Nieuws

26 maart 2012 door Rik Bokelman

"Bijbel blijkt vaak tot in details te kloppen"

Na zijn pensioen raakte Johan Knigge steeds meer geïnteresseerd in Bijbelse archeologie. Dat resulteerde uiteindelijk in het beknopte en geïllustreerde boek 'Hier gebeurde het toen' over verschillende archeologische vondsten die betrekking hebben tot de Bijbel. CIP sprak met Knigge: "De Bijbel blijkt vaak tot in details te kloppen."

Als voorbeeld daarvan gebruikt Knigge Bileam: "Niet alleen in de archeologie maar ook in de theologie hoor je steeds meer stemmen opkomen die kritiek hebben op de
Bijbel. Ze zeggen dat je de Bijbel in veel gevallen niet letterlijk kunt nemen, maar dat je het figuurlijk moet opvatten. Dat gaat zelfs tot aan de opstandig van Jezus. Men zegt dan dat Hij niet daadwerkelijk lichamelijk is opgestaan. Bileam werd bijvoorbeeld gezien als een mythisch figuur, maar er zijn recent inscripties gevonden waaruit blijkt dat het wel degelijk een historisch figuur was. Zo wordt hij omschreven als een 'ziener', 'zoon van Beor,' en klopt de vindplaats met het gebied waar hij geleefd heeft. De inscripties komen dus overeen met wat de Bijbel over hem zegt."

Ook rond Jericho is er op archeologisch gebied veel te doen geweest. Knigge: "Er werd verondersteld dat Jericho al ver voor Jozua was ingenomen door de Egyptenaren. Die mening was gebaseerd op het feit dat er geen potscherven waren gevonden. Toen deze wel werden gevonden werd duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was dat Israël Jericho had veroverd. Men heeft met opgravingen ook verkoold graan gevonden, wat er op wijst dat er sprake is geweest van een korte bezetting. Ook dat komt weer overeen met wat de Bijbel zegt. Ook is het opvallend dat de muur naar buiten is gevallen, waardoor er door het puin een soort pad ontstond, zodat de Israëlieten zo naar binnen konden. Dat kunnen we concluderen naar aanleiding van de opgravingen. Ten slotte blijkt ook uit de opgravingen dat op een plaats aan de muur er huizen zijn blijven staan na de aardbeving, en ook dit verhaal komt uit de Bijbel voor. Het huis van Rachab bleef namelijk gespaard."

Nu de schrijver toch over muren bezig is, vertelt hij over de scheidingsmuur waar Paulus over spreekt in Efeze 2: "Paulus schrijft dat Christus de scheidsmuur tussen
Joden en heidenen heeft afgebroken. Naast het feit dat dit een geestelijke muur is, denk ik dat Paulus aan een letterlijke muur heeft gedacht. De bekende Romeinse
geschiedschrijver Josius Flavious heeft namelijk gesteld dat er op 13 verschillende plaatsen rond de tempel waarschuwingen stonden dat het verboden was voor heidenen om de tempelgebieden te betreden - bedoeld voor de Joden - op straffe des doods. Er stond daar dus een letterlijke scheidsmuur. Inscripties op die muur, om heidenen te waarschuwen - zijn rondom de Tempel gevonden. Daar moet Paulus aan gedacht hebben, toen hij schreef dat Christus de scheidsmuur tussen Jood en heiden heeft afgebroken."

Klik hier voor meer informatie over het boek van Johan Knigge

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify