Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

25 mei 2010 door Redactie

David Pawson: "Er was geen kloof tussen Zijn lippen en Zijn leven"

"Ik ben hier vandaag om u er aan te herinneren dat Jezus uniek is, zodat u er zeker van bent dat niemand Hem kan aanraken." De Engelse Bijbelleraar David Pawson sprak gisteren op Opwekking 2010 over de uniciteit van Jezus Christus. "Uniek zijn betekent dat je de enige van die soort bent, dat is Jezus."

"De geboorte van Jezus was uniek. Een professor vertelde mij eens dat er maagdelijke geboorten plaatsvinden in de natuur. Er zijn ook claims van vrouwen die beweren dat een vrouwelijke eicel zichzelf is gaan ontplooien en een kind heeft doen groeien. De professor vertelde dat hij aannemelijk achtte. Maar in alle gevallen was het kind vrouwelijk. Alleen wanneer het mannelijk sperma de eicel bevrucht kan er een jongen worden geboren. Jezus is uniek, Hij is man. Zijn geboorte had een goddelijk wonder van schepping nodig. Alleen God kon dat doen."

Klik hier voor boeken van David Pawson

"Ook Zijn jeugd was uniek. Wanneer een joodse jongen twaalf wordt bereikt hij de mannelijke rijpheid. Een joodse jongen doet dan Bar Mitswa. Hij leest dan de wet voor, als uitdrukking van het feit dat voorheen zijn ouders de wet moesten houden, maar hij nu zelf verantwoordelijk is om de wet te houden. Een jongen doet dan zijn speelgoed weg, en gaat werken in het bedrijf van zijn vader."

"Op de leeftijd van 12 jaar deed Jezus Bar Mitswa. Het gezin wandelde naar Jeruzalem, en kampeerde 's nachts. De vrouw en de meisjes liepen altijd voor de mannen uit zodat wanneer de mannen aankwamen het eten klaar was. Dit verklaart waarom Jozef en Maria Jezus kwijt raakten. Nadat ze in Jeruzalem geweest waren liepen ze gescheiden naar huis. Toen ze aan het einde van de dag bij elkaar waren waren ze Jezus kwijt. Ze gingen terug naar Jeruzalem, zochten drie dagen lang en vonden Hem uiteindelijk in de tempel. De jongen was echter nooit vertelt hoe Zijn geboorte had plaatsgevonden. Ze dachten dat ze hem de ruimte hadden gegeven om te denken dat Jozef Zijn vader was. Maar Jezus zei: 'Ik ben oud genoeg om in het bedrijf van mijn Vader te gaan werken. Jullie hadden als eerste in de tempel moeten gaan kijken.' Wat een prachtige openbaring. Jezus wist alles van Zijn geboorte zonder het Hem vertelt was. Het is een glimp van een unieke jongen."

David Pawson: "Er waren joden in de tijd van Jezus die mensen genazen en demonen uitdreven. Jezus erkende dat toen ze op een dag vertelde dat Zijn wonderen gedaan werden door Beezelbul. Hij zei: 'Als ik het door de kracht van Beezelbul doe, welke kracht gebruiken jullie mensen dan die hetzelfde doen?' Maar er kwam een moment dat Jezus wonderen deed die niemand anders kon doen, zoals de wonderen van Mozes teveel werd voor de tovenaars van de farao. Maar er is niemand die water in wijn veranderde of duizenden mensen voedde met het picknickmandje van een jongen, of iemand opwekte waarvan zijn lichaam al stonk en wegrotte. Het waren scheppende wonderen."

Volmaakt
"Een bekende gezegde luidt: niemand is volmaakt. Maar Jezus was dat wel. Iedereen die Hem ontmoette erkende dat, zelfs de critici en vijanden. Christus zei: wie kan mij overtuigen van zonde? Ze konden die vraag niet beantwoorden. Zelfs zijn vrienden voelden zich schuldig in Zijn aanwezigheid. Simon Petrus zei: 'ga weg van mij, ik ben een zondig mens.' Zolang je je zelf vergelijkt met iemand anders voel je je niet schuldig, maar wanneer je Jezus ontmoet, dan voel je je slecht.  In mijn kerk vergelijken we ons niet met mensen als mijn kapper, maar vergelijken we ons met Jezus omdat we Jezus beter willen leren kennen. Het hangt er vanaf met wie je jezelf vergelijkt. Wij zijn bestemd om op Jezus te lijken," aldus Pawson.

"Jezus hoefde nooit het Onze Vader te bidden. Hij hoefde nooit om vergeving te vragen. Hij heeft het ons geleerd, maar hoefde het Zelf niet te doen. Dat is heel buitengewoon. Je hoort vaak namelijk een prediker zijn tekortkomingen bekennen. Jezus predikte heiligheid en was heilig. Hij predikte gerechtigheid en was rechtvaardig. Er was geen kloof tussen Zijn lippen en Zijn leven."

"Wat volslagen uniek is over wat Hij zei, is wat Hij zei over Zichzelf. Geen enkele religieuze leider sprak zoveel over zichzelf als Jezus. Niemand is zoveel zinnen begonnen met de woorden 'Ik'. De dingen die Hij over zichzelf zei stelde geen andere godsdienstige leraar. Jezus zei: 'Ik zal de eeuwige bestemming van elke man en vrouw  bepalen. Ik zal het hele menselijke geslacht oordelen.' Mensen dachten dat God dat zou doen, maar Jezus zei: 'Ik zal de schapen van de bokken scheiden. De naties zullen voor Mij komen te staan'. Het betekent dat Jezus het oordeel zal uitspreken over Mohammed. Boeddha zal geoordeeld worden door Jezus. U zal geoordeeld worden door Jezus. Waar je de eeuwigheid zal doorbrengen is Zijn beslissing."

"Ik hoor vaak: 'u denkt dat ik de waarheid heb'. Ik zeg vaak: 'de waarheid heeft mij', Maar ik heb de waarheid, want ik heb Jezus. Hij is de Waarheid. Laat u nooit vertellen dat het christendom een beetje van de waarheid heeft. Geen van de andere heeft de waarheid, want Jezus zei: 'Ik ben de Waarheid en de Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'  U heeft drie keuzes wat u met die claims doet. Hij was een leugenaar, een gek, of de Heer." Elk van van ons moet bepalen welke van toepassing is, "want iedereen moet op een dag voor Jezus verschijnen," aldus Pawson.

Omdraaien
Jezus werd veroordeeld omdat Hij God was. "In de wet van Mozes is dat blasfemie. Het probleem was echter dat ze niet twee getuigen konden vinden aangaande hetgeen waarvan Hij werd beschuldigd. De rechter deed iets wat illegaal is. Hij veroordeelde de gevangene door hetgeen wat Hij zelf zei. De rechter zei: 'ik bezweer je bij de levende God'. Jezus sprak daarop twee woorden: 'Ik ben'. Dat is de naam van God. Toen Jezus zei: 'ik ben de ware wijnstok, ik ben de goede Herder,' waren ze ervan bewust dat Hij de naam van God gebruikte.  Drie dagen na Zijn dood draaide God het menselijke oordeel om. De mens zeiden: 'Hij is te slecht om te leven'. God zei: 'Hij is te goed om te rotten in het graf'. In Psalm 16 zegt: 'Als iemand een heilig leven leidt, zal God Die niet laten wegrotten in het graf'. De Vader deed Jezus uit de dood opstaan.”

Pawson: "Het duurt niet meer lang voordat mijn lichaam zal gaan rotten omdat het een dienstknecht is geweest van een rot persoon. Jezus kon niet in het graf blijven liggen en God heeft Hem daar niet gelaten. Zoals Hij een wonder van schepping deed in de buik van Maria, deed Hij ook een scheppend wonder in het graf. Elke opstanding in de Bijbel brengt mensen terug in hun oude lichaam, om later opnieuw te sterven. Het enige wat de mens kan doen is de dood uitstellen. Op een dag krijgen we een nieuw onsterfelijk lichaam, dat belooft Hij, een lichaam aan Hem gelijk."

"Het kost ons wat wanneer we zeggen dat Jezus uniek is. De wereld heeft misschien een goede blik op Jezus, maar geloven niet de dingen die ik u heb onderwezen. Ik heb gezegd dat Jezus uniek is. Omdat Hij uniek is, is Hij de enige Die dingen kan doen voor ons die uniek zijn. Wat Jezus voor ons wil doen is dat Hij ons niet alleen wil vergeven, Hij wil ons klaar maken voor een nieuwe wereld die ons niet zal bederven met zonde of zelfzuchtigheid. Toen u tot Christus kwam, begon uw verlossing. Hij is in staat om te volmaken wat Hij begonnen is wanneer wij vasthouden aan Hem.  De wereld zal zeggen dat niemand volmaakt is, of zal zijn, of kan zijn. Maar als wij blijven geloven in Jezus, zal Hij volmaken wat Hij begonnen is en ons maken zoals we zouden moeten zijn. Het Evangelie is: u kunt die persoon zijn. We hebben een unieke Heiland die een uniek werk in uw leven kan doen."

Klik hier voor boeken van David Pawson

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?