Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 oktober 2013 door Redactie

"Roken wordt vaak niet benoemd als zonde"

"Sommige mensen komen uit de kerk en het eerste wat ze doen is een sigaret opsteken. Ik heb vanaf de preekstoel nog nooit tegen roken horen waarschuwen, dat is met het dragen van een broek door vrouwen of tv-gebruik wel anders. Het lijkt wel of roken gewoon geaccepteerd is in onze gezindte, terwijl het toch duidelijk tegen het zesde gebod in gaat. Waarom wordt zoiets als roken vaak in de doofpot gestopt?" Die vraagt werd gesteld aan ds. A. A. Egas op Refoweb. 

Ds. Egas vindt dat roken vaak niet benoemd wordt als zonde in de reformatorische gezindte. "Ik onderschrijf je opmerkingen van harte. Roken is inderdaad in strijd met het zesde gebod. Daarbij denk ik aan de woorden uit onze Heidelbergse Catechismus (Zondag 40): 'Ook mijzelven niet kwetse of moedwillig in enig gevaar brengen.' Helaas is het zo dat in preken wel gewaarschuwd wordt tegen de zonden in het algemeen, maar concreet benoemen van de zonden blijft nogal eens achterwege. Ik denk daarbij niet alleen aan roken, maar ook andere vormen van ongezond leven. En niet te vergeten onze materialistische levensstijl. Je hebt gelijk dat zaken als een lange broek voor onze vrouwen en televisie/open-internet meer naar voren komen in preken. Hier zou het heilzaam zijn om ook andere zaken, die in ons vlees snijden, te noemen."

"De Heere heeft er recht op dat we heel ons leven wijden aan Hem. Ik las vanmorgen nog de woorden van Paulus: 'En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft.' Bij die vernieuwing naar het beeld Gods past inderdaad niet het zeer schadelijke roken. Bidt voor de predikanten dat zij ook op dit punt eerlijkmakende genade ontvangen en ook hier tegen openlijk waarschuwen."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen