Nieuws

25 februari 2013 door Jeffrey Schipper

"Mensen lopen soms 3 uur voor bezoeken kerkdienst"

"Als mensen in India de liefde van de Heere Jezus voor het eerst leren kennen, ervaren ze dat zichtbaar als een verlossing. Ze lachen of huilen, waarmee ze aantonen eindelijk zichzelf te kunnen zijn," zegt Wim Vlak, voorzitter van Stichting Good News Friend Ministries. "Na een dienst wordt er altijd gebeden met de zieken en zwakken. En dat zijn er velen. Gemiddeld zijn er in India 70 procent gebroken huwelijken en bedraagt het aantal verwaarloosde kinderen 40 procent. Dat maakt het zendingswerk en pastorale werk veelomvattend."

Met zijn vrouw Nelly houdt Wim zich fulltime bezig met zendingswerk in India. Door ervaringen in hun oude zakenleven, leerden ze de Heere Jezus kennen. "Ik leefde voor 100 procent voor een muziekwinkel in Zoetermeer en deed dat zonder God. Na zeven jaar ging de verkoop sterk achteruit en raakte ik lichtelijk overspannen. Ik stond met de rug tegen de muur. Niemand kon mij helpen, ook de dokter gaf geen medicijnen. Na zijn bezoek, riep ik buiten: 'God help mij!' Diezelfde week ontmoette ik iemand die mij bij Jezus bracht en kocht met hem mijn eerst Bijbel. Een volledige bekering vond plaats en met Nelly volgden we vele Bijbelstudies. Een half jaar nadat de zaak failliet ging, vond ik dat een bevrijding. En wij kregen alle tijd om in de Heer te groeien."

Na lange tijd kreeg Wim een goede baan, waarna hij op 55-jarige leeftijd met pensioen kon. Dit zorgde ervoor dat hij en Nelly als fulltime zendelingen aan de slag konden. Eerst in India en later ook in Nepal namens een door hen opgestarte stichting. "Toen is God onze inspiratiebron geworden. We zijn in volkomen overgave aan Hem. Onder meer vanwege Zijn liefde voor de armen en voorzieningen."

Kunt u een voorbeeld geven waaruit Gods leiding en Gods werk door jullie werkzaamheden zichtbaar wordt?

"Er zijn vele voorbeelden," erkent Wim. "Maar in die 25 jaar zending- en ontwikkelingswerk leidde God ons naar de juiste mensen voor Zijn werken die Hij voorbereidde (Ef. 2:10). Zijn zegen werd en wordt zichtbaar door de resultaten in de projecten. Omdat die geen doel op zich zijn, maar een middel om tot Gods doel te komen. Er zijn gemeenten ontstaan door afgestudeerde studenten die wij steunen. Door scholing nemen kinderen de Heere Jezus aan als hun Heer." De zendeling verwijst naar een christelijke lagere school met 950 kinderen, weeshuizen, weduwenopvang, nazorg in de achterbuurten en afgelegen dorpjes. "Gods werk is zo zichtbaar dat de tegenstand met de jaren ook sterker wordt onder leiding van fanatieke hindoegroeperingen."

Evangelisatie is één van de onderdelen van jullie werk. Op welke wijze wordt het Evangelie verkondigd en in hoeverre is er vrucht te zien?

"In India en Nepal vinden de evangelisatiecampagnes plaats naast materiële hulp, nazorgprogramma’s, gedaan door voorgangers, artsen en helpers uit eigen omgeving. Onze visie is 'zij moeten het doen' met onze financiële hulp van vele trouwe sponsors. Een evangelist uit Nederland kost acht keer zoveel dan iemand uit de eigen omgeving die de taal spreekt en daarnaast het politieke landschap en de bevolking kent. Bovendien wordt zo iemand snel geaccepteerd als brenger van de blijde en reddende boodschap. De vrucht is te zien aan de groei van de gemeenten en aan de belangstelling voor de meetings buiten. Hoewel we het aantal mensen niet tellen om daarmee niet te koop te lopen."

Kunt u ons een beeld geven van het kerkelijk leven in India of Nepal. Hoe komt men bijeen is er sprake van groei of geestelijke honger?

"Het gaat er hier heel anders aan toe. Over het algemeen kan een dienst wel eens drie uur duren. Er wordt de hele dag voor uitgetrokken. Soms lopen mensen 2 of 3 uur om er te komen. Als we kunnen helpen, is er altijd iets te eten na de dienst en worden de kinderen ingezet door middel van dans en zang. In de afgelegen gebieden is soms 50 procent van het aantal kinderen ongeschoold. Dus de boodschap moet eenvoudig zijn. Na de dienst wordt er altijd gebeden met de zieken en zwakken. En dat zijn er veel. Armoede en gebroken huwelijken (70%) en verwaarloosde kinderen (40%) maken het zendingswerk en pastorale werk veelomvattend. Maar wat een bewogenheid als ze voor het eerst de liefde van Jezus ervaren. Ze lachen of huilen als ze door Hem worden aangeraakt."

"Men komt ook gewoon in de open lucht bijeen of ergens in een huis als er nog geen kerkgebouw is," vervolgt Wim. "Met de groei van gemeenten moeten we ook incalculeren dat velen nog niet wederomgeboren zijn en sommigen de afgoden nog niet verwijderd hebben uit hun huizen. Ook houden we rekening met het feit dat met name vrouwen in het geheim christen zijn, omdat de man of familie hen naar het leven staan als ze het te weten komen. Door het kastenstelsel – vrouwen zijn minder waard – komen meisjes in het hindoeïsme vaak nooit hogerop. Ze ervaren het dan ook als een verlossing als ze christen worden."

Met welk project houden jullie je nu met name bezig? Wat houdt dat project in?

"Scholing staat altijd hoog in ons totaal programma, waaronder ook mondelinge en schriftelijke Bijbelstudies. Momenteel is onze grote zorg om onze christelijke school met 950 kinderen draaiende te houden. Het zijn ongeveer 850 hindoe-, 90 christen- en 20 moslimkinderen. We zoeken sponsors voor de leerkrachten, die op vrijwillige basis werken en een tegemoetkoming ontvangen. Zij vertrekken vaak naar een Hindoeschool voor een hoger salaris. Ten tweede is er altijd een tekort aan sponsors voor voedsel, kleding, Bijbels, studiemateriaal, enz."

Klik hier voor meer informatie op de website van Good News Friend Ministries.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher