Nieuws

21 maart 2011 door Jeffrey Schipper

Genezing: een probleem of een belofte?

"Toen ik als schooljongen in een kerkdienst zat, leidde de Geest van God mijn handen naar een vrouw aan de andere kant van de kamer. Ze was in één keer genezen - en ik weet niet wie meer verbaasd was, zij of ik. Het was de eerste keer dat iets dergelijks mij ooit overkwam. Vandaag de dag ben ik verbaasd dat degenen die het Evangelie horen, verbaasd zijn over de genezingen die in Gods Woord te vinden zijn," vertelt evangelist Reinhard Bonnke.

"De God van het Oude Testament verklaart twee grote waarheden over Zichzelf: ten eerste is Hij de Genezer, en ten tweede verandert Hij nooit. In het Nieuwe Testament treedt Jezus op tegen ziekten. Zelfs een aanraking van Zijn mantel gaf een zieke vrouw haar gezondheid terug. Sommigen leggen de Bijbel op zodanige wijze uit dat Jezus in een lang verleden genas; wat ongeveer betekent dat genezing niet langer is toegestaan! Geen enkel vers in het Nieuwe Testament hangt een dergelijk standpunt aan. We weten dat God vandaag de dag op dezelfde manier handelt als in het verleden. Zelfs Jezus' vijanden wisten dat het in Zijn natuur zit om te genezen. Toen Jezus op de sabbat in een synagoge verscheen om een man met een verschrompelde arm te genezen, wachtten ze op Zijn genezing om Hem te kunnen veroordelen (Marcus 3:1-6)."

Genezing niet incidenteel
"Jezus beschreef zichzelf als de Ene gezalfde om te genezen (Lucas 4:18)," gaat Bonnke verder. "'Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid' (Hebreeën 13:8). Hij is nog steeds gezalfd om te genezen. Christus' helende werk was niet incidenteel. Hij handelde in gehoorzaamheid aan Zijn Vader en wat Hij deed was essentieel voor Zijn openbaring. Het was geen tijdelijk beleid of plotselinge opwelling." De Duitser maakt ook duidelijk dat God een God van orde is. "Hij zit niet in de hemel, versleten na al Zijn inspanningen om de aarde te scheppen, om alle dingen op hun beloop te laten. God zet zich vandaag de dag in om overal waar chaos is het op orde te stellen. In Openbaring 21:5 zegt God: 'Ik maak alles nieuw'. Hij is altijd bezig met het verbeteren van dingen. 'De Heilige Geest is de Geest van vernieuwing' (Titus 3:5). Door Zijn karakter inspireert God de hoop op genezing."

Bonnke: "Lichamelijke genezingen hebben in het gehele christelijke tijdperk plaatsgevonden. In de twintigste eeuw namen tekenen en wonderen alsmaar toe. Laten we als eerste de goddelijke beloften niet ontkennen. Genezing is eigenlijk een deel van Gods beloften die het gebed beantwoorden. We stoppen niet met bidden als onze gebeden niet het gewenste resultaat hebben. Ten tweede zitten problemen in allerlei zaken, zelfs binnen redding. Vaak vertonen we nog geen vruchten van een veranderd leven na door Christus te zijn gered. Net zoals sommigen na hun genezing niet direct verbetering in hun fysieke conditie ervaren. Jezus zelf vertelt ons in de gelijkenis van de zaaier dat men moet afwachten nadat het Woord is gezaaid."

Jezus onveranderd
"Ten derde moeten we hier niet problematisch over doen, anders zouden we nooit alles geloven. Er woedt controverse rondom de kerk, het Avondmaal, de doop, de persoon van Christus en voorbestemming. Er zijn op elk gebied tegengestelde meningen, want we zijn eindig, beperkt en kijken door een wazige spiegel (1 Korinthiërs 13:12). Aarzelingen kunnen ons genezing ontnemen. God vraagt ons Hem in alles wat we nodig hebben op Hem te vertrouwen. God heeft ons gevraagd te bidden voor genezing, waarna God geneest. Vóór Jezus' komst schreef een psalmist: 'Het is tijd om in te grijpen, HEER' (Psalm 119:126). Tweeduizend jaar later doet Jezus nog steeds hetzelfde werk als toen Hij op de aarde liep. Het wordt tijd om dat te erkennen," aldus de evangelist.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher