Nieuws

18 april 2011 door Rik Bokelman

"Kinderdoop medeoorzaak naamchristendom"

Zouden christenen niet gewoon moeten accepteren dat er verschillend wordt gedacht over de doop om het vervolgens daar bij te laten? Joop van Ooijen vindt als evangelist de doop cruciaal. Hij reageert op Arie de Winter. "Baby's worden niet gedoopt - ondergedompeld - omdat dat dat voor de baby natuurlijk te gevaarlijk zou zijn. De zogenaamde kinderdoop is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van het 'naam christendom'. Het was vele honderden jaren normaal als je als baby gedoopt werd en dus als christen in de wereld werd gezet, of je het nu wilde of niet. Vaak werd je dan iedere zondag naar de kerk genomen. Het zal duidelijk zijn dat verreweg de meesten alleen christen waren uit gewoonte. Er was vaak geen sprake van een zaak van het hart. De wereld zit vol met alle gevolgen van dien: kruistochten, antisemitisme, jodenvervolging, aflaten en ga zo maar door."

"Een christen wordt je echter door wedergeboorte. Je bekeert je, laat de wereld los en je gaat Jezus volgen. Dat vraagt om een duidelijk keus, die je vaak pas op latere leeftijd maakt, bijvoorbeeld rond je 18de. Die keus voor Jezus gaat in de Bijbel gepaard met de doop. 'Bekeer je en laat je dopen!' is de opdracht. Ik lees nergens 'word gedoopt en bekeer je later eens.' Dat mensen met een gezond verstand durven te beweren dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, is toch te gek voor woorden. De Bijbel spreekt hier met geen woord over. Eerst geloven en dan dopen, dat leert de Bijbel. Men zou ook alleen moeten worden gedoopt wanneer er bewust sprake is van geloof. Petrus schrijft: 'de doop is een vraag van een goed geweten voor God'. Een baby heeft echter nog geen geweten."

"Tolerantie van de kant van de babybesprengers naar de volwassendopers ben ik weinig tegengekomen," vertelt Joop. "Veel christenen zijn net als ik de kerk uitgeknikkerd omdat ze zich lieten dopen (door onderdompeling, red.). Ik heb  duizenden discussies gehad met babybesprengers, maar nog nooit één argument uit de Bijbel van hen gehoord. Laat je dopen - dat bepaal je dus zelf en niet je pa of moe -  en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, belooft God. Denk overigens niet dat iemand zich zomaar laat dopen. Het kost je je eigen leven en dat laat je zien, door onder te gaan in het 'watergraf'. Dat maken we ook mee in het evangelisatiewerk. De gedoopte sterft met Jezus en belijdt voortaan niet zijn eigen wil, maar de wil van Hem te gaan doen. Dat gebeurt echt niet bij de babybesprenging."
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher