Nieuws

15 juni 2010 door Jeffrey Schipper

“Stel je open voor andere kleuren binnen christendom”

"De vragen van het heidendom dienen in de kerk weer aan de orde te komen," zegt Dr. H. Vreekamp (foto). "Er wordt te snel een oordeel geveld over kenmerkende dingen uit verschillende culturen." Die worden onder christenen te snel afgeschreven, stelt hij. Het christendom neemt onder invloed van heidense culturen, en neemt daardoor verschillende vormen aan. Maar dit hoeft niet altijd in het geheel een slechte invloed te hebben op christenen. "Toen ik een Surinaamse kerkdienst meemaakte, was dat voor mij een aangename verrassing. Men gedroeg zich anders dan in een traditionele kerk in Nederland." Er werd onder andere veel enthousiaster gezongen en gebeden dan in traditionele kerken het geval is in Nederland.

"Toen we in Suriname waren was het van belang dat we zouden kijken naar de leefomgeving om ons heen, en ons besefte dat we ons zouden moeten openstellen voor andere kleuren binnen het christendom. Op die manier groei je toe naar een inzicht dat de Geest van Pinksteren in verschillende culturen binnenkomt. Dat laat iets zien van de veelkleurigheid van het geloof. Ik heb als protestant de neiging alles vanuit het calvinisme te bekijken, maar heb mogen leren dat er verschillende kleuren zijn, en een prachtig koor bestaande uit diverse stemmen."

Heidense afkomst
Vreekamp wijst op de verhouding tussen het heidendom en christendom. "Het verschil is in algemeen dat de doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest de doortocht is naar het christelijk geloof. Ik noem mezelf daarom een gedoopte heiden. Daarmee geef ik aan waar ik vandaan kom. Ik ben door het water heengegaan en in het Lichaam van Christus opgenomen. De doop maakt de scheiding en is een beslissende doortocht van het heidendom naar het christendom. De heidense afkomst blijf je meedragen. We moeten proberen de goede dingen daaruit te bewaren."

"Je hebt als christen naast het heidendom ook altijd te maken met het jodendom, daar stam je geestelijk uit. Ik vind dat onvoorstelbaar boeiend, het fascineert en verrijkt mij in het geloof. In mijn boek wil ik handvaten bieden vanuit mijn ontmoeting met joden en met het heidense verleden." Vreekamp heeft veel gesprekken gevoerd met Joden. "We hoeven mogen niet het Joodse volk te verdringen en dienen scherp in de gaten te houden dat we als gedoopte heidenen een plek hebben gekregen in het koninkrijk van God. Wij moeten onze plaats hierin kennen."

Aanleiding om zijn nieuwe boek  'De tovenaar en de dominee' te schrijven was de vroeg "waar ik als christen nou echt vandaan kom? Ik wilde me in die afkomst verdiepen. Het gaat mij erom dat het christendom een realiteit is. Het uiteindelijke doel is namelijk dat we Christus beter leren kennen."

Zijn nieuwe boek ‘De tovenaar en de dominee’ speelt zich af in zijn geboortedorp Hoevelaken. De verhouding tussen Jood, heiden en christen, die in zijn vorige boek ‘Zwijgen bij volle maan’ centraal stond, wordt nu aan de hand van een familiegeschiedenis in kaart gebracht. (voor meer informatie: www.vreekamp.nl)

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify