Mensen uitzenden

28-11-2011 door Rik Bokelman
Nadat Paulus twee jaar in Efeze had onderwezen, had iedereen in Asia het Evangelie gehoord, staat hier. Hoe kan dat? Goed, het gaat over Asia en niet over Azië. Maar toch, dat is een gebied dat zeker drie keer zo groot is als Nederland. En we lezen niet dat Paulus er op uittrok. Hoe kan hij dat hele gebied bereikt hebben?

Hier stuiten we op het geheim van Paulus’ dagelijkse onderwijs in Efeze. Hij gaf niet slechts kennis door, hij leidde leiders op. Vanuit Efeze stuurde hij mannen eropuit om in heel Asia het Evangelie te verkondigen. Zij plantten kerken, waarschijnlijk onder andere in de zeven gemeenten die in Openbaring genoemd staan.

Dat dit Paulus’ werkwijze is, is geen speculatie. Uit de brief aan de Kolossenzen blijkt dat de gemeente in Kolosse gesticht is door een medewerker van Paulus, Epafras (Kolossenzen 1:7). Het lijkt erop dat dezelfde Epafras de gemeenten in Hierapolis en Laodicea heeft gesticht (Kolossenzen 4:13).

Paulus leidde deze mannen trouwens niet op in een klaslokaal, waarna hij hen onvoorbereid op weg liet gaan. Hij was zelf druk bezig met het opbouwen van de gemeente in Efeze, en verdiende ook nog eens de kost voor zichzelf en zijn teamleden (Handelingen 20:34).

Ook nu is het de roeping van kerkplanters om het Evangelie te brengen, en tegelijkertijd leiders te vormen die het Evangelie weer naar andere plekken brengen. De visie moet niet beperkt zijn tot een plaats, maar moet breder zijn. Zo groeit Gods Kerk.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Mensen uitzenden
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!