Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 augustus 2012 door Jeffrey Schipper

Christen-politicus en Ouweneel blijven in discussie over PVV

Willem Ouweneel publiceerde deze week vijf redenen waarom een christen niet op de PVV kan stemmen. "Ik vind het niet erg wetenschappelijk van hem dat hij zo verbaasd is dat er christenen zijn die op de PVV stemmen en dat ik deze stelling propageer," reageert christen-politicus Peter Frans Koops, die eerder op CIP.nl liet weten dat een christen best op de PVV zou kunnen stemmen. Inmiddels heeft ook Ouweneel weer gereageerd: "Koops houdt blijkbaar van de stijlfiguur van het sarcasme. Dat mag best, maar het maakt zijn betoog er niet sterker op."

Op zijn blog reageert Koops op de vijf redenen van Ouweneel:
(1) Ouweneel: De PVV is niet alleen vóór het homohuwelijk, maar is er ook voor de zogenoemde ‘weigerambtenaar’ (de ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten) te ontslaan; ze gaat daarmee tegen het christelijk geweten van velen in.

Koops: Het homohuwelijk is ingesteld door een onchristelijke paarse regering toen de PVV nog niet eens bestond. De PVV verdedigt homoseksuelen tegen de oprukkende islam. Een terugdraaien van het homohuwelijk, dat slechts voorkomt in het SGP verkiezingsprogramma ligt niet erg voor de hand. Het dossier weigerambtenaar is pure symboolpolitiek en eigenlijk geen probleem. In Nederland kunnen in elke gemeente homo’s trouwen. Concluderend zijn het homohuwelijk en de weigerambtenaar geen relevante zaken voor het bestaansrecht van de PVV.

(2) Ouweneel: De PVV staat keihard achter het verbod op onverdoofd ritueel slachten en slaat daarmee niet alleen moslims, maar ook orthodoxe Joden in het gezicht. (Dit mag wel eens bedacht worden door al die mensen die zo klakkeloos beweren dat de PVV de ‘enige partij’ is die ‘echt achter Israël staat’.)

Koops: Dit is een controversieel in plaats van keihard dossier voor de PVV. Ritueel slachten wordt volgens mij nergens in de Thora verordonneerd. Het is nog maar de vraag of Jezus, mocht hij vandaag op aarde rondlopen, de voorkeur zou geven aan het onverdoofd slachten, terwijl er inmiddels humanere verdovingsmiddelen zijn uitgevonden. Volgelingen van Jezus zijn toch geen slaaf van de wet.

Ouweneel: Door zijn opmerking over ritueel slachten in de Thora laat Koops zien dat hij niet veel van het jodendom begrijpt. Voor de Jood is niet beslissend wat Jezus eventueel van ritueel slachten vond, of wat ‘volgelingen van Jezus’ ervan vinden, maar wat de talmoedische traditie, en dus ook de moderne joodse orthodoxie daarvan vindt. Wat Koops eigenlijk tegen orthodox-joodse vrienden zegt is: Wij christenen vinden dat onverdoofd slachten eigenlijk niet kan en dat moeten jullie dus ook maar vinden. Nogmaals: een klap in het gezicht van het jodendom.

(3) Ouweneel: De PVV beweert dat de islam geen religie is, maar een ideologie. Dit ondanks het feit dat de islam voldoet aan alle godsdienstwetenschappelijke kenmerken van een godsdienst. Het mag dan een valse religie zijn, het is wel een religie. Door haar onzinnige bewering kan de PVV allerlei maatregelen tegen de islam bepleiten die in strijd zijn met onze hooggewaardeerde godsdienstvrijheid.

Koops: De PVV beweert dat de islam "geen godsdienst is, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje." Nu kunnen we heel lang steggelen over wat nu wel of niet een godsdienst is. Feit is dat waar de islam domineert, Joods-christelijke waarden en vrijheden teniet gedaan worden en de democratie en rechtsstaat ingewisseld wordt voor een islamitische dictatuur. Ouweneel laat met zijn woorden over de islam ex-moslims flink in hun hemd staan.

Ouweneel: Door wat Koops over de islam zegt, blijkt dat hij van de islam ook al niet veel begrijpt. De islam zou alleen maar een ‘religieus tintje’ hebben!? Kom nou. Waar het om gaat is dat Wilders ontkent dat de islam een ‘godsdienst’ is om moslims op die manier hun godsdienstvrijheden te kunnen ontzeggen. Wat Koops verder over de islam zegt, is helemaal waar, maar daar ging het in de discussie helemaal niet om. Ik heb de islam toch niet zitten verdedigen? De islam is een valse (voor mijn part zelfs antichristelijke) godsdienst – maar wel een godsdienst.

(4) Ouweneel: Dé leidende figuur binnen de PVV, Geert Wilders, is naar eigen zeggen geen christen. Ik kan niet inzien hoe een partij die door een niet-christen geleid wordt op enigerlei wijze ‘christelijk’ genoemd kan worden. (Dat is wat anders dan het feit dat sommige niet-christenen zich – bedoeld of onbedoeld – soms beter aan bepaalde christelijke normen houden dan sommige christenen.)


Koops: Of een partij 'christelijk' is of niet, hangt er vanaf in hoeverre haar denkbeelden van het politieke programma aansluiten bij Bijbelse normen en waarden. In die zin zou je alle humanistische partijen ook 'christelijke' partijen kunnen noemen, omdat het door het Joods-christendom is, dat de mens een aparte plaats heeft t.o.v. de dieren. Zou Wilders een middel in Gods hand kunnen zijn om dit land te waarschuwen voor de islam en hierin te handelen naar Gods wil... misschien zonder het zelf te beseffen? God gebruikt ook mensen, die naar ons besef niet joods of christelijk gelovig zijn voor Zijn doel bijvoorbeeld koning Kores, die het volk Israël terug hielp gaan naar hun eigen land.

Ouweneel: Op CDA, CU en SGP na zijn alle politieke partijen humanistische partijen, want allemaal stellen ze niet God, maar de autonome mens in het middelpunt. Bij Koops is iemand die de mens onderscheidt van de dieren, blijkbaar al ‘christelijk’. Zijn denkfout is deze: als een niet-christen op bepaalde punten dezelfde waarden huldigt als een christen, is hij daarmee nog niet ‘christelijk’. Ook de meeste andere partijen in ons land waarschuwen voor de islam, zeker de christelijke partijen; maar zij gebruiken daar geen valse argumenten voor, zoals Wilders doet. Het kan toch niet zo zijn dat het doel de middelen heiligt?

(5) Ouweneel: Geert Wilders houdt zich niet aan elementaire beginselen van fatsoen en hoffelijkheid. De wijze waarop hij andersdenkende politici kwetst en belachelijk maakt, voldoet op geen enkele manier aan christelijke waarden en principes. (Helaas is het wel waar dat deze recht-voor-de-raaphouding allerlei niet-diep-doordenkende christenen lijkt aan te spreken.)

Koops: Hoewel dit misschien waar is, geldt ook hier: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Daarnaast is een recht-voor-de-raaphouding m.i. 'christelijker' dan de op politiek correcte op wensdenken- en onkunde gebaseerde manier van politiek bedrijven die bij veel zogenaamde christenpolitici de boventoon voert met betrekking tot de islam. Tenslotte wil Ouweneel over het anti Europa standpunt van de PVV niets zeggen onder het mom dat er onder christenen ook verdeeldheid is. Zo komt Ouweneel wel erg gemakkelijk weg.

Ouweneel: Ik wil best duidelijk zijn over Europa. Het is pure volksverlakkerij van Wilders om het zo voor te stellen dat ‘Brussel’ een macht is die tegenover ‘Nederland’ staat en ons land zou bedreigen. De regels van ‘Brussel’ hebben we zelf mee helpen formuleren; met name op de 3%-regel (‘het begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3%’) heeft Nederland in het verleden zelf sterk gehamerd. We kúnnen niet uit de EU en we zouden dat ook niet moeten wíllen.

Lees hier de volledige reactie van Peter Frans Koops.

Lees hier de volledige reactie van Willem Ouweneel.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen