Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 juli 2011 door Jeffrey Schipper

Heeft de evolutietheorie het scheppingsgeloof ondermijnd?

Vierenveertig procent van de Nederlandse hoogleraren noemt zich atheïst, zo bleek onlangs uit onderzoek van ForumC, centrum voor geloof, wetenschap en samenleving. Dit is een veel hoger percentage dan het aantal atheïsten onder de totale Nederlandse bevolking, dat is namelijk 14%. Columnist Ab Flipse (foto) plaatst echter kanttekeningen bij de 'secularisatiethese' dat wetenschap het geloof in god onmogelijk maakt.

Het onderzoek leverde meer interessante resultaten op, maar vooral dit relatief hoge percentage atheïsten sprak tot de verbeelding. Alle kranten berichtten erover, en ’s avonds schoof Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, aan bij de heren Knevel en Van de Brink om de resultaten te duiden.

Hoewel het hier om een eerste, globale inventarisatie ging, geeft het onderzoek waarschijnlijk wel een goed idee van de algemene trend. Vooral omdat de respons hoog was: eenderde van de Nederlandse hoogleraren had gereageerd op de per e-mail verzonden enquête. Dat onder professoren meer atheïsten voorkomen dan gemiddeld was niet geheel onverwacht. Onderzoek dat gedaan is in andere landen geeft vergelijkbare resultaten. Met name in de Verenigde Staten hebben sociologen zich hiermee beziggehouden. Hoewel die onderzoeken geen eenduidige resultaten opleverden – blijkbaar is het niet zo makkelijk om wetenschappers in een religieus hokje te plaatsen – kwam daar ook uit naar voren dat wetenschappers gemiddeld een stuk ongeloviger zijn dan de rest van de bevolking. In Amerika, waar zo’n tweederde van de bevolking gelooft in een persoonlijke god, is dat percentage onder wetenschappers slechts eenderde.

Wat dit soort onderzoek zo interessant maakt voor het brede publiek is de suggestie die er vanuit gaat dat wetenschap het geloof in god onmogelijk maakt. De interesse voor deze kwestie past binnen een breder debat over het eigen karakter van onze cultuur, de vraag hoe ‘verlicht’ we zijn, en wat het belang is van onze ‘joods-christelijke wortels’. De discussie daarover vlamt de laatste tijd fel op rondom thema’s als de vrijheid van godsdienst, de (on)mogelijkheid van een verlichte Islam en ritueel slachten. Aan die debatten zitten veel aspecten, maar op de achtergrond speelt ook de vraag of geloof überhaupt wel samen kan gaan met een verlichte, wetenschappelijke (westerse) levenshouding.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?