Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 september 2013 door Jeffrey Schipper

Selectief shoppen in het Oude Testament

Afgelopen week was ik in Israël voor een studiereis over het loofhuttenfeest, een massaal en internationaal gebeuren. In de visie van de meeste kerken is dit feest eigenlijk maar een aandoenlijke vertoning en op zijn hoogst een boeiend stukje folklore. Want in Christus heeft de kerk toch 'de vervulling' van dat feest ontvangen? Waarom zou je het dan nog vieren? Er valt een veel mooier en groter feest te vieren met Kerst of Pasen. Deze visie op de Bijbelse feesten zou ik een vorm van goedkoop en selectief shoppen in het Oude Testament willen noemen.

De kerk heeft tweeduizend jaar lang zich bijna uitsluitend gericht op profetieën die iets zeiden over de komst van de Christus. Dat er in het Oude testament minstens zo veel profetieën staan over Gods verdere plan met Israël, lijkt door een soort massale verblinding aan het oog van theologen en predikers onttrokken te zijn geweest. Slechts enkelingen hebben een tegengeluid laten horen. Ik denk aan de zeventiende-eeuwse Wilhelmus à Brakel uit de kringen van de Nadere Reformatie en de joods-christelijke dichter Isaäc da Costa uit het Reveil in de negentiende eeuw. De Costa sprak de confronterende woorden 'dat Jezus niet los van Israël verkrijgbaar is'. Dus ook de profetieën over Jezus en Israël niet, zou ik daaraan toe willen voegen.

Terug naar de hele Bijbel
Het is tijd om de hele Bijbel weer te gaan lezen en meer over het hele plan van God met Israël en de Messias te leren. Ik keer even terug naar het loofhuttenfeest waarmee ik deze bijdrage begon. Want wat heeft de historische en wereldwijde kerk tot op heden gedaan met een passage als Zacharia 14 vers 16? Daar wordt opnieuw gesproken van een loofhuttenfeest, maar dan niet alleen voor Israël. Nee, een feest op wereldschaal voor alle volken die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, omdat ze stuk liepen op de God van Israël en vervolgens met een 'neutronenbomachtige' plaag getroffen werden (Zacharia 14 vers 12). Hoe dat feest met al die volken en mensen precies geregeld moeten worden, snap ik nog niet. Maar dat is geen reden om deze passage maar in een vergeestelijking weg te moffelen. Laten we acht geven op het profetisch Woord. Het zal ons helpen onze tijd en het nieuws over het Midden-Oosten beter te verstaan.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen