Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

09 februari 2011 door Redactie

"Politiek rondom Israël niet altijd op eenzelfde lijn met Gods plan"

"Israël is een bijzonder volk omdat er uitvoerig over wordt geschreven in de Bijbel. Het is en blijft het uitverkoren volk van God." Dat zegt voormalig RPF Tweede Kamerlid Meindert Leerling. "God zal Zijn beloften aan het volk Israël waarmaken. Dat heeft logischerwijs ook politieke consequenties. Dat zagen we bij de stichting van de staat Israël in 1948, wat je een wonder op zich kan noemen. Als je naar het Israëlisch-Palestijns conflict kijkt dan snap je er niets van wanneer je de Bijbel niet leest. Een Bijbelse visie op Israël is echter geen algemeen goed. Zo ook de status van Jeruzalem. Christenen kunnen in elk geval weten dat Jeruzalem niet is afgeschreven. Integendeel. In Lukas 21:24 lezen we dat Jezus zegt dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden der heidenen zullen zijn vervuld. Totdat. Er komt een keer ten goede. In elk geval hebben we het begin daarvan gezien na de Zesdaagse Oorlog." En denk ook aan wat de profeet Zacharia mocht opschrijven: "Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem."

Er is veel onkunde over politieke begrippen die in het Israëlisch-Palestijns conflict worden gebruikt, zoals in de media, constateert de politicus. "Iedereen kent de term 'bezette gebieden'. Deze term wordt echter ten onrechte gebruikt. Op grond van het Internationaal Recht betitelen velen Israël als bezetter van Judea en Samaria, maar met het overigens ongeschreven Internationale Recht kan worden aangetoond dat de presentie van Israël in die gebieden legitiem is. Israël heeft de gebieden ook niet geannexeerd, maar beheert ze. Mede met het oog op de eigen veiligheid."

"Velen proberen tegenwoordig meer en meer de staat Israël haar legitimiteit af te nemen," aldus Leerling. Onkunde is er ook op het vlak van resoluties die de VN aanneemt. Enerzijds heeft de VN in resolutie 242 bepaald dat Israël 'bezette gebieden' moet teruggeven, terwijl anderzijds in die resolutie wordt gesteld dat Israël moet leven binnen veilige en erkende grenzen. Als je die grens wilt leggen op de zogeheten groene lijn - wapenstilstandlijn uit 1967 tussen Israël en Jordanië – kan je nooit voldoen aan dat laatste criterium. Die lijn loopt bijvoorbeeld op 15 kilometer afstand van Tel Aviv. Dat kan je moeilijk een ‘veilige’ grens noemen.

Ook al sta je achter Israël, dan betekent dat niet dat je geen kritiek mag leveren op het gevoerde beleid. "Dat doen vrienden," vindt Leerling. Wanneer mensen naar Israël kijken is het goed om te weten dat de politieke wetten niet altijd op eenzelfde lijn staan met Gods plannen. Meindert Leerling: "Politiek gezien moet je bijvoorbeeld accepteren dat het Bijbelse land Palestina opgedeeld is in twee staten. Volkrechterlijk gezien hebben de Palestijnen recht op een staat, al ben ik er van overtuigd dat dat Bijbels gezien niet zal gebeuren." Zit Israël dan niet meer en meer in de klem? Jazeker, maar God zal zijn volk niet aan zijn lot overlaten. Lees het verhaal in 2 Kronieken 32 waar Sanherib de koning van Assur Jeruzalem in een wurgende houdgreep denkt te hebben, maar op het kritieke moment lezen we: 'Toen zond de HERE een engel die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde.' Meindert: "Zulke wonderen zijn geen sprookjes. Ik geloof daarin. Ik geloof dat God als het er op aan komt Zijn volk zo zal beschermen en voor hen op zal komen. Ook vandaag."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen