Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

31 januari 2013 door Jeffrey Schipper

Christenpesten: "We moeten niet zo klagen"

"Christenen zouden zich mijns inziens meer bewust moeten zijn dat het 'spelbord' voor de kerk, binnen de maatschappij, flink veranderd is. De 'spelregels' veranderen dan ook mee," zegt gemeentepredikant Lennart Aangeenbrug (foto) desgevraagd over 'christenpesten'. Eerder dit jaar liet de SGP weten het 'christenpesten' van de seculiere meerderheid meer dan zat te zijn. CIP.nl sprak hierover met verschillende christenen.

Ook ds. Mirjam Kollenstaart-Muis is opgevallen dat er de laatste tijd veel wordt gesproken over 'christenpesten'. Zij vindt het gebruikmaken van de term 'christenpesten' kleinzielig. "We hebben het hier over volwassen mensen die maatregelen willen nemen vanwege hun overtuiging die op de één of andere manier botst met de christelijke overtuiging. Wanneer mensen gepest worden, dan wordt een persoon geraakt. In de gevallen die als 'christenpesterij' bestempeld worden, gaat het niet zozeer om een individu, maar gaat het om zijn of haar overtuiging. Als er al iemand geraakt wordt, dan is het God zelf. Dan is het geen 'christenpesten', maar 'Christuspesten'."

Tegendeel bewijzen
Mark Eikema bracht vorig jaar als christen zijn stem uit op de VVD. Ook hij ziet geen enkele reden om te klagen. "Evenals de andere 'zielige' groepen (Marokkanen, Joden, moslims...) vind ik dat 'we' niet zo moeten klagen. We geloven nu eenmaal iets waar de wereld niks mee heeft. Dat weten we en dat moeten we zelfs koesteren. Erger dan achtergesteld worden is onverschilligheid. Marokkanen veroorzaken overlast, Joden zijn gierig, moslims agressief en christenen zijn kindermisbruikende, kortzichtige klootzakken. Klaar. Aan ons om het tegendeel te bewijzen. En zeker op politiek vlak moeten we niet moeilijk doen. Alsof het koninkrijk van God door de politiek moet worden gerealiseerd."

"'Christenpesten' is voor mij enerzijds het bewijs dat het eindelijk goed gaat met het christendom in Nederland," voegt Marja Verschoor toe. "Als we als christenen nooit tegenstand ervaren, doen we iets verkeerd. Dan gaan we op in de grote massa. Anderzijds zie ik ook wel in dat we tot nu toe een slechte vertegenwoordiging zijn geweest. We zijn onderling verdeeld en kunnen daardoor blijkbaar geen stevig front vormen. Dat moet veranderen, zo nodig onder druk." Predikant Aangeenbrug zou in plaats van klagen over 'christenpesten' veel liever het debat aangaan over het verschil van kaders. "Ik durf niet de stelling te verdedigen dat politieke partijen doelbewust 'christenpesten'. Partijen hebben een ander vertrekpunt, waardoor ze diametraal kunnen verschillen."

Kans op vervolging
In de Vluchtkerk in Amsterdam is Jasper Klapwijk actief om vluchtelingen te ondersteunen bij hun politieke actie voor een beter asielbeleid. Hij heeft wel hele andere dingen aan zijn hoofd dan zich druk maken over 'christenpesten'. "Als je een kleine minderheid bent, is het logisch dat je wat minder voorrechten krijgt." Wel onderstreept hij het belang om alert te zijn, in antwoord op een vraag over eventuele vervolging. "Ieder mens is in staat om minderheden te onderdrukken. Dat gebeurt overal. Maar niet alleen christenen worden vervolgd; ook moslims worden onderdrukt. Ik vind dat dit inzicht te vaak ontbreekt bij christenen in Nederland." "Waar kopten in Egypte een verdrukte minderheid vormen, zijn ze in Ethiopië een onderdrukkende minderheid. Open Doors zou er daarom ook verstandig aan doen om naast hun berichtgeving over christenvervolging op te roepen om te stoppen met vervolging van minderheden door christenen."

Ook volgens Marja Verschoor kan 'christenpesten' leiden tot christenvervolging. "Ik heb jaren in de de Verenigde Staten gewoond en daar heb ik de intolerantie voor alles wat christelijk is langzaamaan zien opkomen. Datzelfde gaat nu in Nederland gebeuren. Er komt een publieke aanklacht tegen alles waar christenen voor staan. Ik denk dat we hierop voorbereid moeten zijn. De kerk zal groeien, want naast de tegenstand zal ook de belangstelling voor het christendom toenemen. Wat dat betreft een goede ontwikkeling. Lauw christendom zal verdwijnen. Je hoort er echt bij of niet, die keuze is aan iedereen."

Hoe zou een christen zich moeten opstellen in discussies die sommigen ervaren als 'christenpesten'?

"Dat is een lastige, want niet alle christenen denken hetzelfde over morele onderwerpen," antwoordt Klapwijk. "Ik ben het bijvoorbeeld niet eens met het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk over het celibaat of het huwelijk. Dat maakt het al ingewikkeld." Hij wijst ook op de abortusdiscussie. "Ik ben voor abortus in beperkte vorm," zegt de protestant. "Maar ik ben niet van mening dat er nooit sprake kan zijn van abortus, zoals sommige christenen vinden. Het is moeilijk om daar het christelijk geloof op te plakken. Ik zeg: kijk naar ieder geval op zich en stel barmhartigheid centraal." Hij voegt toe dat christenen ook niet moeten doen of ze moreel superieur zouden zijn of weten hoe het moreel allemaal moet. "Christenen zouden dus ook niet in een hoekje moeten gaan zitten en beweren de gebeten hond te zijn."

Ds. Aangeenbrug: "In deze hele discussie focussen christenen zich op het eerste aspect van de wet (als regulering). Partijen die voor het afschaffen van bepaalde (christelijke) wetten zijn, redeneren vanuit het tweede aspect, van wat er gebeurt. Men behandelt het onderwerp echter van een verschillende insteek en praat zo langs elkaar heen." Hij vindt het ook belangrijk dat christenen naar zichzelf kijken. "Christenen zijn inderdaad niet altijd tolerant naar elkaar. Reacties op christelijke sites zijn vaak met een beroep op de Bijbel ronduit liefdeloos en veroordelend. Politiek hebben wij de Rooms-Katholieken bijvoorbeeld tot 1848 verboden nieuwe kerkgebouwen neer te zetten."

Dankbaarheid
Eikema vindt ook dat christenen het 'christenpesten' soms aan zichzelf te wijten hebben. "Als ex-atheïst weet ik nog goed hoe ik tegen 'ons' aankeek en ja, dat hebben we grotendeels aan onszelf te wijten. Daarbij staat al in de Bijbel dat de wereld niet al te positief op het Evangelie zal reageren. Dat is de aard van de boodschap." Volgens ds. Mirjam Kollenstaart-Muis is er ook voldoende reden om dankbaar te zijn. "Niet alle minderheden zijn ook automatisch slachtoffer. Dat christenen in de Nederlandse samenleving veel vrijheid en mogelijkheden hebben, is iets om dankbaar voor te zijn, maar ik beschouw het niet als iets vanzelfsprekends."

Foto: Michel de Koning

Bent u al vriend van CIP?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen