Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

04 april 2012 door Redactie

"Bisschop in protestantse kerk als kwaliteitsbewaker"

In zijn onlangs verschenen boek Lichaam en Geest van Christus pleit emeritus hoogleraar Bram van de Beek voor een bezinning op het ambt van bisschop in de protestantse traditie. Volgens hem is het bisschopsambt het meest geschikt om het heilige in de kerk te bewaren.

Ruim 500 pagina’s telt het nieuwe boek van Van de Beek, tot 2010 hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het draagt de ondertitel De theologie van de kerk en de Heilige Geest en Van de Beek beschrijft in het boek zijn visie op de kerk met daarbij de kerkelijke ambten. Een belangrijk aspect in zijn theologie is dat in de kerk het Heilige wordt bewaard: de kerk is de plek waar God op aarde is. Daar woont de Heilige Geest.

Van de Beek vindt het belangrijk dat er zogenaamde 'kwaliteitsbewakers' in de kerk zijn. 'Het gaat om het heilige waarin de Heilige tot ons komt en met zijn Geest in ons woont. Er moeten mensen zijn die daarvoor verantwoordelijkheid dragen en dat met het gezag van een opziener kunnen doen.' Volgens hem is een bisschop daarvoor de aangewezen persoon: 'De gereformeerde theologie en de kerkgenootschappen waarbinnen zij beoefend wordt, zouden er goed aan doen dit opnieuw ter harte te nemen.'

Van de Beek spreekt over een diversiteit van het ambt in de gereformeerde traditie. Ook erkent hij de angst van gereformeerden voor de bisschoppelijke hiërarchie, maar juist zo’n hiërarchie is belangrijk om de kwaliteit van de kerk te bewaren. 'Het gaat om de taak van de bisschop: het bewaren in het geloof in Christus, zoals de Schrift dat schenkt en de kerk van alle eeuwen dat belijdt in haar Symbool. Daarop moeten ambtsdragers worden aangesproken en daaraan hebben zij zich te houden. Als dat niet gebeurt, dan is de hele reformatie voor niets geweest. Dan is deze niet meer geweest dan een sociaal-politieke emancipatiebeweging en daarmee is zij irrelevant voor de kerk.'

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen