Veluwse jongeren leren in groepen over Christus

01-02-2012 door Jeffrey Schipper
"De algemene trend is dat jongeren steeds minder naar de kerk gaan. We moeten het niet mooier maken dan het is. Maar wat ik wel merk is, dat we door middel van relatie met hen in contact kunnen komen," zegt Peter Duitman namens de christelijke jongerenorganisatie Jeugd met een Opdracht (JmeO). Hij vertelt over Related, een beweging onder jongeren in de Noord-Oost Veluwe, gericht op evangelisatie en discipelschap. "Ons verlangen is om Jezus bekend te maken aan alle jongeren op de Veluwe."

Jongeren komen wekelijks in vier groepen bijeen. Deze 'Connect Groupen' hebben drie speerpunten. In de eerste plaats God beter leren kennen door middel van de Bijbel, aanbidding en gebed. Ten tweede tijd voor gezelligheid door het delen van ervaringen. Tenslotte het aanmoedigen van actieve betrokkenheid bij vrienden en familie, die Jezus niet kennen. "Wij vragen jongeren niet alleen om naar ons toe te komen. Wij zoeken hen ook op. Dat was ook Jezus' principe." Als voorbeeld noemt Duitman pannakooien op middelbare scholen, waardoor contact wordt gelegd met jongeren.

Doorgeven
Duitman: "Vlak voor de Kerst organiseerden we vorig jaar een evenement in een lokale discotheek. Er kwamen meer dan 400 jongeren op af, waarvan we zeker wisten dat een groot deel niet in een kerk komt. Aan hen hebben we het evangelie mogen vertellen. Er was een jongen die met iemand van Related in gesprek raakte. Die jongen is de afgelopen twee weken bij één van de 'Connect Groupen' geweest. Hij heeft een bijbel meegekregen en is daar de afgelopen weken volop mee bezig geweest. Daaruit kunnen we opmaken dat deze jongen enthousiast is geworden voor het christelijk geloof. Op die manier dagen we jongeren uit het geloof door te geven."

Sprekend over evangelisatie zegt Duitman te geloven in een brede manier van aanpak. "In de Bijbel lezen we over huisgroepen, maar gaat Jezus ook naar mensen toe om hen het evangelie te vertellen." Hij voegt toe het belangrijk te vinden dat het werk van Related als het ware wordt doorgegeven aan de jongeren. "Zo is het essentieel dat wij jongeren trainen zodat zij later het werk kunnen voortzetten. We dagen hen bijvoorbeeld uit om eens een Related-avond te leiden. Ook beschikt Related over een trainingsschool, waarin jongeren gecoacht worden om een evangelisatieproject te leiden."

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Veluwse jongeren leren in groepen over Christus
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!