Nieuws

18 november 2011 door Rik Bokelman

PKN-preses heeft genoeg van anti-reclame voor kerk

Ds. Peter Verhoeff, voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, heeft het gehad met omstreden uitspraken van predikanten. Dat schrijft hij in het Commentaar bij de tijd, een rubriek op de site van de PKN waar bestuurders en functionarissen hun licht op actualiteiten in kerk en samenleving werpen.
Aanleiding is de ophef rond ds. A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk. De predikant werd deze week nationaal nieuws door passages in een nieuwsbrief over het kastijden van ongehoorzame kinderen. Het leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. "Eigenlijk moet je als kerk aan dit soort uitspraken geen woorden vuil maken. De reden dat ik er toch iets over schrijf, is gelegen in het feit dat een predikant met dit soort uitlatingen niet alleen zichzelf te kijk zet, maar de hele kerk - of zo u wilt: alle kerken - schade berokkent", schrijft Verhoeff.

"Of wij dat nu verdienen of niet, in een deel van de samenleving bestaat een beeld dat de kerk een antiek instituut is dat ideeën van eeuwen terug verkondigt. Uitspraken als die van Vlietstra bevestigen dat beeld in de hoogste mate. Veel kerken doen heden ten dage hun best een missionaire kerk te zijn. Ook de Protestantse Kerk wil graag mensen buiten de kerk met het evangelie in aanraking  brengen. Maar precies op het moment dat je je daarvoor inspant, komt er een dominee in de pers die alle achterhaalde beelden van de kerk nog maar eens bevestigt."

Dat straalt af op alle kerken, meent Verhoeff. "Sprak deze dominee alleen voor zichzelf, dan was de schade ook alleen voor hem. Maar veel mensen maken geen onderscheid tussen kerken. Eén kerk staat voor alle. Vliegt één kerk uit de bocht, dan staan alle te kijk. Terugnemen of relativeren is te laat, want het was al op het NOS-journaal en de krant staat er vol mee’. Verhoeff vervolgt: "Ik heb genoeg van uitspraken als deze. Ze roepen een beeld op waarmee een heel groot deel van de kerken schromelijk onrecht wordt aangedaan, maar waar je ondertussen wel mee te kampen hebt. Ik doe een dringend beroep op ds. Vlietstra en anderen zich te realiseren wat zulke uitlatingen tot gevolg hebben. We zullen wel niet allemaal op dezelfde manier geloven. Maar ik ga ervan uit dat we allemaal het bevrijdende evangelie van Jezus Christus willen verkondigen. Laten we ons dan van onzin onthouden en ons daarop concentreren".

Verhoeff heeft boven zijn column het woord ‘Slaan’ gezet. En dat is juist wat Vlietstra nooit gezegd heeft. "Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook distantieer ik mij ten enenmale", verklaarde hij maandag al in het Reformatorisch Dagblad.
In diezelfde krant heeft Vlietstra gisteren de passage van Jacobus Koelman weergegeven uit de Hervormde Nieuwsbrief. ‘Laat in het kastijden altijd de teerheid van uw liefde zien en hoe onwillig u bent om hen te kastijden’. Er staat bovendien nog meer van deze strekking, aldus Vlietstra. Volgens de predikant wordt er met grote regelmaat in de nieuwsbrief uit het zeventiende-eeuwse boek De pligten der ouders van Jacobus Koelman (1632-1695) geciteerd en was er in dat boek destijds ook al geen sprake van aanzetten tot lijfstraffen en kindermishandeling.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!