"Afhankelijkheid leer je door voor Gods aangezicht te leven"

28-09-2012 door Rik Bokelman
"Wil je iets voor mensen betekenen? Kies dan voor God. Sta voor Zijn aangezicht, laat Hij Degene zijn in wiens gemeenschap je verkeert." Dat zei Henk Binnendijk afgelopen weekend tijdens een lezing voor Bijbelschool Filadelfia. Hij vertelde onder meer over Mozes, die moest rechtspreken over het volk.

"Hij was van de ochtend tot de avond bezig met rechtspreken en het geven van advies aan het volk. Zijn schoonvader sprak hem daar op aan en zei dat hij het niet goed deed. Lekker als je schoonvader dat zegt, terwijl je druk bent - keihard bezig - in de dienst van de Heer." De schoonvader van Mozes zag dat zijn schoonzoon te druk was en vertelde hem dat hij meer dingen moest delegeren. Binnendijk: "Maar wat hij ook zei, was: 'Je raakt uitgeput, dit is te zwaar voor u. Luister nu naar mij: vertegenwoordig het volk bij God en breng de zaken voor God. Sta voor Gods aangezicht.' En een paar verzen later lees je dat Mozes opklom tot God. Voel je wat het geheim voor je leven is? Breng dingen voor God." Hij voegde toe: "Iedere dag kunnen we wandelen met God en met Hem praten. Een relatie waarin niet gepraat wordt, gaat stuk. Een relatie met God zonder met Hem te praten, dan kun je toch niet spreken van een relatie? Praat met God met diepe eerbied. Stel Hem vragen, zoals Rebekka."

"God wil ons afhankelijkheid leren. Alles wat we kunnen zonder God vind je in de eeuwigheid niet terug. Jezus zegt: 'Zonder mij kun je niets doen.' Dus: 'Alles wat je doet zonder Mij, is niks.' Dat is een lastige les: afhankelijkheid. Kijk naar het volk Israël in de woestijn. Er was geen eten en drinken zonder God. Toch leerden ze het niet. Er was een nieuwe generatie nodig om dat wel te leren. Afhankelijkheid van God leer je alleen door veel voor zijn aangezicht te zijn." Mozes leerde dat door jarenlang schapen te hoeden voor Gods aangezicht. Hij had geen dominee om vragen aan te stellen of een Bijbel. In die periode werd hij een gebroken mens. Henk Binnendijk: "Toen God hem riep, zei hij namelijk: 'Wie ben ik? Zend toch iemand anders! U maakt een verkeerde keus!' Toen werd de Here toornig." Want juist op dat moment was Mozes geschikt voor zijn werk. "De gedachte dat God kiest voor iemand die niet meer kan, maar daarin wel helemaal afhankelijk is van God, dat is een lastig les." Maar wel een prachtige. "Het allergrootste probleem in ons leven is dat we te klein denken over God."

Bekijk boeken van Henk Binnendijk.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over "Afhankelijkheid leer je door voor Gods aangezicht te leven"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!