Nieuws

14 december 2011 door Rik Bokelman

"We hoorden dat ze weinig voor haar konden doen"

Een paar weken geleden sprak Wim Grandia in zijn gemeente (Evangelische Gemeente Jozua te Dordrecht) over het thema ‘omgaan met verlies’. Voor hem bepaald geen theoretisch onderwerp, maar een diepe ervaring vanuit zijn eigen leven. Bijna drie jaar geleden verloor hij zijn vrouw aan kanker en nu, terugkijkend op de periode van rouw en verwerking, spreekt hij vanuit de Bijbel en vanuit zijn eigen ervaring over hoe de verliezen van ons leven uiteindelijk mogen leiden tot winst. Wim is inmiddels hertrouwd met Sonja, die zelf bijna zes jaar geleden haar man op jonge leeftijd verloor aan een hartinfarct. Ze herkenden elkaar in hetgeen ze allebei hadden meegemaakt en uiteindelijk groeide er een diepe liefde voor elkaar. Afgelopen voorjaar zijn ze getrouwd. Voor CIP blikt Wim nog eens terug op zijn periode van rouw en wat hij toen heeft geleerd.

Wim: "Een week voordat mijn eerste vrouw Gees te horen kreeg dat ze kanker had en dat er ook weinig of niets meer voor haar te doen was, zaten we samen op een bankje aan de rivier. Het was een moment waarop we ons heel bewust hebben toegewijd aan een verlangen dat God in ons hart had gelegd. We waren twee jaar daarvoor aangesteld als voorgangersechtpaar van de Evangelische Gemeente Jozua en we kregen visie om als gemeente aan de slag te gaan met het bereiken van de inwoners van Dordrecht die Jezus (nog) niet kennen. Voor precies een week later stond er een gemeenteavond gepland om de gemeente hierover te gaan vertellen en daarin mee te nemen. Maar op die dag hoorde we van de gynaecoloog de vreselijke boodschap dat het helemaal foute boel was. Na het bezoek aan het ziekenhuis zijn we weer naar datzelfde bankje gegaan en ik kan wel zeggen dat op dat moment ons geloofsvertrouwen nogal werd beproefd. We hadden ons samen toegewijd, maar het liep nu opeens zo anders."

In de periode voordat bekend werd dat Gees ongeneeslijk ziek was, sprak Wim in een aantal diensten over wat de Bijbel leert over wonderen en tekenen, waaronder genezing op gebed. Wim: "In Handelingen staat dat God de verkondiging van het Evangelie wil bevestigen door wonderen en tekenen en daar wilden we ons als gemeente naar uitstrekken. Toen bekend werd dat Gees ziek was, ontstond er in de gemeente ook gelijk een verwachting en een vast geloof dat God Gees zou gaan genezen. Maar uiteindelijk genas ze niet en overleed ze. Dat gaf veel verwarring en teleurstelling. Hadden we Gods leiding dan wel voldoende verstaan? Ondanks die vragen was zij zeker de laatste maanden van haar leven een groot getuigenis. Achteraf gezien was ik niet boos op God, wel teleurgesteld." 

Deze periode in het leven van Wim Grandia leerde hem een paar belangrijke lessen: "Ik heb geleerd mijn teleurstelling bij God uit te spreken en Hem toe te staan om in mijn teleurstelling binnen te komen. Het was alsof God tegen me zei: 'Ik vraag niet of je Mij begrijpt, maar of je Mij vertrouwt.' Ook kwam ik op een punt dat ik geen antwoorden meer nodig had van God. Niet dat ik er niet in geïnteresseerd was, maar ik ontdekte dat God niet altijd antwoorden geeft maar Zelf het antwoord wil zijn. Dat heeft me een onvoorstelbare rust gegeven. In Psalm 23 staat dat God je naar grazige weiden brengt. Van mijn wandelingen in de bergen heb ik geleerd dat hoe hoger je komt, hoe minder er groeit. De grazige weiden vind je juist in de diepste dalen van je leven, dus niet op de bergtoppen. God veranderde mijn tranen in vreugdeolie; in mijn verdriet gaf Hij mij hemelse vreugde. Door alles heen was mijn gebed dat ik hierdoor meer op Jezus zou gaan lijken."

Bij Grandia was er terughoudendheid om dit artikel te laten plaatsen omdat in zo’n kort artikel als dit, dingen soms veel te kort door de bocht kunnen overkomen. Daarom een aanmoediging om via deze link zijn hele preek over dit onderwerp te beluisteren. Of klik hier voor een langer interview.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher