Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

31 augustus 2012 door Jeffrey Schipper

"God wil dat alle zieken genezing ontvangen"

"Ziekte en pijn is altijd afkomstig van de duivel. God wil te allen tijde dat we gezond en pijnvrij door het leven gaan," zegt Ronald Plat, de bedenker van de term "gloriestoelen". Mensen die ziek zijn, worden tijdens evangelisatie-acties op straat uitgenodigd om plaats te nemen op de gloriestoelen. Plat: "Eerst wordt gekeken of de benen even lang zijn, zo niet, dan wordt er gebeden en zet God ze recht. Vervolgens mogen we ook bidden voor andere klachten en ziekten."

Gaat deze vorm van genezing hand in hand met de verkondiging van het evangelie? "Nadat de mensen genezing ontvangen in Jezus' naam, wordt de boodschap van Gods liefde voor hen en van Zijn Koninkrijk aan hen uitgelegd. De stoelen hebben de naam 'gloriestoelen' ontvangen omdat Gods glorie en aanwezigheid ervaren wordt op de stoelen en tot uiting komt in de genezing van mensen."

"De bidders hebben geen bijzondere gave," benadrukt Plat. "We hebben als kind van God allemaal de Heilige Geest ontvangen. De Heere Jezus heeft ons in Marcus 16 opgedragen om alle zieken de handen op te leggen en te genezen. Dit kan iedereen die gelooft in Christus. Dit is ook wat we zien als we met een groepje christenen op pad gaan. Iedereen heeft resultaat. In Ommen hadden we een man op de stoel met ongelijke benen. Een jongen die net een half uur daarvoor op straat zijn leven aan Jezus had gegeven, werd gevraagd om voor deze man te bidden. Na uitleg wat hij moest zeggen, sprak hij in de naam van Jezus tot een van de benen en deze werden, tot zijn eigen verbazing, volkomen gelijk."

Christenen die vaak met mensen bidden voor genezing, krijgen de kritiek dat alleen de succesverhalen worden vermeld. Over mensen die geen genezing ontvangen of mensen waarbij de pijn later terugkeert, is nauwelijks iets terug te lezen. Plat wijst erop dat genezing een proces kan zijn: "Soms is één gebed niet voldoende. Het komt voor dat mensen na meerdere keren bidden, genezing ontvangen. Volgens Gods Woord is in Hem geheel geen duisternis. Dus is ziekte nooit van God afkomstig." Plat geeft aan dat er nog geen 100 procent genezing te zien is op straat, maar dat het wel belangrijk is om de opdracht van Jezus als kerk te gaan uitvoeren en de zieken de handen op te leggen.

Verkeerd onderwijs
Plat betreurt dat in sommige kerken wordt gepredikt dat God ziekten geeft en niet iedereen wil genezen. "De enige mens die God ooit ziek heeft gemaakt, is Jezus Christus (Jesaja 53:10), zodat alle mensen verlost konden worden van de vloek van ziekte." Als reden voor het feit dat er nog zoveel zieken in de kerk zijn, geeft Plat dat er geen goed Bijbels onderwijs over genezing wordt gegeven in de meeste kerken. "Het is belangrijk dat mensen vernieuwd worden in hun denken en de Bijbel gaan geloven zoals het er staat. Jezus heeft al onze ziekten al op zich genomen, volgens Jesaja 53:5. Geloof in Gods oneindige liefde en genade is de sleutel. Ook wil Hij ongelovigen genezen, opdat ze Hem gaan dienen."

Is iedere griep of depressie dan van satan afkomstig? "God heeft ons natuurlijk ook verstand gegeven. Als we iedere dag in de McDonalds eten en ziek worden, kunnen we niet de duivel beschuldigen," nuanceert Plat. "Die keuze maken we natuurlijk zelf. De wijsheid die we hebben ontvangen van God, zouden we wel moeten gebruiken."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen