Nieuws

10 augustus 2010 door Patrick Goede

Patrick, de apostel van Ierland

Patrick werd geboren in Engeland in 389. Engeland was toen nog een provincie van het Romeinse rijk, en velen waren christen. Patricks eigen vader  was diaken en zijn grootvader priester. Toen hij 16 jaar was, vielen Ierse rovers Patricks woongebied binnen, en hij werd als slaaf meegenomen naar Ierland. Zes jaar lang hoedde hij daar varkens.

Hoewel Patrick dus opgegroeid was in een christelijk gezin, had hij nog geen persoonlijk geloof. Maar tijdens zijn slavernij bekeerde hij zich tot God. Hij bad elke dag en elke nacht vurig. Zelfs in sneeuw en regen stond hij op voor daglicht om tot God  te bidden, omdat, zoals hij zelf zegt, "de Geest vurig in mij was".

Op een nacht hoorde hij in een droom een stem dat er een schip voor hem klaarlag, 300 kilometer verderop. Patrick ontsnapte uit zijn slavernij, ging naar de kust, en vond inderdaad het schip klaarliggen voor vertrek op de plek uit zijn droom.

Hij kwam in Gallië terecht, en verbleef daar een paar jaar in een klooster. Na een paar jaar ging hij terug naar zijn geboortestreek. Daar droomde hij over een Ierse man die bij hem kwam met brieven. Tegelijkertijd hoorde hij een stem die zei: "Alsjeblieft, heilige jongen, kom en wandel weer onder ons." Toch ging hij niet meteen. Hij bereidde zich op zijn opdracht voor door studie in een kerk te Auxerre in Gallie. Toen hij in 423 uiteindelijk door de kerk uitgezonden werd als zendeling naar Ierland, was Patrick al 43.

Toen Patrick arriveerde, waren er al wel groepen christenen in Ierland. Maar de grote meerderheid van de bevolking was nog heidens. Ze aanbaden de zon, maan en sterren en geloofden in goede en kwade geesten die bomen en heuvels bewoonden. De keltische druiden hadden veel macht door hun magische rituelen, waaronder mensenoffers.

Het was niet vreemd dat Patrick  in deze situatie heftige tegenstand ondervond. Hij werd vervolgd en kwam zelfs een keer in de gevangenis terecht. Maar overal waar hij kon, bleef hij het Evangelie prediken. Velen begonnen tot geloof te komen. Patrick spreekt over prinsessen die hun positie opgeven om non te worden; maar ook over slaven die vervolging lijden van hun heer maar toch aan het geloof in Christus vasthouden.

Hoewel Patrick angstvallig vermeed persoonlijke giften aan te nemen om het Evangelie niet in een kwaad daglicht te stellen, gaf hij ruimhartig giften aan koningen en rechters om het recht te krijgen in een gebied te verblijven en het Evangelie te brengen. Het lukt hem dan ook om goede relaties op te bouwen met koningen van verschillende gebieden in Ierland. Dit zorgt ervoor dat mensen gemakkelijker de stap nemen om christen te worden. Het is opvallend hoe ongedwongen Patrick in zijn levensbeschrijving afwisselend vertelt hoe hij de politieke situatie gebruikt ter bevordering van het Evangelie en hoe hij geleid wordt door dromen en profetieen. Nuchterheid en godvrezendheid gingen bij hem samen.

Het wordt geschat dat Patrick binnen 15 jaar ongeveer 100.000 mensen heeft gedoopt. Hij bleef rondtrekken naar telkens nieuwe gebieden om het Evangelie te verkondigen. De volgende 15 jaar van zijn leven besteedde Patrick aan het opbouwen in het geloof van de jonge kerken. Hij was niet tevreden met een christendom dat maar een laagje vernis was over oude heidense gewoonten. Geestelijke groei was belangrijk voor hem, en daarom waagde  hij het niet om uit Ierland te vertrekken. Hij bleef tot zijn dood voor de Ierse kerken zorgen.

Ierland was binnen een generatie hard op weg van een heidens land een christelijk land te worden. Een prestatie van Patrick? Zelf schreef hij erover: "Maar ik smeek hen die in God geloven en Hem vrezen, wie ook maar dit document, opgesteld door de duidelijk ongeschoolde zondaar Patrick in Ierland, ontvangen en onderzoeken, dat niemand aan mijn onwetendheid ook maar het kleinste ding zal toeschrijven dat ik bereikt heb of uitgelegd heb wat goed wat in Gods oog, maar accepteren en echt geloven dat het Gods gave was. Dit is mijn belijdenis voordat ik sterf."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher