Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

14 september 2012 door Redactie

Karikatuur van 'christenzionisme'

Christian Zionism Examined is ontstaan naar aanleiding van een studiereis naar Israël, georganiseerd door Christenen voor Israël en de discussies die de auteur daarna heeft gevoerd over het christenzionisme. Volgens Stefen Paas is het christenzionisme een dwaalleer.

Het is geen uniforme beweging, maar heeft volgens Paas in zijn algemeenheid de volgende vijf kenmerken: 1. Men legt de Bijbel en dan met name de Oudtestamentische profetieën letterlijk uit. 2. Men gelooft dat het Joodse zionisme en de stichting van de staat Israël bewijs zijn voor de waarheid van de Schrift en het bestaan van God. 3. De vervangingstheologie, de leer dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, zoals dat vroeger in de kerk werd geleerd, is fout. 4. Het huidige Israël zal een rol spelen in de toekomst. Jezus komt terug en zal dan als koning heersen in Jeruzalem tijdens het duizendjarige rijk (zoals geleerd binnen het pre-millenianisme en dispensationalisme). 5. Men verwacht een toekomstige nationale bekering van het Joodse volk.

In een aantal hoofdstukken schrijft hij (heel summier) over de Bijbelse basis van het christenzionisme, de geschiedenis en waarom deze beweging on-Bijbels is. Aan het eind geeft hij aanbevelingen hoe deze beweging weer op een Bijbels spoor kan komen. Zo dient men de Oudtestamentische profetieën minder letterlijk en meer geestelijk uit te leggen, de toekomstvisie te wijzigen en het land en volk van Israël te beschouwen net als alle andere volkeren. Volgens Paas geldt de landbelofte niet meer en hebben de Joden geen recht op het beloofde land op basis van de Bijbel, hooguit op basis van het internationale volkerenrecht.

Mijn moeite met dit boek is niet eens zozeer dat ik fundamenteel van mening verschil van de auteur over deze zaken, per slot van rekening heeft iedereen recht op een eigen mening. Maar ik heb me zeer gestoord aan zijn polemische en ongenuanceerde wijze van argumenteren, alsof hij een kruistocht is begonnen tegen de christenzionisten. Hij schetst een karikatuur van het christenzionisme, waarin ik mijzelf niet herken (volgens zijn definitie ben ik ook een 'christenzionist'). Zo zet een 'christenzionist', aldus Paas, niet Jezus maar Israël op de eerste plaats, wijst hij iedere zending onder het Joodse volk af en hangt hij de tweewegenleer aan (d.w.z. dat de Joden buiten Christus om behouden zijn).

Met naam noemt hij alle organisaties die in zijn ogen of 'christenzionist' zijn of sterk daardoor zijn beïnvloed, zoals Christenen voor Israel, het Zoeklicht, de NEM, maar ook de Gereformeerde Bond en het Evangelisch Werkverband binnen de PKN, vanwege hun pro-Israëlische brochure. Ook het Centrum voor Israelstudies in Ede (CIS) valt hij aan. Deze organisatie heeft namelijk een post in Jeruzalem, waar men 'samen met de Joden naar de schriften luistert'. Volgens Paas kunnen we niets van de Joodse rabbijnen leren, want zij zijn geen christen. Dat Calvijn in discussie gaat met rabbijnse uitleggers van het Oude Testament en ze soms met instemming aanhaalt, is hem niet bekend.

Ik vraag me af wat Paas met dit boek beoogt. De mensen die hij als 'christenzionist' bestempelt, zullen zich of miskend of zelfs gekrenkt voelen door zijn beschrijving. Hooguit degene die het al met hem eens zijn, zullen in hun gelijk bevestigd worden.

N.a.v. Christian Zionism Examined; A Review of Ideas on Israel, the Church and the Kingdom, door Steven Paas, 138 blz., prijs € 16,95. Uitgeverij VTR Publications, Neurenberg Duitsland.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen