Nieuws

29 juni 2010 door Jeffrey Schipper

"Niet een lidmaatschap maar een leven uit God verbindt ons"

"We hebben veel meer gemeenschappelijk dat wat ons verdeeld," zei bisschop dr. Gerard de Korte zaterdag in Andries Radio over rooms-katholieken en protestanten. "De theologische verschillen blijven, maar juist in de cultuur van vandaag, die meer aan het ontkerstenen is, is het belangrijk dit te benadrukken. Het is goed dat christenen dit bij elkaar herkennen en elkaar hierin ondersteunen." Ook prof. dr. Willem Ouweneel was bij de uitzending aanwezig. De Korte en Ouweneel verklaren in het boekje 'Rome en de Reformatie' de overeenkomsten en verschillen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en protestantse kerken.

In de eerste hoofdstuk van het boekje worden de overeenkomsten tussen de twee denominaties uitgewerkt. De Korte wijst onder meer op "het geloof in de drie-enige God en de God van Israël die zich in Jezus Christus heeft laten zien". Volgens Ouweneel is dit boekje voor veel christenen een "eye-opener, omdat ze zo gefocust zijn op traditionele verschillen".

Broeders in Christus
Ouweneel en De Korte noemen elkaar "broeders in het geloof". "Een broeder of zuster ben je door het gemeenschappelijk geloof in Jezus," gaat Ouweneel verder. "Veel protestanten vonden vroeger dat een katholiek niet gered kan worden, omdat ze in zoveel dwalingen gevangen zaten. In bepaalde calvinistische kringen is het moeilijk om dat door het strot te krijgen. Wat ons bindt is niet het lidmaatschap van eenzelfde denominatie, maar hetzelfde leven uit God dat wij hebben ontvangen."

Wanneer de rechtvaardigingsleer ter sprake komt benadrukken beide heren dat de mens alleen wordt gerechtvaardigd door het geloof, werkend in liefde. "Het idee ‘je hoeft alleen maar te geloven en de rest doet er niet toe’, verwerp ik," vertelt Ouweneel. "In het Nieuwe Testament wordt altijd over geloof gesproken over iets dat vrucht moet dragen. Als die vrucht er niet is, is dat geloof er niet. De werken zijn nooit de grond van onze zaligheid, maar de werken zijn wel de vrucht van het geloof." De Korte: "Rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. In een echt vruchtbaar christelijk leven speelt die heiliging een rol."

Traditie
"We lezen door de bril van de traditie waardoor we gevormd zijn," vervolgt Ouweneel. "De kerk van vóór 1500 is de gemeenschappelijke kerk en dat is ook een traditie. Die traditie is binnen het rooms-katholicisme met groot eerbiedwaardigheid en ontzag bekleed, een protestant kijkt daar wat nuchterder tegen aan." Volgens De Korte is er een groot spiritueel verschil over de rol van de Schrift. "We lezen de Schrift altijd in verbondenheid met een kerkgemeenschap en nooit individueel. Het katholieke gemeenschapsdenken is heel sterk. Maar er kan niet iets tegen de Schrift in gezegd worden en in die zin is de Schrift de normerende norm."

Ouweneel benadrukt dat "er een gemeenschap der heiligen is die dwars door alle kerken heengaat". De Korte geeft toe dat er "veel kerkelijkheid buiten de roomskatholieken om is, waar elementen van het kerk-zijn worden erkend".  

Klik hier om het boekje 'Rome en de Reformatie' te bestellen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher