Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 november 2012 door Redactie

"Predikant is vaak te laat om gebroken huwelijken te redden"

In Nederland loopt 1 op de 3 gesloten huwelijken op de klippen. In christelijke kring is dat lager, maar ook onder christenen nemen de cijfers toe, is de algemene indruk. Dat vertelde Piet Vergunst naar aanleiding van zijn boek 'Toch gescheiden - over de complexiteit van een gebroken huwelijk'. Het boek kwam tot stand met medewerking van verschillende schrijvers en brengt de complexiteit van een gebroken huwelijk in beeld en wil het een handreiking bieden aan mensen die ermee te maken hebben. Zo worden er levensverhalen gebruikt om duidelijk te maken hoe moeilijk huwelijken soms lopen.

Piet Vergunst, hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, wijt het aantal echtscheidingen aan de individualisering en seksualisering. "De verleidingen zijn vandaag de dag veel groter. De verseksualisering heeft een hoge vlucht genomen. Dat kan relaties onder druk zetten." Echtscheiding heeft grote gevolgen voor ouders en kinderen. "Ook in de kerk doet het geen goed." Hij voegt toe: "Stel je voor dat je predikantsvrouw bent en je predikant geen liefde geeft die hij beloofd heeft. Naar wie ga je dan toe? Ik hoop dat er meer openheid komt om dingen aan de kaak te stellen."

Te laat

"Ik denk dat er in de kerk veel verlegenheid is onder kerkenraden hoe om te gaan met gebroken huwelijken. Als een predikant er wordt bijgeroepen, is dat meestal in een fase waarin de beslissing al is gevallen om uit elkaar te gaan. Hij is dan te laat. In het pastoraat kun je in die zin daar weinig aan doen behalve hen nabij zijn in de laatste fase. Wat je wel steeds meer ziet in kerken, is dat er huwelijkscatechese wordt gegeven en dat er 'preventief' onderwijs wordt gegeven. Toch is er veel verlegenheid in kerken wanneer een huwelijk op de klippen loopt." Als een huwelijk strandt, dan horen mensen in de kerk het vaak via het roddelcircuit. Het wordt niet publiekelijk afgekondigd in een kerkdienst of via het kerkblad. Op dat vlak valt veel winst te halen. "Nu horen mensen het, praten er over en gaan over tot de orde van de dag," aldus Vergunst. Hij roemt mensen die ervoor kiezen ondanks moeilijke huwelijksomstandigheden er bewust voor kiezen om bij elkaar te blijven, desnoods middels gescheiden bedden. "Ik ken zulke mensen."

De realiteit van een gebroken huwelijk moet worden gehonoreerd door christenen.  Zo veroordeelde Jezus de Samaritaanse vrouw, die meerdere mannen had gehad, niet. Hij speelde in op de gebrokenheid die daarachter schuilde. "De Bijbel laat de gebrokenheid van het leven zien. Ik vroeg iemand wel eens: 'Hoeveel goeie voorbeelden van huwelijken omschrijft de Bijbel? Je ziet nogal eens dat er spanningen zijn in bijvoorbeeld de tent van Izak." Tegelijkertijd benoemt de Bijbel concreet zonden die voorkomen in huwelijken. Kijk naar de zonden die in de brief aan de Galaten worden genoemd: hoererij, overspel en ontucht. De Bijbel is ook heel reëel. Vergunst pleit er daarom voor de "Bijbelse norm" en de "complexiteit" beiden aandacht te geven.

Scheiden is eigenlijk nooit een optie, stelt Vergunst, ook al komt dat wel voor. "God verbiedt echtscheiding. Het is zijn bedoeling dat mensen tot ontplooiing komen in de veiligheid van het huwelijk. Maar God houdt wel rekening met onze zondigheid en gebrokenheid van het leven. Daarin zie je dat de Bijbel rekening houdt met situaties van overspel, of in gevallen waarbij iemand scheidt omdat de man of vrouw geen christen is." In die gevallen ziet Piet Vergunst ruimt voor "een nieuwe levensverbintenis". "De Bijbel heeft het huwelijk hoog staan." Toch sluit hij niet uit dat mensen ook bij andere gevallen als eerder genoemd kunnen hertrouwen. "Er zijn veel complexe situaties denkbaar." Hij noemde het voorbeeld van een predikant die twee mensen zag scheiden en hertrouwen, en die toch bij hun nieuwe huwelijken aanwezig was. "Daar ging een weg van schuldbelijdenis en vergeving aan vooraf." In het Evangelie is altijd namelijk ruimte voor vergeving en genade.

Lees hier een andere mening over echtscheiding en hertrouwen.

Word vriend van CIP.nl en ontvang drie boeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen