Nieuws

27 mei 2011 door Patrick Goede

"Beste predikers hebben geen theologische opleiding"

In veel kerken is er een speciale preekbevoegdheid nodig om voor te kunnen gaan. Het verschilt per kerk wanneer je preekbevoegdheid kunt krijgen. In andere, vaak evangelische, gemeenten, is het niet per definitie noodzakelijk om preekbevoegdheid te hebben. Waar zit het verschil nu precies in? CIP vroeg enkele bekende christenen om hun mening.

Evangelist Ruiysenberg, zelf afkomstig uit een reformatorische kerk beziet het onderwerp van twee kanten: "Aan de ene kant zie je duidelijk dat de Bijbel oproept om ieder een bijdrage te geven in de dienst. Je ziet ook bij de Joden dat ze onderwijs mochten geven en voor mochten lezen uit de Torah. Dat kon echter pas nadat ze een bepaald traject hadden afgelegd in hun jeugd, wat iedere Jood moest doorlopen. Door dat traject hadden ze ontzettend veel kennis. Ik denk aan de ene kant dat reformatorische kerken wel veel eisen, daar tegenover staat dat het gevaar in sommige evangelische kerken aanwezig is dat er mensen preken die onbekwaam zijn of te weinig van de schrift afweten. Veel Bijbelkennis en leven uit de Geest zijn twee belangrijke voorwaarden om te kunnen preken."

Ds. Visscher uit Amersfoort: "Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij een niet-opgeleide predikant bij ons voorgaat, bijvoorbeeld als iemand door persoonlijke omstandigheden geen opleiding heeft kunnen volgen. Maar die persoon bezit dan toch de theologische kennis om de gemeente te onderwijzen. Het gaat er niet om of je wel of niet een opleiding hebt gehad, het gaat erom dat je het belangrijk vindt dat je kennis over Gods Woord bezit en dat je bekwaam bent om dat uit te leggen." Visscher noemt drie punten op die van belang zijn: "Het volgen van een opleiding, de kerkenraad die erop toeziet dat de prediker zich aan het Woord van God houdt en als derde dat ook gemeenteleden hierop mogen toezien." Op de vraag wat hij vindt van het feit dat voorgangers binnen de evangelische beweging zonder theologische opleiding mogen prediken besluit Visscher: "Ik vind het niet goed om op basis van een voorbeeld de hele evangelische beweging over een kam te scheren en te veroordelen. Ook binnen die evangelische beweging zijn goede, opbouwende predikers actief."

Over jezelf preken
Ds. van Steensel vindt dat een ieder die voorgaat een theologische opleiding gevolgd moet hebben: "Je ziet in het Nieuwe Testament dat er dwaalleren ontstonden omdat voorgangers onvoldoende onderwezen waren en te weinig kennis hadden. Dat is nu nog steeds het gevaar. Wanneer iemand onvoldoende kennis bezit, kan hij ongewild de mensen een verkeerde leer voorhouden en dat moeten we voorkomen. Daarom vind ik het heel goed zoals de preekvoegdheid in onze gezindte wordt toegepast", stelt hij, doelend op de reformatorische gezindte.

Oscar Lohuis zegt zich wel eens zorgen te maken of de gezonde leer nog wordt onderwezen binnen de evangelische beweging: "Soms komt het voor dat een prediker meer over zichzelf preekt dan over Gods Woord. Daar moet iedere prediker voor waken. Daarom kan ik me voorstellen dat mensen moeite hebben met het feit dat predikers zonder opleiding een dienst leiden. Het is belangrijk dat door God gegeven gaven worden gebruikt, ook theologische bekwaamheid is belangrijk. De beste predikers uit de kerkgeschiedenis, zoals Spurgeon, hebben geen theologische opleiding gehad maar zijn wel voor honderdduizenden mensen tot zegen geweest."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify