Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 juli 2010 door Jeffrey Schipper

"Je zegt niet 'ja' tegen de kerk maar 'ja' tegen God"

"Je zegt niet ‘ja’ tegen de kerk, maar ‘ja’ tegen God," zegt dr. W. van Vlastuin over het doen van belijdenis. "Er was een tijd waarin het vanzelfsprekend was om binnen de kerk belijdenis te doen. Nu leeft steeds meer het besef dat dit niet zo is. Vooral wanneer hele groepen besluiten belijdenis te doen, ontstaat het beeld alsof het er gewoon bij hoort." Belijdenis is vooral een gebruik binnen de christelijke traditie  waarbij een christen in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof.

"Vanuit de doop is het een roeping om belijdenis te doen," vervolgt Van Vlastuin, auteur van het boek Mag ik belijdenis doen?. De Hersteld Hervormde predikant erkent dat belijdenis onder jongeren "spanning" met zich mee brengt. "Men vraagt zich af: meen ik het nou echt en geloof ik oprecht? We moeten ons goed realiseren dat je door de doop al in relatie met God staat. Hij heeft ervoor gekozen met jou in verbondsrelatie te treden."

Hoogspanningskabel
Van Vlastuin wijst op het gevaar van automatisme. "We dienen te beseffen dat Gods kerk heilig is. Deze hoogspanningskabel op een kerkelijke gemeente geeft veel energie, maar misbruik daarvan is dodelijk. Een kerk is niet een clubje mensen, maar de gemeente van God." Vlastuin wijst op Handelingen 5 "waarin beslag op de gemeenschap werd gelegd, terwijl de kerk daardoor tegelijkertijd groeit. Dat besef van heiligheid is nodig in de prediking en opvoeding van onze jongeren."

"In Mattheüs 10:32-33 staat 'Iedereen die mij zal belijden bij de mensen, zal ook Ik belijden bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel'. Het doen van belijdenis wordt direct verbonden met zaligheid. Uit je gedrag en levenswandel moet naar buiten komen dat je een volgeling van Christus bent." Van Vlastuin vergelijkt belijdenis met trouwen. "Op je trouwdag is niet alles voor elkaar, het echte huwelijk moet nog volgen, maar die dag is wel een belangrijke drempel die je overgaat."

Belijdenis is beginpunt
De predikant noemt drie kernpunten op die van belang zijn: berouw hebben, de betekenis van Christus voor je leven en je levenswijze. "Dat zijn drie zaken waar het om draait. Ik moet weten dat ik tegenover God een zondaar ben, dat ik heb ontdekt dat alleen Christus mij kan redden en een geschikte Zaligmaker is, en dat ik Christus wil volgen om te strijden tegen de zonde." De predikant voegt toe dat belijdenis doen "niet het eindpunt is, maar het beginpunt". "Het is de taak van de gemeente om daar alert op te zijn. Je bent als gezin voor elkaar verantwoordelijk."

Vorming
Hoe moeten we onze jongeren voorbereiden op het doen van openbare belijdenis? Volgens Van Vlastuin zijn drie dingen van belang. "In de eerste plaats zijn we vanuit de doop geroepen belijdenis te doen. Ten tweede kunnen we niet zomaar belijdenis doen. Net zoals we op de huwelijksdag geen jawoord kunnen uitspreken zonder dat we het menen, zo kunnen we onze relatie met God niet erkennen zonder hart. Ten derde mogen we elkaar erop wijzen dat God ons alles geeft wat ons ontbreekt."

"In de doop heeft Hij beloofd alles te willen doen voor onze zaligheid. Zo mogen we van Hem veel verwachting hebben. Dan wordt de openbare geloofsbelijdenis een mooi moment in ons leven waarin we onze overgave aan de Heere uitspreken. Zo krijgt ons hele leven iets van een belijdenis van de Heere voor de mensen. Dat mag ons verlangen zijn: 'Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden'," aldus Van Vlastuin.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?