"Stop met het geven van domme adviezen aan homofielen"

10-09-2013 door Rik Bokelman
Er is veel discussie in de kerk rondom de Schriftinterpretatie van teksten die gaan over homoseksualiteit. Dat kan verwarrend zijn. In welke mate geeft de Bijbel ruimte aan een duurzame homoseksuele relatie? Zou Jezus homoseksualiteit goedkeuren? Op die vraag gaat Willem Ouweneel in. "Dat is een ingewikkelde vraag." 

Volgens Willem Ouweneel spreekt de Bijbel niet over homofilie - uitingen van liefde naar mensen van hetzelfde geslacht, zo vertelt hij in de video. "Het probleem dat mensen, gedurende hun opvoeding een dergelijke geneigdheid ontwikkelen - en dus verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht - komt in de Bijbel niet voor. De Bijbel spreekt wel over homoseksueel gedrag - seksuele handelingen."

"Laten we stoppen om homo's rare en domme adviezen te geven. Bijvoorbeeld: 'Trouw maar, dan gaat het over.' Of: 'Het is een zondige neiging en daar moet je tegen vechten en in de kracht van de Heilige Geest kun je dat overwinnen. Dat wordt allemaal gezegd door mensen die de homofilie niet van nabij kennen. Je helpt zulke mensen er niet mee. Wat we moeten doen is liefdevol accepteren dat ze zo in elkaar zitten." Dat wil overigens niet per definitie zeggen dat je uiteindelijk homoseksueel gedrag zelf aanvaardt, of een huwelijk tussen twee mensen van het zelfde geslacht goedkeurt. Maar zo zegt hij: je kunt als oudsteraad duidelijk maken dat jullie een homoseksuele relatie niet kunnen goedkeuren, maar desondanks een homoseksueel stel een plek wil geven in de gemeente.

Bekijk de rest van de video hieronder.

Noot redactie: Bekijk de hele video voor u reageert op deze video.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over "Stop met het geven van domme adviezen aan homofielen"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!