Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

08 juli 2012 door Patrick Goede

"Christelijk Zionisme tast het unieke van Christus aan"

"Het christelijk zionisme heeft het unieke van Jezus Christus aangetast. Waar men vroeger de Rooms-Katholieke Kerk het verwijt maakte van Christus plus goede werken, zeggen christen-zionisten nu: Christus plus het Israëlgeloof. Daarmee verdrijft men Christus als het unieke centrum van ons geloof." Dat zegt dr. Steven Paas sr in gesprek met CIP over zijn nieuwe Engelstalige boek 'Christian Zionism Examined'

Er is volgens Paas geen enkele reden om aan te nemen dat er op grond van etnische gegevens zaligheid mogelijk is: "Buiten Christus om is er geen zaligheid, ook niet voor een Jood. Waar Israël vroeger verbondsdrager was, zijn ze dat sinds het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen scheurde, niet meer. God heeft zijn verbond en beloften universeel doen uitlopen in Christus. Als je dat zegt, ben je volgens christen-zionisten meteen een vervangingstheoloog, maar dat vind ik een karikatuur. Israël wordt namelijk helemaal niet vervangen door de kerk. De kerk heeft altijd al bestaan vanaf het moment dat de moederbelofte werd uitgesproken. Ook toen Israël nog verbondsdrager was, bestond de kerk. Ook toen werd overigens niet heel Israël zalig. Alleen degenen die door God verkoren waren, ofwel die een waarachtig geloof hadden in de woorden van God, werden zalig. Het evangelie staat net zo goed open voor Israël als voor alle andere volken en iemand uit Israël die Christus afwijst, gaat net zo goed verloren als ieder ander die dat doet."
 
"Sommige mensen zeggen dan dat ik de Joden geen zaligheid gun of dat ik zeg dat er geen enkele Jood zalig kan worden. Dat zeg ik niet en dat hebben Augustinus en ook Luther en Calvijn niet gezegd. Ik zou geen enkele zogenaamde vervangingstheoloog kunnen opnoemen die dat gezegd heeft. Christen-zionisten karakteriseren heel veel van de kerkgeschiedenis met vervangingstheologie. Ze noemen die demonisch en besmetten zo de namen van toonaangevende kerkvaders en van de kerk der eeuwen."
 
Nieuwe Israël
Ook gaat Steven Paas sr. nog in op de tekst uit Romeinen (11:26), waar staat, ‘en zo zal heel Israël zalig zal worden’: "Ik denk dat niemand kan volhouden dat dit 100% etnisch bedoeld is of letterlijk slaat op alle Israëlieten, inclusief alle Joden. Sommigen geven dat toe, maar zeggen dan dat tegen het einde van de tijd er een massale bekering van Joden komt. Maar ook daar heb ik moeite mee. Als we naar de zendingsgeschiedenis kijken, hebben veel volken zich massaal bekeerd en ik vraag me af of dat anders is dan wat men verwacht in Israël. Er zijn grote beloften voor  ieder die het Evangelie hoort en aanneemt: voor elk volk en elk individu. Deze tekst, evenals bv Gal.6:16, slaat op het nieuwe Israël in Christus, dat bestaat uit alle gelovigen in Hem uit alle volken inclusief Israël. Ook in de periode voorafgaand aan Bijbels Israël waren er overigens verbondsdragers. Denk aan Noach, Melchizedek en Abraham. Het verbond met Abraham en later Israël is ondergeschikt aan de universele betekenis van Melchizedek, die heen wijst naar Christus. Ook bij Noach zie je dat God heel duidelijk een verbond sluit met de wereldbevolking. Het beperken van het verbond en verbondsbeloften vind je nergens terug in de Bijbel. De breedheid van Gods verbond is niet gelimiteerd door Israël. In zijn handelen met het Israël in de Bijbel laat God zien hoe Hij handelt met de wereld."

Paas geeft aan veel respect voor het Joodse volk te hebben: "Ik vind het echter jammer dat velen van hen Jezus afwijzen als Messias en dat ze zelfs op dit kernachtige punt door het extreme christen-zionisme op het verkeerde been worden gezet. Alsof je op grond van etnische afkomst iets kan en mag verwachten qua heil of herstel. Ook in het Oude Testament werd een Israëliet niet zalig omdat hij simpelweg een Israëliet was. Bij christen-zionisten staat naast Christus ook fysiek hedendaags Israël centraal in de geloofsbeleving. Je kunt volgens hen geen goed christen zijn als je niet bent gevallen voor het christelijk zionisme. Als je niet gelooft dat God Zijn volk zal herstellen op de plaats waar het eens gewoond heeft, kun je geen goed christen zijn. In die opvatting verdwijnt Christus uit het centrum. Hij is niet meer de unieke figuur die het centrum bezet. Waar je vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk Christus plus goede werken had, zeggen christen-zionisten nu dat je Christus plus het Israëlgeloof moet hebben. Daarmee verdwijnt Christus als het unieke centrum van ons geloof."

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Een heel waar artikel. Veel christenen volgen Israël in plaats van Jezus. De goede werken tot behoud van zaligheid van de vroegere kerk zijn vervangen door Israël. Beiden wegen zitten op een dood spoor. Veel christenen weten niet eens wat Jezus gezegd heeft omdat ze dat niet interesseert, want ze zijn toch al behouden omdat ze achter Israël aanlopen. Heel triest.