet waarheid is geworden. Hoop is voor nu. Want nu is wat we hebben. Het verleden is voorbij en in de toekomst zijn we nog niet. Soms zet een crisis of een uitdaging ons stil en brengt ons terug in het hier en nu. Als we een zware periode meemaken, kunnen we daarin leren hoe mooi het is om in het heden te leven.

Robs sloot het gesprek met Oprah Winfrey af met zijn wens dat meer mensen het besef mogen hebben dat ze geliefd zijn, dat de genade van God echt is en ook voor hen is. En dat mensen het unieke eeuwigstromende leven, waar Jezus het over heeft, zullen proeven en als reactie op dat cadeau zeggen: ‘Wat kan ik doen? Hoe kan ik meewerken?' En dat ze zo hun taak, kunst, of werk mogen vinden waar ze warm van worden en anderen mee mogen zegenen.

Kunnen we nieuwe taal formuleren om over God te praten? Kunnen we Gods verhaal vertellen op nieuwe manieren? Zal dat invloed hebben op hoe de mensen om ons heen - en wijzelf - God zullen opmerken? 

Bekijk het gesprek hier.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify