Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 november 2012 door Redactie

"Ga niet speculatief met de Bijbel om"

In het boek ‘Koopman en dominee’ schrijft Cees Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft, dat het totaalplaatje van creationisten hem, als christen, niet overtuigt. "Hij stelt zich daarmee kwetsbaar op", vindt Jan Rein de Wit, creationist en hoofdredacteur van het christelijke populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine. "Vooral omdat inmiddels duidelijk is dat hij ontzettend goed thuis is in zijn specifieke vakgebied, maar minder af weet van het creationisme. Ook gaat hij speculatief met de Bijbel om."

In Exodus 20 staat dat God Zelf de Tien Geboden gaf. Op twee stenen tafels schrijft Hij dat Hij hemel en aarde in zes dagen maakte. Daarmee verwijst God naar Zijn eigen handelen in Genesis en geeft er daarmee goddelijke autoriteit aan.

Blanco lezing
De Wit: "God spreekt en het is er. Je kunt uit een blanco lezing van Genesis afleiden dat Hij alles in zes dagen maakte. Cees Dekker heeft ‘een intuïtieve scepsis’ tegen deze boodschap van Genesis. ‘Dat komt vooral door de speculatieve claims van het creationisme’, zegt Dekker." Los van het feit dat je geen creationist hoeft te zijn om de heldere boodschap van Genesis te snappen, vindt De Wit het vreemd dat Dekker als wetenschapper uitgaat van zijn intuïtie, zijn gevoel om zijn boude beweringen over het creationisme te beargumenteren. "Zijn feiten niet doorslaggevend?"

Waarschuwing
De Wit signaleert dat Dekker de afgelopen jaren een keur aan christelijke academici om zich heen verzamelde die allemaal meewerkten aan zijn indrukwekkende lijst publicaties over dit thema. Daarvan geven er nu openlijk aan dat ze geen enkel probleem zien in een miljarden jaren durend evolutieproces van bacterie naar mens. En daarom hoeft de ‘eenvoudige gelovige’ zich volgens hen ook niet ongemakkelijk te voelen bij het inbedden van evolutie in Genesis. Dat is de boodschap. De Wit waarschuwt voor deze ontwikkeling: "Deze christelijke academici accepteren eerst de evolutietheorie en daarna gaan ze de Bijbeltekst problematiseren om hun gelijk te halen. Wij zijn vervolgens afhankelijk van hun diepe inzichten om de juiste betekenis van de Bijbeltekst te verstaan. Daarmee zijn we weer terug in de tijd van voor de Reformatie."

Meer zien dan er staat
Volgens De Wit nemen denkers zoals Dekker hun wereldbeeld als uitgangspunt om dat vervolgens in de Bijbel terug te vinden. Daar maakt hij bezwaar tegen. "Zonder kennis over de evolutietheorie kun je helemaal niet uit Genesis opmaken dat zo’n proces zich voordeed. Het tegengestelde zelfs! Hoe kan het geschapene ‘zeer goed’ zijn als flora en fauna pas tot stand kwamen na een langdurig evolutieproces van moord en doodslag, kille onverschilligheid en gruwelijke pijn?" De Wit huivert bij de gedachte wat dit over het karakter van God zegt. "Creationisten lezen de Bijbel daarom gewoon zoals het er staat. Begrijpelijk voor jou en mij."

Sterke papieren
De Wit onderstreept dat het ook helemaal niet nodig is om evolutie van bacterie naar mens te aanvaarden. "Er zijn inmiddels veel nieuwe wetenschappelijke inzichten die een verhelderend inzicht geven om de feiten in een Bijbels raamwerk te plaatsen. De evolutietheorie komt steeds wankeler te staan. Recente ontdekkingen, met name op moleculair gebied, maken het er steeds onaannemelijker op dat het leven zich ontwikkeld heeft door een toevallige opeenstapeling van foutjes. De wetenschap gaat dat steeds meer onder ogen zien."

De Wit wijst op een lange lijst van wetenschappers die zich publiekelijk sceptisch opstellen tegen de claims van de evolutietheorie. "Kijk bijvoorbeeld eens op Dissentfromdarwin.org. Ook in ons tijdschrift geven we regelmatig voorbeelden van recente vondsten die erop wijzen dat de evolutietheorie helemaal niet zo sterk staat als vaak wordt gedacht. Waarom zou je dan je blanco lezing van Genesis hierop aanpassen?"

www.weet-magazine.nl

Wilt u vriend van CIP.nl worden? Ontvang drie boeken!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen