Nieuws

06 december 2010 door Jeffrey Schipper

"Kerken zouden volstromen als er wonderen gebeuren"

"We zijn net als de Joden in de dagen van de Heere Jezus. Als er bijzondere wonderen en tekenen gebeuren, zijn we er als de kippen bij," antwoordt dr. W. van Vlastuin op de vraag of binnen de kerk voldoende aandacht wordt besteed aan wonderen en tekenen. Hij zegt zelf "wel wonderlijke dingen in mijn leven meegemaakt, maar de basis van mijn geloof wordt gevormd door hetgeen God van Zijn Zoon zegt in Zijn Woord."

"Wonderen zijn geen doel in zichzelf, maar ze zijn tekenen met betekenis," vervolgt de emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) te Wezep. "Je zou ook kunnen zeggen dat het uitroeptekens zijn. Uitroeptekens zijn inhoudsloos als er geen woorden en zinnen aan vooraf gaan. Zo is het met de wonderen in de Schrift: Nieuwtestamentisch zijn het uitroeptekens die het volle licht op de Heere Jezus Christus laten schijnen."

Manier van Jezus' handelen
Moeten christenen geloven dat wonderen in Jezus' tijd ook vandaag nog mogelijk zijn? "We kunnen noch het Oude Testament, noch het Nieuwe Testament één op één naar onze tijd over zetten. De Schrift bevat de unieke en onherhaalbare heilsgeschiedenis die God is gegaan in het zenden van Zijn Zoon. Dit maakt het problematisch om wonderen uit Jezus’ tijd zomaar één op één naar onze tijd over te brengen. Jezus wandelt niet in ons midden. We kunnen niet zeggen dat er nog apostelen zijn. Zo kunnen we er niet vanuit gaan dat alle wonderen uit Jezus’ tijd vandaag beschikbaar zijn. God kan wonderen doen, maar het is de vraag of het bij Zijn manier van handelen hoort."

Veel christenen zitten met de vraag waarom wonderen Azië wel mogelijk zijn, en niet in Nederland. Van Vlastuin: "Waar God het nodig acht, kan Hij in verband met de komst van het evangelie wonderen als tekenen van de echtheid van het evangelie geven. Daar komt bij dat er in Azië wellicht meer openheid is voor het bovennatuurlijke, terwijl de verlichte Westerlingen nauwelijks notie hebben van de werkelijkheid die zich aan onze waarneming onttrekt.

Kerken zouden volstromen
Zouden meer mensen in Nederland tot geloof in Christus komen als zij een wonder van God zouden zien? "De kerken zouden volstromen als er in de kerk wonderen zouden gebeuren. Wie wil niet genezen worden en wie zoekt niet de oplossing van allerlei moeiten en zorgen? Als het christelijk geloof door middel van wonderen het leven aangenamer en minder moeizaam zou maken, zouden de massa’s toestromen. De vraag is evenwel of deze mensen dan tot geloof zouden komen."

"Lukas 17 laat ons zien dat er een groot verschil is tussen een wondergeloof en het ware geloof," vervolgt de predikant. "Tien mannen werden gereinigd van de melaatsheid. Wat waren ze blij. Eén keerde terug naar Jezus. Van hem lezen we dat hij geloof had. Blijkbaar ging het hem niet alleen om genezing, maar om Jezus. Kortom, we kunnen zonder wonderen ware gelovigen zijn. We kunnen met vele wonderen nog ongelovigen zijn," aldus Van Vlastuin.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify